MENTORING – STREFA WIEDZY

MENTORING

W tym miejscu znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczących mentoringu jako jednej z metod rozwojowych.

Co to jest mentoring?

Mentoring to proces rozwojowy polegający na zapewnianiu wsparcia podopiecznemu w realizowaniu wyzwań zawodowych. Mentor, który posiada ekspertyzę w danym obszarze, udziela wartościowych wskazówek, bazując na swoim dużym dorobku i doświadczeniu. Relacja mistrz – uczeń pomaga podopiecznemu unikać błędów początkującego w dziedzinie, w której chce się rozwijać i realizować kolejne cele. Dzieląc się wiedzą, mentor pozwala przyspieszyć proces nauki nowych umiejętności. Mentoring pozwala oszczędzić czas i zasoby. Mentor dostrzega potencjał podopiecznego (Mentee). Wykorzystuje techniki coachingowe, by wydobywać najlepsze cechy ucznia, które wcześniej często były niewyeksponowane. Mentor stawia na doskonalenie umiejętności interpersonalnych, tak często niedocenianych, ale jakże cennych w budowaniu poprawnych relacji zawodowych i poszerzaniu sieci kontaktów. Osoby korzystające z mentoringu zyskują dodatkową wiedzę i rozwijają kompetencje, dzięki czemu zwiększają swoja samodzielność, pewność siebie i umiejętności pozwalające odnaleźć się w różnych, często trudnych i złożonych sytuacjach.

Czym jest CoachWiseTM Mentoring?

CoachWise™ Mentoring to formalny proces wspierania pracowników w poszerzaniu ich kompetencji. Organizacja, korzystając z programu mentoringowego, zyskuje na wyższej efektywności. Bardziej świadomi celów, bogatsi w wiedzę pracownicy gwarantują lepszą jakość wykonywanej pracy i realizowanych zadań. W proces zaangażowani są: Mentor, Mentee oraz Przedstawiciel Organizacji. Relacja jaką tworzą odbywa się na partnerskich zasadach. Całość opiera się na międzynarodowych standardach edukacyjnych.

Co to jest mentoring grupowy?

Mentoring grupowy to formuła wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy Uczestnikami programu, pozwalająca spojrzeć na zagadnienia z innej perspektywy. Mentoring grupowy pomaga wypracować nowe rozwiązania, zrozumieć procesy zachodzące w organizacji. Poprawia kulturę organizacyjną firmy, czy instytucji. Grupowe programy są mieszanką mentoringu w ujęciu klasycznym, mentoringu peer-to-peer z zastosowaniem narzędzi facylitacyjnych. Uczestnicy zgłębiając, tematykę swojej branży, integrują się w pracy grupowej. Atmosfera w zespole bazuje na budowaniu wzajemnego zaufania. Mentoring grupowy zakłada relacje oparte na szacunku i partnerstwie. Dzięki tym wartościom pracownicy chętniej pozostają w organizacji i z większą determinacją uczestniczą w kolejnych projektach.

Czym na pewno nie jest mentoring?

Skorzystanie z wsparcia mentora nie oznacza, że w sposób magiczny odmieni organizację i będzie gotową odpowiedzią na wszystkie problemy. Mentor nie opiekuje się Mentee, prowadząc go za rękę bez refleksji. Nie zwalnia z odpowiedzialności i samodyscypliny. Uczestnik programu mentoringowego, dzięki otrzymanej wiedzy, powinien samodzielnie wyciągać wnioski. Mentor nie ma być wyłącznie doradcą. Jest osobą asystującą, wspierającą przy dokonywaniu świadomych wyborów. Mentoring nie jest postępowaniem zgodnie z wcześniej napisaną instrukcją, punkt po punkcie. To proces uwzględniający specyfikę każdej sytuacji i indywidualne cechy uczestnika programu.

Nad jakimi obszarami można pracować mentoringowo?

Współpracę z mentorem można określić w trzech zakresach. Obszar merytoryczny pozwala zwiększać zakres kompetencji podopiecznego, wpiera w efektywnym i szybszym pogłębianiu wiedzy. Obszar przywódczy umożliwia właściwe określenie celu, poszerzenie świadomości lidera, zwiększenie kompetencji komunikacyjnych w determinowaniu zespołu. Obszar osobisty to analizowanie sukcesów i porażek oraz wyciąganie pożytecznych wniosków.

