LEADERSHIP Framework

Leadership Framework to autorski model formułujący kluczowe obszary rozwoju przywództwa w organizacji. Uwzględnia on całościowe spojrzenie na rozwój przywódców i przywództwa począwszy od sformułowania Strategii do szczegółów Realizacji.

LEADERSHIP Framework