Mentoring indywidualny

Czym jest CoachWise Mentoring™ dla organizacji?  

CoachWise Mentoring ™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik) buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.

Mentoring jest sposobem budowania społeczności uczącej się w organizacji. Wspiera rozwój i wzmacnianie Talentów, buduje zaangażowanie obu stron – Mentorów i Menteesów. Wymaga najmniej zaangażowania firm zewnętrznych, kiedy już wszystko jest dobrze ustawione (cele, procesy). Może być swoistą perpetuum mobile rozwoju w organizacji, kiedy to Mentees stają się Mentorami dla kolejnych.

Sesje mentoringowe mogą być realizowane w językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski.

Poniższy materiał zawiera zarys usług świadczonych przez CoachWise S.A. w obszarze mentoringu indywidualnego dla organizacji.

1. Jak wybrać usługę mentoringu indywidualnego

 
Klasyfikujemy Indywidualne Programy Mentoringowe z uwagi na ich cel zastosowania:

 • Mentoring przywódczy – rozwój przywództwa osobistego, perspektywa strategiczna w zarządzaniu, rozwój konkretnych obszarów zarządzania ludźmi, przywództwo transformacyjne, rozwój określonych przez firmę stylów przywódczych, 
 • Mentoring w roli menedżera – umiejętności mentoringowe w codziennej pracy liderów,
 • Mentoring wspierający Talenty w firmie w zdefiniowanych przez Klientów w kluczowych obszarach,
 • Mentoring ekspercki – peer to peer mentoring,
 • Indywidualny mentoring zewnętrzny dla ekspertów i menedżerów w odpowiedzi na konkretne potrzeby biznesowe i rozwojowe,
 • Reverse mentoring tzw. „odwrócony mentoring”, kiedy to osoby starsze mogą czerpać z umiejętności młodszych pokoleń.

 Przykładowe tematy, wokół których skoncentrowane są programy rozwojowe:

 • Leadership (osobiste przywództwo we współczesnym biznesie)
 • Performance (mentoring efektywności)
 • Change Leadership Program (zarządzanie w zmianie)
 • On-board mentoring
 • Conflict Management (przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów)
 • Komunikacja międzypokoleniowa (różnice pokoleniowe w biznesie)

Forma usługi uzależniona jest od celu i zakresu oczekiwanej zmian.

 • Proces rozwojowy (od 4 do 8 spotkań)
 • Pojedyncze sesje mentoringowe
 • Dyżury mentoringowe
 • Usługi wspierające mentoring indywidualny
proces mentoringowy struktura

2. Formy realizacji usługi mentoringowej

PROCESY MENTORINGOWE

Typowy proces rozwojowy obejmuje 6-8 spotkań trwających do 90 minut.
Pełen program obejmuje Fazę Przygotowawczą, Fazę Wstępną i Fazę Główną.
Do zakresu usługi należą 2 sesje trójstronne realizowane na początku i na koniec procesu.
Ewaluacje prowadzone są w połowie i na zakończenie procesu mentoringu.

WSPARCIE MENTORINGOWE

Krótkie procesy rozwojowe zorientowane na zdefiniowanie celów rozwojowych Klienta i opracowanie rekomendacji do jego planu działań.
Typowy proces obejmuje 1-3 sesje mentoringowe trwające do 90 minut.
Usługa uzupełnia i wspiera programy rozwoju High Potentials oraz wewnętrzne programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej.
Dzięki wsparciu mentoringowemu programy te są osadzone na planach rozwojowych Uczestników i zapewniają wysoki poziom ich wdrożenia.

DYŻURY MENTORINGOWE

Mentoring on demand” poprzez zapewnienie mentora „na miejscu” w określonych terminach.
Idealne wsparcie dla zespołów projektowych. Pracownicy w określonych terminach mogą zapisywać się na indywidualne sesje mentoringowo-doradcze i uzyskiwać bieżące wsparcie. Sesje mają charakter interwencyjno-problemowy. Służą rozwiązywaniu problemów, szukania rozwiązań, priorytetyzacji działań. Pojedyncze sesje trwają do 50 minut.

3. Co sprawia, że mentoring CoachWise działa?

 • Mentoring biznesowy CoachWise ma charakter aspiracyjny, a nie naprawczy.
 • Czynnikiem sukcesu naszych procesów jest wyraziste i wielowymiarowe określenie wyzwania/celu Klienta i następnie  praca w oparciu o kompleksową analizę sytuacji dzisiejszej.
 • Unikalny zespół Mentorów CoachWise.
 • Każdy proces rozwojowy ma zdefiniowany kontekst biznesowy – osią procesu są cele istotne z punktu widzenia Klienta oraz jego organizacji.
 • Przełożony Klienta jest zawsze włączany w proces, w celu zapewnienia szerokiej perspektywy planowanego rozwoju i zakontraktowanie pożądanego kierunku zmiany.
 • Program rozwojowy sam w sobie jest cennym i intensywnym procesem rozwojowym: prowadzi Klienta przez tworzenie możliwych strategii i wariantów postępowania, wymaga podejmowania decyzji, zakłada tworzenie planów działania i bieżącą ocenę poziomu ich realizacji, co istotnie podnosi samoświadomość oraz efektywność działania w strefie własnego wpływu.

Jak pracujemy z naszymi Klientami?

Realizując usługi mentoringowe dla naszych Klientów swoją uwagę skupiamy równolegle na ich potrzebach rozwojowych oraz ich spodziewanym wpływie na biznes poprzez:

 • identyfikowanie potrzeb, celów rozwojowych i ich biznesowego uzasadnienia
 • poszerzanie świadomości siebie i swojego wpływu
 • budowanie sprawczości i brania odpowiedzialności za realizację  swoich aspiracji
 • systematyczne implementowanie wniosków z mentoringu do codziennej działalności
 • włączanie w proces szerszej perspektywy poprzez sesje trójstronne
 • dokumentowanie każdego procesu i ewaluację ich rezultatów


Na każdym etapie procesu gwarantujemy poufność i dbałość o jakość realizowanych usług.

Poznaj Zespół Mentorów i Coachów Biznesowych CoachWise™
Chcesz dowiedzieć się więcej o mentoringu biznesowym?
Jesteś zainteresowany pełnym katalogiem mentorów?
Zapraszamy do kontaktu.
 Mentoring indywidualny Mentoring indywidualny
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org
Anna Poreda
Kierownik Projektów ds. Indywidualnych Programów Rozwojowych
883 011 440
a.poreda@coachwise.org