PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH

Jak prowadzić angażujące rozmowy rozwojowe w roli menedżera i HR

Zapisz się

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cele warsztatów

Rozmowy rozwojowe z pracownikami pozwalają na podstawie dotychczasowych doświadczeń zaplanować nowe działania i popatrzeć z optymizmem w przyszłość. Czy przeprowadzane przez Ciebie rozmowy spełniają właśnie taką funkcję – motywują i dodają skrzydeł?

Poznaj umiejętności i narzędzia, które wesprą Cię podczas udzielania informacji zwrotnej, rozmowy o celach czy planowaniu dalszych działań. Naucz się prowadzić wartościowe rozmowy o rozwoju z pracownikami tak, aby były czymś znacznie więcej niż oceną i podsumowaniem.

Celem szkolenia jest praktyczne wyposażenie kadry menedżerskiej i ekspertów HR w umiejętności projektowania i świadomego uczestniczenia w rozwoju pracowników.

 • Warsztat koncentruje się na prowadzeniu procesu rozwoju pracowników w oparciu o ich potrzeby, predyspozycje, z uwzględnieniem celów i priorytetów firmy.
 • Wspiera w umiejętnym  prowadzeniu różnego typu rozmów rozwojowych, adekwatnie do sytuacji i potrzeb pracowników.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • Menedżerowie zarządzający ludźmi bezpośrednio i macierzowo
 • HR Business Partnerzy, HRM
 • Eksperci Learning & Development
 • konsultanci i doradcy kariery
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

 • Rozwój – celowość, role, odpowiedzialności: pracownik- menedżer – HR. Granice odpowiedzialności i wpływu na rozwój.
 • Linia rozwoju – czynniki wspierające i blokujące rozwój w pracy.
 • Mapa Rozwoju CoachWise™ – systematyczne podejście do prowadzenia rozwoju.
 • Typy rozmów rozwojowych  (rozmowa przeglądowa, informacja zwrotna, wyrażanie uznania, feedforward).
 • Umiejętności i narzędzia wspierające prowadzenie MĄDRYCH ROZMÓW rozwojowych.
 • Przed rozmową: cele i potrzeby firmy vs cele i potrzeby pracownika.
 • Jak stawiać cele rozwojowe w porozumieniu z pracownikiem?
 • Jak diagnozować i rozwijać potencjał pracownika.
 • Regularne przeglądy i ocena realizacji celów rozwojowych.
 • Model uczenia 70 – 20-10 – dostępne narzędzia rozwojowe w firmach.
 • Zastosowanie Kart Rozwojowych do planowania rozwoju konkretnych kompetencji menedżera i pracownika.
 • Jak radzić sobie z emocjami własnymi i pracownika podczas spotkania?
 • Jak zadbać o wdrożenie uzgodnień z oceny?
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów podczas prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych.
 • Symulacje przykładowych rozmów o rozwoju.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Jak uczymy?

Online lub stacjonarnie – zawsze stawiamy na interaktywność i dynamikę podczas warsztatów. Szkolenie prowadzą 2 trenerki – Joanna Małachowska i Agnieszka Jagoda Inglik.

Pracujemy w oparciu o model nazywany Cyklem Kolba (Model Uczenia się przez Doświadczenie / Experiential Learning Model). Kursanci:

 • biorą udział w licznych ćwiczeniach praktycznych;
 • uczestniczą lub obserwują zademonstrowane, przykładowe rozmowy o rozwoju,
 • poznają metody, narzędzia, techniki wykorzystywane podczas rozmów o rozwoju;
 • grają w „Karty Rozwoju” –  pracujemy w parach, aby móc przećwiczyć i doświadczyć użyteczności poznawanych narzędzi.

 

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Poznaj nasze Ekspertki oraz zobacz bogactwo merytoryczne warsztatów

Fragmenty nagrania webinarium „Jak poprowadzić rozmowę o rozwoju z pracownikiem?”

Warsztaty PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH

Warsztaty PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH

Warsztaty PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH

Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami („sprawdź, co jest, a potem projektuj, co możesz”…)
Poszerzysz wiedzę na temat technik i narzędzi rozwojowych dla pracowników (również w formułach zdalnych)
Nauczysz się definiować cele rozwojowe uwzględniając potrzeby firmy i pracownika oraz kontekst biznesowy
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa czyli czego się nauczysz?

Dowiesz się, jak podtrzymać proces rozwojowy, nawet kiedy czas nie jest sprzyja rozwojowi ( w momentach kryzysowych)
Zyskasz świadomość ról, w jakich występują osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników, granice odpowiedzialności i własnego wpływu

Elementy warsztatów

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 dni warsztatów szkoleniowych prowadzonych w godzinach 09.00 – 17.00

 

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych
prowadzonych w godzinach 09.00 – 13.30

Warsztaty uzupełniające

2 uzupełniające warsztaty zdalne MasterClasses
(2 x 60 min.)

 

Celem warsztatów jest bieżące  wsparcie uczestników w prowadzeniu rozmów rozwojowych oraz nauka dodatkowych umiejętności i narzędzi.

Monitorowana praktyka

Praca w parach pomiędzy uczestnikami szkolenia. Ćwiczenie umiejętności.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Certyfikat

Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Program w formule zamkniętej dla organizacji

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa szkolenia online: 1 800 PLN netto + 23% podatku VAT
Cena katalogowa szkolenia stacjonarnego: 2 200 PLN netto + 23% podatku VAT

Rabat – 5% przy zgłoszeniu na 21 dni przed terminem szkolenia.

 

fundusze europejskie

Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższe terminy szkoleń

Zarezerwuj miejsce na 21 dni przed szkoleniem – ODBIERZ 5% RABATU

 

12 – 14 lutego 2024, godz. 9.00 – 13.30 (online)