CoachWise Coaching Essentialstm

Program szkoleniowy wprowadzający do coachingu. Kluczowe umiejętności i narzędzia coachingowe w roli Menedżera, Trenera i Coacha.

Coaching wg CoachWise™

Zgodnie z definicją,  „Coaching CoachWise™ to wspomaganie ludzi w zdobywaniu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić.”

Coaching to metoda pracy rozwojowej służąca wsparciu osób indywidualnych i organizacji w osiąganiu zamierzonych celów.

Coaching to towarzyszenie w zmianie – wyznaczaniu celów, poszukiwaniu rozwiązań, pokonywaniu ograniczeń, podejmowaniu decyzji i realizacji zaplanowanych działań. Może dotyczyć rozwoju z obszarze biznesu, rozwoju zawodowego, relacji interpersonalnych.

Wśród często pojawiających się tematów coachingu są: osobiste przywództwo, zwiększenie motywacji, podniesienie efektywności pracy, rozwój kariery i wiele innych szeroko rozumianych celów osobistych.

CoachWise™ wspiera liderów w budowaniu coachingowego stylu zarządzania oraz coachów w rozwoju zawodowym i zdobywaniu międzynarodowej akredytacji ICF.

Cele programu
CoachWise Coaching Essentials™
 • Praktyczne wprowadzenie do stosowania coachingu w obecnie pełnionej roli zawodowej w oparciu o metodykę i strukturę Modelu CoachWise™.
 • Nauka fundamentalnych umiejętności i narzędzi coachingowych wzbogacających warsztat menedżera, konsultanta, coacha, mentora.
 • Wyposażenie do prowadzenia profesjonalnych, ustrukturyzowanych rozmów rozwojowych/ sesji coachingowych.
Profil uczestnika
 • Menedżerowie, trenerzy, konsultanci,
 • Kierownicy projektów;
 • Pracownicy działów HR;
 • Coachowie oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego
  wykonywania zawodu coacha;
 • Mentorzy
 • Osoby poszukujące nowych form rozwoju z myślą o sobie.

 

Zakres merytoryczny

1. Coaching jako metoda pracy rozwojowej.

 • Geneza i definicje;
 • Coaching a inne metody pracy rozwojowej;
 • Zastosowanie coachingu w biznesie;

2. Kluczowe umiejętności coachingowe:

 • Zadawanie pogłębiających pytań – zobaczenie innej  perspektywy;
 • Słuchanie – bycie uważnym by dowiedzieć się więcej;
 • Odzwierciedlanie – pokaż, co widzisz;
 • Wspieranie – zaufanie i wzmacnianie.

3. Zasady coachingowe:

 • Partnerstwo – tworzenie relacji opartej na wzajemnym szacunku i równości;
 • Zaufanie – wiara w Klienta i jego potencjał, kierowanie się przekonaniem, że jest on osobą sprawczą i posiada wszelkie możliwości do realizowania swoich celów;
 • Tworzenie – wszystko co dzieje się w czasie coachingu ma charakter kreatywny, tworzenia czegoś nowego, zmieniania aktualnej rzeczywistości i kształtowania jej tak, aby spełniała pragnienia klienta;
 • Obecność – skupienie na kliencie, bycie tu i teraz;
 • Tak, i… – pozytywne nastawienie do zastanej rzeczywistości i akceptacja wszystkiego, co nieoczekiwanie pojawia się podczas spotkania z klientem, jest kluczem do kreatywnej pracy.

4. Struktura rozmowy coachingowej z zastosowaniem Mapy CoachWise™ 

4. Narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu.

5. Prezentacja przykładowych sesji coachingowych.

6. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami. 

Certyfikat ICF

Absolwenci programu CoachWise Coaching Essentials™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w 21 godzinach szkolenia akredytowanego w ICF (CCE).

Programy CoachWise Coaching Essentials™ w połączeniu z CoachWise Coaching Advanced™ w pełni przygotowują do międzynarodowej akredytacji coachów na poziomie ACC ICF i umożliwiają aplikowanie uproszczoną ścieżką ACSTH.

Międzynarodowe standardy i akredytacja International Coaching Federation (ICF)

Jakość i profesjonalizm programów szkoleniowych opartych na metodyce CoachWise™ zostały potwierdzone przez International Coaching Federation najwyższym poziomem akredytacji ACTP (Accredited Coach Training Program).

International Coaching Federation (ICF) to największa, niezależna organizacja zrzeszająca środowisko coachingowe na całym świecie oraz ośrodek certyfikujacy coachów i coachingowe programy szkoleniowe. Jej działania poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i programów szkoleniowych oraz budowanie forum wymiany doświadczeń. Dowiedz się więcej

Metodyka CoachWise™

Metodyka zaprojektowana na potrzeby biznesu, wspiera osiąganie celów poprzez zrównoważone odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych.

