HR Mentoring Grupowy

III edycja programu - czerwiec 2021

HR Mentoring Grupowy to pionierski, rozwojowy program dedykowany Specjalistom, HR Partnerom i Menedżerom HR odpowiadający na szeroki wachlarz potrzeb.

Opis programu

Cel Programu

HR Mentoring Grupowy to Program rozwojowy dla Specjalistów,
HR Partnerów i Menedżerów HR, odpowiadający na szeroki wachlarz potrzeb, ogólnie podzielonych na dwie kategorie:

 • rozwojowi zawodowemu i osobistemu potrzebnemu do skuteczności pełnieniu swojej roli w organizacji
 • wsparciu we wdrażaniu, rozwojowi systemów i modeli HRM

 

Kilka razy do roku gromadzimy pracowników działów HR zainteresowanych swoim dalszym rozwojem zawodowym w tym obszarze.

Tworzymy 3-4 osobowe grupy osób o podobnych potrzebach rozwojowych i dobieramy dla nich możliwie najbardziej adekwatnego HR Mentora.

Program trwa 5 miesięcy. Składa się z 8 spotkań mentoringowych realizowanych regularnie co 2 tygodnie; czas trwania spotkania to ok. 90 min.

Obszary rozwojowe

Program ukierunkowany jest na realizację szeroko określonych potrzeb i celów rozwojowych HR, formułowanych na etapie zgłoszenia. Obszary rozwojowe  możliwe do realizacji w III edycji:

Rozwój zawodowy w roli „funkcyjnej”:

 1. Szkolenia i rozwój (Learning & Development)
 2. Wynagrodzenia i świadczenia (Compensation & Benefits)
 3. Doświadczenie pracowników (Total Employee Engagement & Experience)
 4. Zarządzanie różnorodnością (Diversity & Inclusion)

Rozwój zawodowy w roli menadżerskiej:

 1. HR Business Partnering (HRBP)
 2. HR Generalista /HR Menedżer

Rozwój umiejętności:

 1. Wdrażanie i przewodzenie zmianom
 2. Rozwój przywódczy

Rozwój osobisty:

 1. Równowaga w życiu osobistym i zawodowym
 2. Rozwój kariery i zmiana zawodowa

Inne: Możliwa jest realizacja celów, które nie zostały przez nas wyszczególnione. W formularzu zgłoszeniowym wskaż cel „Inne” i opisz swoje potrzeby.

Profil uczestnika ( Mentee)
 • Pracuje w strukturach HR,
 • Piastuje menedżerskie lub samodzielne stanowisko w dziale HR (HRBP, Płace, Rekrutacja, Szkolenia, Com&Ben, Talenty, Employer Branding),
 • Posiada minimum 3-letnie doświadczenie w HR.
Korzyści dla Uczestnika
Wiedza i doświadczenia autorytetu w swojej dziedzinie
Przyspieszona ścieżka rozwoju zawodowego i przywódczego
Okazja do podzielenia się, skonfrontowania i analizy własnych pomysłów - doświadczenie jak "łowić rybę"
Lepsze rozumienie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych
Przestrzeń do wykorzystania swojego potencjału i rozwoju swoich talentów
Wzmocnienie pewności siebie oraz swojej pozycji w branży

Korzyści

Korzyści dla Organizacji
Wykorzystywanie dobrych praktyk i doświadczeń HR z innych organizacji
Szybsze i pewniejsze działanie i wdrażanie niezbędnych zmian w organizacji
Zapewnienie kluczowym pracownikom HR środowiska wzrostu zawodowego
Przygotowanie do stosowania/wdrażania mentoringu, w tym mentoringu grupowego wg międzynarodowych standardów
Rozwój umiejętności wspierania swoją wiedzą i doświadczeniem (Peer-to-peer mentoring)

Elementy programu

Sesje mentoringowe

8 sesji mentoringowych
(8 x 1,5 h) realizowanych co
2 tygodnie w 3-4 osobowych grupach.

Warsztaty

Warsztat (1,5 h) przygotowujący do udziału w mentoringu grupowym.

Warsztat (1,5 h) w trakcie procesu mentoringowego.

Materiały szkoleniowe

Podręcznik
Artykuły
Pigułki wiedzy
Dziennik Mentee
Formularz indywidualnych celów mentoringowych

Wsparcie Mentora - Senior HR Leadera

Czerpanie wiedzy
i doświadczenia od autorytetu
w swojej dziedzinie.

Praca w grupie

Wzajemna wymiana doświadczeń
i wspieranie się w grupie
– wykorzystanie naszego najważniejszego kapitału – zaangażowania, wiedzy, doświadczeń i kontaktów.

Przygotowanie do roli Peer-to-Peer Mentora 

Rozwój umiejętności wspierania innych swoją wiedzą
i doświadczeniem w oparciu
o Model Mentorigu CoachWise™.

Standardy IMA i CoachWise™

Strukturę i zarządzanie programami opieramy o standardy International Mentoring Association oraz o standardy CoachWise™.

Program stypendialny

Dla osób, które chciałyby wziąć udział w programie, ale nie pozwalają im na to możliwości finansowe, powołaliśmy program stypendialny.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu hr-mentoring@coachwise.org.

Program HR Mentoring Indywidualny dla organizacji

HR Mentoring Indywidualny to dedykowane, specjalistyczne programy mentoringowe tworzone pod indywidualne potrzeby Mentee.


Oferta cenowa

Program jest inicjatywą realizowaną w formule Non-for-Profit. Wszelkie przychody związane z uzyskanym wsparciem oraz opłatami uczestników przeznaczone są na administrację i organizację programu.

Opłata rejestracyjna w programie wynosi:
– 1200,00 PLN netto (+ 23% VAT) – dla zgłaszających się indywidualnie
– 1500,00 PLN netto (+ 23% VAT) – dla zgłoszonych przez organizację

Istnieje możliwość dokonania płatności dla klientów indywidualnych w 3 równych ratach
w okresie luty-czerwiec 2021.

Opłaty przyjmowane będą po pierwszej sesji mentoringowej. Proces rejestracji przewiduje wystawienie faktur VAT bez podpisu oraz możliwość wystawienia faktur proforma na żądanie.

 

Informacje organizacyjne

Podstawą uczestnictwa w programie dla Mentees jest:

 • prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • zapoznanie się oraz zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,
 • pozytywny wynik procesu rekrutacji.

 

Zgłoś się wypełniając formularz rekrutacyjny.
* Aby wypełniać formularz należy zalogować się na swoje konto Google.

 

Przebieg procesu HR Mentoringu Grupoweg

Harmonogram Programu

 

Rekrutacja: 26 kwietnia – 6 czerwca

Potwierdzenie składów grup mentoringowych: 8 – 17 czerwca

Warsztaty przygotowujące do udziału w Programie (1,5 h): 8 – 17 czerwca

Czas trwania sesji mentoringowych (8 x 90 min): 21 czerwca – 15 października

 

 

 

Zapraszamy na
 „Spotkanie informacyjne” III edycji 
HR Mentoring Grupowy
czerwiec / październik 2021


12 maja (środa), godz. 15.00-15.45

Dołącz do wydarzenia

 

 

 

 

Zespół programu

Kontakt