Zespół

Zespół

Coachwise - Szkolenie - Warsztat Coachowie biznesowi
 • Certyfikacja International Coach Federation na poziomie MCC i PCC ICF
 • Akredytacja CoachWise™
 • Doświadczenie biznesowe na stanowiskach menedżerskich i zarządczych
 • Dostępność usług w całej Polsce
 • Coaching w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim, czeskim
Coachwise - Szkolenie - Warsztat Business Coaches
 • International Coach Federation MCC and PCC ICF Certification
 • CoachWise accreditation™
 • Business experience in managerial and Executive positions
 • Availability of face to face services across Europe, availability of online services – without limits!
 • Coaching in Polish, English, German, Italian, Russian, Czech and Slovak, Croatian
Coachwise - Szkolenie - Warsztat Trenerzy biznesowi

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla kadry menedżerskiej, praktyków HR, doradców i konsultantów.

Praktyczne programy i warsztaty rozwojowe w obszarach m.in.:

 • Coaching w zarządzaniu
 • Akademia rozwoju zawodowego Coacha
 • Mentoring w organizacji
 • Akademia rozwoju zawodowego Mentora
 • Rozwijanie pracowników
 • Facylitacja spotkań zespołu
 • Budowanie zaangażowania i  odpowiedzialności
 • Coaching grupowy
 • Problem solving i decision making
Coachwise - Szkolenie - Warsztat Mentorzy biznesowi
 • Doświadczenie na poziomie wyższej i najwyższej kadry zarządzającej
 • Ekspertyza z różnych branż
 • Indywidualne dopasowanie do wyzwań Klienta
 • Prowadzenie strategicznych sesji zespołowych
 • Rozwiązywanie problemów i analiza ryzyk
 • Tworzenie planów działania
Coachwise - Szkolenie - Warsztat Konsultanci i diagności
 • Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi
 • Szeroka oferta programów rozwojowych opartych na indywidualnej diagnozie
 • Narzędzia diagnostyczne: badanie 360, Hogan Assessment, DISC D3, FRIS, Insights Discovery.

Wsparcie w biznesie