PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH

Jak prowadzić angażujące rozmowy rozwojowe w roli menedżera i HR

Zapisz się

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cele warsztatów

Rozmowy rozwojowe z pracownikami pozwalają na podstawie dotychczasowych doświadczeń zaplanować nowe działania i popatrzeć z optymizmem w przyszłość. Czy przeprowadzane przez Ciebie rozmowy spełniają właśnie taką funkcję – motywują i dodają skrzydeł?

Poznaj umiejętności i narzędzia, które wesprą Cię podczas udzielania informacji zwrotnej, rozmowy o celach czy planowaniu dalszych działań. Naucz się prowadzić wartościowe rozmowy o rozwoju z pracownikami tak, aby były czymś znacznie więcej niż oceną i podsumowaniem.

Celem szkolenia jest praktyczne wyposażenie kadry menedżerskiej i ekspertów HR w umiejętności projektowania i świadomego uczestniczenia w rozwoju pracowników.

 • Warsztat koncentruje się na prowadzeniu procesu rozwoju pracowników w oparciu o ich potrzeby, predyspozycje, z uwzględnieniem celów i priorytetów firmy.
 • Wspiera w umiejętnym  prowadzeniu różnego typu rozmów rozwojowych, adekwatnie do sytuacji i potrzeb pracowników.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • Menedżerowie zarządzający ludźmi bezpośrednio i macierzowo
 • HR Business Partnerzy, HRM
 • Eksperci Learning & Development
 • konsultanci i doradcy kariery
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

 • Rozwój – celowość, role, odpowiedzialności: pracownik- menedżer – HR. Granice odpowiedzialności i wpływu na rozwój.
 • Linia rozwoju – czynniki wspierające i blokujące rozwój w pracy.
 • Mapa Rozwoju CoachWise™ – systematyczne podejście do prowadzenia rozwoju.
 • Typy rozmów rozwojowych  (rozmowa przeglądowa, informacja zwrotna, wyrażanie uznania, feedforward).
 • Umiejętności i narzędzia wspierające prowadzenie MĄDRYCH ROZMÓW rozwojowych.
 • Przed rozmową: cele i potrzeby firmy vs cele i potrzeby pracownika.
 • Jak stawiać cele rozwojowe w porozumieniu z pracownikiem?
 • Jak diagnozować i rozwijać potencjał pracownika.
 • Regularne przeglądy i ocena realizacji celów rozwojowych.
 • Model uczenia 70 – 20-10 – dostępne narzędzia rozwojowe w firmach.
 • Zastosowanie Kart Rozwojowych do planowania rozwoju konkretnych kompetencji menedżera i pracownika.
 • Jak radzić sobie z emocjami własnymi i pracownika podczas spotkania?
 • Jak zadbać o wdrożenie uzgodnień z oceny?
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów podczas prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych.
 • Symulacje przykładowych rozmów o rozwoju.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Jak uczymy?

Online lub stacjonarnie – zawsze stawiamy na interaktywność i dynamikę podczas warsztatów. Szkolenie prowadzą 2 trenerki – Joanna Małachowska i Agnieszka Jagoda Inglik.

Pracujemy w oparciu o model nazywany Cyklem Kolba (Model Uczenia się przez Doświadczenie / Experiential Learning Model). Kursanci:

 • biorą udział w licznych ćwiczeniach praktycznych;
 • uczestniczą lub obserwują zademonstrowane, przykładowe rozmowy o rozwoju,
 • poznają metody, narzędzia, techniki wykorzystywane podczas rozmów o rozwoju;
 • grają w „Karty Rozwoju” –  pracujemy w parach, aby móc przećwiczyć i doświadczyć użyteczności poznawanych narzędzi.

 

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Poznaj nasze Ekspertki oraz zobacz bogactwo merytoryczne warsztatów

Fragmenty nagrania webinarium „Jak poprowadzić rozmowę o rozwoju z pracownikiem?”

Warsztaty PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH

Warsztaty PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH

Warsztaty PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH

Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami („sprawdź, co jest, a potem projektuj, co możesz”…)
Poszerzysz wiedzę na temat technik i narzędzi rozwojowych dla pracowników (również w formułach zdalnych)
Nauczysz się definiować cele rozwojowe uwzględniając potrzeby firmy i pracownika oraz kontekst biznesowy
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa czyli czego się nauczysz?

Dowiesz się, jak podtrzymać proces rozwojowy, nawet kiedy czas nie jest sprzyja rozwojowi ( w momentach kryzysowych)
Zyskasz świadomość ról, w jakich występują osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników, granice odpowiedzialności i własnego wpływu

Elementy warsztatów

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 dni warsztatów szkoleniowych prowadzonych w godzinach 09.00 – 17.00

 

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych
prowadzonych w godzinach 09.00 – 13.30

Warsztaty uzupełniające

2 uzupełniające warsztaty zdalne MasterClasses
(2 x 60 min.)

 

Celem warsztatów jest bieżące  wsparcie uczestników w prowadzeniu rozmów rozwojowych oraz nauka dodatkowych umiejętności i narzędzi.

Monitorowana praktyka

Praca w parach pomiędzy uczestnikami szkolenia. Ćwiczenie umiejętności.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Certyfikat

Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Program w formule zamkniętej dla organizacji

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa szkolenia online: 1 800 PLN netto + 23% podatku VAT
Cena katalogowa szkolenia stacjonarnego: 2 200 PLN netto + 23% podatku VAT

Rabat – 5% przy zgłoszeniu na 21 dni przed terminem szkolenia.

 

fundusze europejskie

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższe terminy szkoleń

Zarezerwuj miejsce na 21 dni przed szkoleniem – ODBIERZ 5% RABATU

 

07 – 09 listopada 2023, godz. 9.00 – 13.30 (online)