Eksperci

Romuald Kępa

Coach ICF PCC / Mentor

Profil zawodowy:

Executive coach i mentor z kilkunastoletnim doświadczeniem menedżerskim na poziomie  C-level w międzynarodowych organizacjach. 

Pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego, Dyrektora Generalnego oraz Prezesa  w TUnŻ Pramerica. Wcześniej związany był z IBM Polska. Zaczynał jako szef dużych projektów, by później kierować kluczowymi działami firmy, w tym działem sprzedaży i marketingu produktów oraz złożoną organizacją oferującą usługi doradcze, wdrożeniowe i serwisowe. Pracował w Kuwejcie pełniąc funkcję doradcy IT w organizacjach rządowych. 

Bogate doświadczenia zawodowe i historia pracy z ludźmi z wielu środowisk i kultur (Japonia, Kuwejt, USA, Europa) pozwala mu na szerokie i niekonwencjonalne postrzeganie problemów, na jakie napotykają współcześni managerowie.

Jego styl coachingowo – mentoringowy charakteryzuje intensywny tryb pracy umożliwiający szybkie uzyskanie obserwowalnych efektów: sesje dwa razy w miesiącu, konkretne zadania dla Klienta między sesjami. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Obszary specjalizacji:

 • Przywództwo
 • Motywacja i inspiracja zespołów
 • Style zarządzania
 • Formułowanie wizji i misji organizacji
 • Stawianie celów, delegowanie, motywacja
 • Rozwój kariery zawodowej

Dotychczasowi Klienci (branża):

 • Farmacja: Bayer, Sandoz, Pelion
 • Bankowość i ubezpieczenia: Santander Bank, BGŻ BNP Paribas, mBank, Generali, PZU, Alior Bank
 • Konsulting: Deloitte, PwC
 • Energetyka: Enron, Energia dla Firm
 • Finanse: Enterprise Investors

Link do filmu prezentującego: Tutaj