Obejmuje wiedzę dotyczącą prowadzenia indywidualnych i grupowych programów rozwojowych/coachingowych oraz budowania coachingowego stylu zarządzania w organizacjach.

CoachWise Certified Program™

Podchodzimy do edukacji coachingowej profesjonalnie i  kompleksowo. CoachWise Certified Program™ to kilkupoziomowy program rozwoju warsztatu coachingowego złożony z 4 kursów o różnym poziomie zaawansowania, dostosowanym pod potrzeb uczestników: CoachWise Essentials™, CoachWise Advanced™, CoachWise Equipped™, CoachWise Proficiency™.

Programy szkoleniowe CoachWise™ w pełni  przygotowują coachów do międzynarodowej akredytacji ICF na poziomie  ACC i  PCC gwarantując uproszczoną ścieżkę aplikacyjną. Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej
o Centrum Edukacyjnym CoachWise™
Zastosowanie coachingu w biznesie

Dowiedz się więcej – zobacz nagranie webinarium.

Eksperci:
Joanna Baranowska MCC ICF, Senior Coach i Trener CoachWise™, Międzynarodowy Assessor ICF
Ewa Zięcina PCC ICF, Senior Coach i Trener CoachWise™
Witold Kulczycki – Wiceprezes Auto Idea Sp. z o.o., były Prezes Mercedes – Benz Bank, Absolwent CoachWise™
Tomasz Michałowicz – Prezes i Założyciel Fundacji JiM, której misją jest tworzenie lepszego świata dla ludzi z autyzmem. Absolwent CoachWise™

Poznasz i zrozumiesz coaching jako jedną z metod pracy rozwojowej
Trwale rozwiniesz umiejętności komunikacyjne.
Nauczysz się pracy stosując postawę coachingową opartą na partnerstwie i dialogu, ułatwiającą dotarcie do rozmówcy.
Doświadczysz i nauczysz się prowadzenia rozmów rozwojowych/coachingowych w sposób świadomy i ustrukturyzowany dzięki Mapie CoachWise™.

Rezultaty uczestnictwa
czyli czego się nauczysz?

Wzrosną Twoje umiejętności przywódcze, szczególnie motywowania i samoświadomości w aktualnie pełnionej roli zawodowej.
Wyszkolenie osób posługujących się spójną i sprawdzoną metodą coachingu
Twoja organizacja ma możliwość wyszkolenia osób/zespołów posługujących się spójną i sprawdzoną metodyką coachingu, tym samym zestawem pojęć, umiejętności i narzędzi.

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 dni warsztatów szkoleniowych prowadzonych w godzinach 9.00 – 17.00

 

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych
prowadzonych w godzinach 9.00 – 13.30 na platformie Zoom

Warsztaty zdalne

4 uzupełniające warsztaty zdalne
MasterClasses (4 x 60 min.)

Celem warsztatów jest bieżące  wsparcie uczestników w prowadzeniu sesji  coachingowych / rozmów rozwojowych oraz nauka dodatkowych umiejętności i narzędzi.

Monitorowana praktyka

Praca w parze (Peer-to-Peer Coaching)
z osobą z programu szkoleniowego
(4 x 60 min.)

Warsztaty prowadzone są w grupach do 16 osób. W zależności od liczebności grupy szkolenie prowadzi jeden lub dwóch trenerów.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz Program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Skontaktuj się z nami

Lucyna Biardzka
Koordynator ds. szkoleń
kom. +48 605 836 084
l.biardzka@coachwise.org

Bożena Prędkopowicz
Menedżer Akademii CoachWise™
kom. +48 603 805 695
b.predkopowicz@coachwise.org

Program dla organizacji

Program CoachWise Coaching Essentials™ oferujemy także w wersji zamkniętej, przystosowanej do specyfiki konkretnego klienta. Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

Oferta cenowa

Cena katalogowa programu stacjonarnego: 2 450 PLN netto (+23% podatku VAT)

Cena katalogowa programu online: 2 250 PLN netto (+23% podatku VAT)

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem,
 • zniżka 8% od cen katalogowych przy równoczesnym zgłoszeniu na dwa program: CoachWise Essentials™ i CoachWise Advanced™,
 • zniżka 10% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na pełen program Certified CoachWise Coach™ (Essentials™, Advanced™, Equipped™),
 • rabaty nie łączą się.

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu (edycja stacjonarna).

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

 

Najbliższe terminy szkoleń

18 – 20 października 2021, godz. 09.00 – 13.30 (online)

26 – 27 października 2021, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)

 

17 – 19 listopada 2021, godz. 09.00 – 13.30 (online)

18 – 19 listopada 2021, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)

 

8 – 10 grudnia 2021, godz. 09.00 – 13.30 (online)