HR Mentoring Grupowy

HR Mentoring Grupowy to Program rozwojowy dla HR Specjalistów, HR Partnerów i HR Menedżerów, podnoszący skuteczność w pełnieniu swojej roli w organizacji oraz wspierający we wdrażaniu systemów i modeli HRM.

Misja programu HR Mentoring Grupowy

– tworzenie środowiska wymiany doświadczeń w HR oraz

– gromadzenie i propagowanie dobrych praktyk HR Mentoringu jako takiego

Naszą misję realizujemy poprzez propagowanie, uczenie, doradzanie i realizację programów mentoringowych dla HR.

 

Tworzymy unikalne środowisko uczenia i rozwoju poprzez:

  • Wsparcie Mentora – Senior HR Leadera – czerpanie wiedzy i doświadczenia autorytetu w swojej dziedzinie,
  • Wzajemną wymianę i dzielenie się w grupie dobrymi praktykami – wykorzystanie najważniejszego naszego kapitału – naszych chęci, wiedzy, doświadczeń i kontaktów,
  • Przygotowanie do roli Peer-to-Peer Mentora – rozwój umiejętności wspierania innych swoją wiedzą i doświadczeniem w oparciu o Model CoachWise Mentoring™.

 

HR Mentoring to:

 

HR Mentoring Indywidualny

HR Mentoring Grupowy  

Dedykowane, specjalistyczne programy mentoringowe tworzone na specjalne życzenie.

W celu przygotowania propozycji współpracy prosimy o kontakt.

Program realizowany jest w formule komercyjnej.

Rozwojowy program mentoringu grupowego dedykowany rozwojowi kompetencji i skuteczności w organizacji dla szerokiego zakresu potrzeb.

Dwa razy do roku gromadzimy zainteresowanych swoim rozwojem jako HR, tworzymy 3-4 osobowe grupy osób o podobnych potrzebach i dobieramy do nich możliwie najbardziej adekwatnego Mentora.

Program realizowany jest w formule non-for-profit.

 

HR Mentoring tworzymy RAZEM

– Mentorzy, Absolwenci, Partnerzy i CoachWise jako organizator.

 

facylitacja - doświadczenie edukacyjne

Doświadczenie edukacyjne

Niemal 10 lat doświadczenia w rozwoju umiejętności mentoringowych w ramach otwartych i zamkniętych programów szkoleniowych
facylitacja - sprawdzona metodyka

Sprawdzona metodyka

Metodyka zaprojektowana z myślą o wspieraniu rozwoju ludzi i organizacji
skuteczna facylitacją różnego typu spotkań

Know - How

Praktyczna wiedza i umiejętności potwierdzone wdrożeniami mentoringu w wiodących organizacjach różnych sektorów biznesowych
Międzynarodowy zespół trenerów i facylitatorów

Wyjątkowy Zespół Mentorów i Ekspertów HR

Zespół Liderów i Praktyków HR z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim
Usługi facylitacji

Format mentoringu grupowego

Format gwarantujący podwójną wymianę wiedzy i doświadczenia: ze strony Mentorów i Mentees (Peer-to-Peer Mentoring)
Facylitacja - programy szkoleniowe

Standardy International Mentoring Association

Programy szkoleniowe zaprojektowane w oparciu o międzynarodowe standardy International Mentoring Association

Model CoachWise MentoringTM

Zasady

6 zasad opisujących postawę Mentora, kim jest Mentor w relacji z Mentee: Zaufanie, Tworzenie, Obecność, Partnerstwo, „Tak, i”, Odpowiedzialności.

Umiejętności

4 podstawowe obszary umiejętności, czyli co Mentor robi podczas rozmowy. Są to: Katalizowanie, Opiniowanie, Doradzania, Wzmacnianie.
szkolenie coachwise

Mapa

Mapa prowadzenia sesji mentoringowej oraz model wdrażania programu mentoringowego w organizacji.

Środowisko

Kontekst osobisty i organizacyjny mentoringu. Zawiera wewnętrzne i zewnętrzne aspekty otoczenia, które uwzględnia Mentor w czasie pracy rozwojowej z Mentee.

Model CoachWise Mentoring™ stanowi podstawę rozumienia istoty CoachWise™ Mentoringu i opisuje cztery główne komponenty relacji mentoringowej.

Metodyka CoachWise Mentoring™

Strukturę i zarządzanie programami opieramy o standardy International Mentoring Association oraz CoachWise.

Metodyka CoachWise Mentoring™ opisuje dwa najważniejsze aspekty mentoringu: profesjonalne prowadzenie relacji mentoringowej oraz zarządzanie mentoringiem w organizacji. Tak rozumiany mentoring umożliwia systemowe wspomaganie procesu realizacji celu rozwojowego lub biznesowego Uczestnika poprzez świadome i umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem osoby bardziej doświadczonej – Mentora. W procesie kształcenia zawodowego Mentorów opieramy się na modelu, który opisuje cztery aspekty mentoringu: Zasady, Umiejętności, Mapę i Środowisko.

 

HR Mentoring Grupowy centrum

Metodyka CoachWise Mentoring™ opracowana została w oparciu o standardy edukacyjne i etyczne International Mentoring Association. Programy szkoleniowe i wdrożenia w organizacjach prowadzone są w reżimach kształcenia zawodowego – przygotowują do pełnienia roli profesjonalnego mentora dzięki procesowi nauczania łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

 


 

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z KONSULTANTEM

Rozważasz udział w programie lub chcesz zgłosić swoich pracowników na program i masz pytania? Umów się z nami na spotkanie.

Maja Dobosz, Koordynator Społeczności HR Razem oraz Programu HRM Mentoring Grupowy

tel. 663 387 487

mail: hr-mentoring@coachwise.org

 

Kontakt

Masz pytanie? Napisz do nas :)