Rozwój coachów wewnętrznych

Doceniając rolę coachingu w budowaniu wspierającej kultury organizacyjnej firmy zgłaszają się do nas z potrzebą stworzenia zespołów coachów wewnętrznych. Chociaż cele takich projektów mogą być bardzo różne to nadrzędnym kierunkiem tych przedsięwzięć jest wsparcie pracowników. Rozumiane jako oddanie odpowiedzialności i wydobywanie ich potencjału. Takie podejście skutkuje dużym zaangażowaniem – tak Coachów, jak ich Klientów, wysoką motywacją wewnętrzną oraz realnym wpływem na wyniki biznesowe.

Zapraszamy do zapoznania się z webinarami, podczas których nasi Klienci opowiadali o swoich doświadczeniach w budowaniu zespołów wewnętrznych Coachów:  

36. Forum CoachWise, poruszało temat coachingu i mentoringu indywidualnego:
  • różnice między coachingiem a mentoringiem dla menedżerów
  • rozwój coachów wewnętrznych w BSH
Webinar „Jak metodycznie wspierać pracowników w zmianie zawodowej” 
  • wdrożenie programu w Santander Bank
Poznaj Zespół Coachów i Mentorów Biznesowych CoachWise™

Zapraszamy do przedyskutowania potrzeb i współpracy!  

  
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org
Anna Poreda
Kierownik Projektów ds. Indywidualnych Programów Rozwojowych
883 011 440
a.poreda@coachwise.org