Zespół

Coachowie biznesowi
 • Certyfikacja International Coach Federation na poziomie MCC i PCC ICF
 • Akredytacja CoachWise™
 • Doświadczenie biznesowe na stanowiskach menedżerskich i zarządczych
 • Dostępność usług w całej Polsce
  Coaching w języku polskim, angielskim, niemieckim
Profesjonalni mentorzy
 • Doświadczenie na poziomie wyższej i najwyższej kadry zarządzającej
 • Ekspertyza z różnych branż
  Indywidualne dopasowanie do wyzwań Klienta
 • Profesjonalni facylitatorzy i eksperci coachingu grupowego
 • Prowadzenie strategicznych sesji zespołowych
 • Rozwiązywanie problemów i analiza ryzyk
 • Tworzenie planów działania

 

Trenerzy biznesowi

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla kadry menedżerskiej wsparte praktyką, pozwala na dostarczanie uczestnikom wartościowych wskazówek w ramach prowadzonych zajęć:

 • Coaching w zarządzaniu
 • Rozwijanie pracowników
 • Facylitacja spotkań zespołu
 • Problem solving i decision making
Konsultanci i diagności
 • Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi
 • Szeroka oferta programów rozwojowych opartych na indywidualnej diagnozie
 • Narzędzia diagnostyczne: badanie 360, Hogan Assessment, DISC D3, FRIS, Insights Discovery.