LEADERSHIP Development System

Realny rozwój przywódczy jest najczęściej wynikiem połączenia różnych narzędzi i metod rozwoju. Leadership Development System posługuje się 4 obszarami działań, zazwyczaj połączonych platformą wewnętrznej komunikacji i budowania społeczności rozwojowej.

LEADERSHIP Development System

W odróżnieniu do tradycyjnych modeli, Leadership Development System zakłada, że:

  • każdy pracownik jest unikalny i wyjątkowy i ma do zaoferowania organizacji swój unikalny przywódczy wkład
  • przywództwo to szeroko rozumiane zjawisko – wykraczające poza jeden konkretny model
  • konieczne jest łączenie perspektyw: strategicznej/organizacji i osobistej/pracownika
  • rozwój przywództwa powinien bazować na aktualnie stosowanych w organizacji modelach i metodologiach: zarządzaniu sytuacyjnym, delegowaniu, etc.

Planując jakiekolwiek działania należy wcześniej zachować dużą uważność na poznawanie organizacji, zespołów i ludzi. Stosuje się to zarówno podczas planowania prac, projektowania rozwiązań, testowania oraz otrzymywania informacji zwrotnej.

Iteracyjny tryb pracy pozwala na regularne dostarczanie mniejszych części finalnego rozwiązania oraz na dużą elastyczność w zakresie zakresu i treści podejmowanych działań.