COACHING A MENTORING

W jakich sytuacjach kierować się do coacha, w jakich do mentora, czyli skąd mam wiedzieć kiedy i do kogo się udać?

Wybór pomiędzy coachem a mentorem jest oczywiście uzależniony od indywidualnej sytuacji, która determinuje określone potrzeby uczestnika programu, grupy lub całej organizacji. Mentoring doskonale sprawdza się, gdy poznajesz nową branżę, chcesz specjalizować się w konkretnej dziedzinie, ale brakuje Ci szerszej wiedzy. Doświadczenie mentora przyda się, gdy będziesz próbować zrozumieć procesy, zachodzące w danym środowisku. Kiedy spróbujesz zastanawiać się, jak wykorzystać funkcjonujące mechanizmy, by efektywnie poruszać się w nowym obszarze aktywności. Współpraca z mentorem to również cenna wiedza, pozwalająca unikać błędów – charakterystycznych dla nowicjusza. Generują one tylko niepotrzebną frustrację i pochłaniają zasoby, które trzeba zużyć, by skorygować niewłaściwe postępowanie. Jedną z zalet mentoringu jest oszczędność czasu, jaki możesz stracić, ucząc się na własnych błędach. Co istotne, mentor może przestrzec przed zagrożeniami na kolejnych etapach rozwoju, których nie dostrzeżesz samodzielnie przez brak doświadczenia. Profesjonalny mentor doradzi, jakimi narzędziami posługiwać się, uwzględniając indywidualną sytuację.

Coaching jest polecany osobom, które zdobyły już pewien zakres kompetencji w danej dziedzinie i ugruntowały podstawową wiedzę. Jeśli uważasz, że posiadasz cały czas potencjał, który można rozwinąć, to warto sięgnąć po coaching. Współpraca z coachem pomaga wyznaczać nowe cele i odnaleźć własną drogę do osiągnięcia sukcesu. Coaching koncentruje się na wnętrzu uczestnika programu. Pozwala wykorzystać narzędzia, umożliwiające poznanie swoich mocnych i słabych stron. Pomaga wyjść poza utarte schematy, zastanowić się, co jest przeszkodą, a co atutem, gdy chcemy zrealizować nowy cel. Coaching pozwala spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Dzięki pracy z coachem, możemy odkryć, doprecyzować swoje zasoby i ich braki, poznać talenty, możliwości i ograniczenia, przyjrzeć się wartościom, przekonaniom i emocjom, które towarzyszą nam podczas realizacji planów.

Czego się spodziewać z pracując z coachem i mentorem – czyli skąd mam wiedzieć w czym uczestniczę?

Współpracując z mentorem możesz spodziewać wiedzy, ekspertyzy nt. danej branży/dziedziny i konkretnych wskazówek. Coach jest partnerem, mentor zaś bardziej „wzorem” do naśladowania. Relacje w mentoringu nie są symetryczne, bardziej opierają się na przyswajaniu wiedzy przez Mentee od Mentora. Z historycznego punktu widzenia mentorami były osoby cieszące się dużym autorytetem. Docenione i wyróżnione przez środowisko, stanowiły pomost pomiędzy przeszłością, a przyszłością. Umożliwiały zachowanie cennego dorobku intelektualnego. Pozwalały uczniom doskonalić umiejętności. Współcześnie mentor występuje w roli eksperta, dzieli się fachowymi uwagami. Wskazuje wzorce godne naśladowania, a jego dorobek stanowi inspirujący przykład. Mentor zachęca do zagłębienia się w tajniki dziedziny. Przekonuje, ile satysfakcji może przynieść rozwój. Uświadamia, jakie korzyści przyniesie czas zainwestowany w daną specjalność. Metody – wykorzystywane w relacji mentora i ucznia – często bazują na bardziej indywidualnych formułach, niż w przypadku zastosowania coachingu. Dzięki różnorodności doświadczeń, odnalezieniu się w wielu nieschematycznych sytuacjach, mentor posługuje się nie tylko swoją wiedzą, ale i intuicją. Mentoring w mniejszym stopniu opiera się na standardach, wyznaczonych przez organizacje, skupiające mentorów. Nie narzuca zwykle sztywnych modeli pracy. Przejawia się to choćby w mniejszej liczbie organizacji mentoringowych, proponujących określone standardy zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nie zmienia to faktu, że w przypadku współpracy z organizacją, która opiera się na sformalizowanym kontrakcie, mogą zostać określone np. precyzyjnie ramy czasowe i inne warunki kooperacji z mentorem.

