Coaching grupowy

Program realizowany w formule zamkniętej dla organizacji

Grupy docelowe
 • Zespoły zarządzające
 • Strategiczne zespoły projektowe

Kiedy warto
 • Formułowanie strategii
 • Istotne zmiany organizacyjne
 • Interwencje kryzysowe

Cele
 • Budowanie kolektywnego przywództwa zespołów zarządzających
 • Rozwój relacji w kierunku prawdziwej współpracy
 • Koncentracja  na strategicznych wyzwaniach
 • Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych i biznesowych

O co warto zadbać?
 • Zapewnienie realnego celu biznesowego
 • Zaangażowanie Szefa Zespołu w przewodzenie pożądanej zmianie
 • Akceptacja pracy procesowej w miejsce pojedynczego spotkania (min. 2-3 sesje w formacie 1 lub 2-dniowych spotkań)
Zapraszamy do przedyskutowania potrzeb i współpracy! 
coaching grupowy coaching grupowy
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org
Anna Poreda
Kierownik Projektów ds. Indywidualnych Programów Rozwojowych
883 011 440
a.poreda@coachwise.org