Rozwój coachów wewnętrznych

Doceniając rolę coachingu w budowaniu wspierającej kultury organizacyjnej, wspieramy organizacje w budowaniu Zespołów Coachów Wewnętrznych. Chociaż cele takich projektów mogą być bardzo różne, nadrzędnym kierunkiem tych przedsięwzięć jest wsparcie pracowników rozumiane jako oddanie odpowiedzialności i wydobywanie ich potencjału. Takie podejście skutkuje wzrostem zaangażowania i wewnętrznej motywacji zarówno Coachów, jak ich Klientów oraz realnym wpływem na wyniki biznesowe.

Zapraszamy do zapoznania się z webinarami, podczas których nasi Klienci podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z budowania Zespołów Wewnętrznych Coachów:  

36. Forum CoachWise, poruszało temat coachingu i mentoringu indywidualnego:
  • różnice między coachingiem a mentoringiem dla menedżerów
  • rozwój coachów wewnętrznych w BSH
Webinar „Jak metodycznie wspierać pracowników w zmianie zawodowej” 
  • wdrożenie programu w Santander Bank
Poznaj Zespół Coachów i Mentorów Biznesowych CoachWise™


Zapraszamy do przedyskutowania potrzeb i współpracy!  

  
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org
Anna Poreda
Kierownik Projektów ds. Indywidualnych Programów Rozwojowych
883 011 440
a.poreda@coachwise.org