Directorial Coaching

DLA KOGO?

Program dla kadry zarządzającej całkowitymi jednostkami najczęściej za pośrednictwem menedżerów średniego szczebla:

  • Dyrektorzy Departamentów
  • Szefowie Regionalnych Struktur Operacyjnych i Sprzedażowych podlegających centralnie Szefom Obszarów (często w randze członków Zarządu)
  • Project Managerowie w projektach o charakterze strategicznym, angażujących duże zespoły mających istotny wpływ na biznes i wymagające raportowania do Zarząd
CZEGO DOTYCZY?

Cele o charakterze wynikowym:

  • rozwój biznesu
  • efektywność biznesowa podległych zespołów

Cele przywódcze obejmują m.in.:

  • rozwój stylów przywódczych
  • budowanie zaangażowania w podległych jednostek biznesowych
  • przygotowanie do objęcia wyższej funkcji lub innej kluczowej roli w organizacji

Na każdym etapie procesu gwarantujemy poufność i dbałość o jakość realizowanych usług.

Poznaj Zespół Coachów i Mentorów Biznesowych CoachWise™
Chcesz dowiedzieć się więcej o coachingu biznesowym?
Jesteś zainteresowany pełnym katalogiem coachów?
Zapraszamy do kontaktu.
Directorial Coaching
 Directorial Coaching
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org
Anna Poreda
Kierownik Projektów ds. Indywidualnych Programów Rozwojowych
883 011 440
a.poreda@coachwise.org