LEADERSHIP Academy

Istotą naszej działalności to specjalizacja w tzw. Professional Education, czyli edukacji, która uczestnikom oraz organizacji ma dostarczyć konkretne kompetencje, kwalifikacje, najczęściej potwierdzone zewnętrznym egzaminem. Wszystkie realizowane przez na programy rozwoju spełniają lub odnoszą się do międzynarodowych standardów Professional Education (m.in. ICF, IAF, IMA, PMI)

LEADERSHIP Academy realizuje profesjonalną edukację w dziedzinie przywództwa. Oferujemy gamę programów edukacyjnych skierowanych i dostosowanych do potrzeb różnych grup pracowników organizacji.

Nasze programy rozwoju wyposażają Menedżerów, HR i pracowników organizacji,  w umiejętność rozpoznawania, posługiwania się, rozwijania przywództwa. Realizacja programów oparta jest o autorską metodę Nauki przez doświadczanie oraz model Developing People, za pomocą którego projektujemy programy rozwoju w myśl Strategii 70/20/10

W rozwijaniu przywództwa stosujemy podejście eklektyczne – korzystamy z szerokich zasobów wiedzy, włączając również zasoby/narzędzia/techniki z obszarów coachingu, mentoringu, facylitacji i przywództwa.

Nasze założenia dotyczące edukacji:

  • Trwała zmiana wymaga procesu, a nie pojedynczego działania. Nasza propozycja opiera się na towarzyszeniu uczestnikom od etapu zdobywania wiedzy i umiejętności, poprzez trening, aż do potwierdzenia kompetencji.
  • Każdy z Uczestników potrzebuje możliwości praktyki – oznacza to, że podejmując się udziału w szkoleniu warto zapewnić sobie możliwość praktykowania facylitacji.
  • Programy szkoleniowe mają charakter modularny, co pozwala skoncentrować uwagę uczestników na wybranych umiejętnościach w określonym czasie i tym samym zapewnia przejrzystość procesu uczenia się.
LEADERSHIP Academy