Mentoring jest młodszy od coachingu. Wykrystalizowanie się większej liczby reguł, rządzących tym zawodem, jest zapewne kwestią czasu. W przypadku mentora najlepszą nauczycielką jest praktyka, dająca mu ogromny zasób wiedzy i tym samym przewagę w branży. Gdy to staje się jego główną bazą, mówimy wówczas o mentoringu patronackim – wskazującym kierunki rozwoju, podpowiadającym, w jaki sposób osiągnąć wyznaczony cel. Nie oznacza to, że osoba, która chce zostać mentorem, nie może korzystać z programów mentoringowych. Zwykle są one opracowywane dla pracowników organizacji, którzy chcieliby w przyszłości w uporządkowany sposób, dzielić się swoim doświadczeniem z podopiecznymi. Mentorzy korzystający z metod charakterystycznych dla coachingu, sięgający po opracowane przez autorytety w branży narzędzia, stosują tzw. mentoring rozwojowy.

Coach pomoże Ci lepiej poznać siebie, będzie wspierać w określeniu nowych wyzwań, skoncentruje się na Twoim celu. W coachingu wykorzystuje się szereg specjalnych narzędzi, ułatwiających odkrycie pełnego potencjału osoby uczestniczącej w programie. Dzięki pracy z coachem możesz odnaleźć w sobie niewykorzystane możliwości, dostrzec szanse i zmienić model funkcjonowania. To doskonały pomysł, gdy chcesz poukładać sobie nową ścieżki kariery, jeśli masz wrażenie „utknięcia” na obecnym etapie życia zawodowego. Kiedy widzisz, że na danym stanowisku, nie osiągniesz już satysfakcjonujących postępów. Po dobrze przepracowanym okresie z coachem masz również większą świadomość, jakie wyzwania mogą okazać się nieodpowiednie. Nie zawsze awans na dane stanowisko jest wart poświęcenia czasu i wysiłku, nawet jeśli wiąże się z dużym prestiżem. Możesz na przykład nie mieć predyspozycji do specyfiki związanej z tą akurat posadą, ale doskonale odnaleźć się w innym miejscu. Dobrze mieć samoświadomość, jaki kierunek potencjalnie będzie najlepszym wyborem.

Co charakteryzuje coacha i mentora, czyli na co mogę liczyć ze strony profesjonalisty?

Spotkania mentoringowe mają zainicjować i przeprowadzić proces, dzięki któremu dotrzesz do zdefiniowanego celu. W programie liczy się zaangażowanie obu stron. Nie dostaniesz gotowej recepty na sukces, ale dzięki pytaniom, reakcjom, sugestiom mentora samodzielnie wybierzesz właściwy kierunek. Spotkania mentoringowe powinny odbywać się w atmosferze zaufania i serdeczności. Dobrego mentora charakteryzuje zachowanie poufności podczas prowadzenia procesu. „Mistrz” dzieli się chętnie wiedzą eksperta. Udziela cennych wskazówek i ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami z racji zgromadzonego doświadczenia. Koncentruje się na wsparciu swojego podopiecznego. Nie jest dla niego terapeutą, a ekspertem w określonej dziedzinie.

Coach to specjalista bazujący na konkretnym modelu. Posługuje się sprawdzonymi narzędziami, przestrzega wypracowanych standardów. Praca z coachem oznacza w większym stopniu skoncentrowanie się na Twoim wnętrzu, by odkryć drzemiący potencjał. Dzięki narzędziom jesteś w stanie lepiej zdefiniować swoje potrzeby, określić, jakie wyzwania byłyby najbardziej satysfakcjonujące. Dzięki spojrzeniu z innej perspektywy możesz dowiedzieć się dużo o swoich predyspozycjach, zauważyć nieodkryte dotąd szanse i możliwości. Szkoły i organizacje zrzeszające coachów mają wypracowane standardy kompetencyjne i etyczne, których przestrzega każdy profesjonalista. Są one zbliżone do zasad obowiązujących w mentoringu, choć bazuje on w mniejszym stopniu na modelach – a w większym na indywidualnym doświadczeniu.

Co łączy coaching i mentoring?

Cechą wspólną oraz mocną stroną coachingu i mentoringu jest interaktywny charakter współpracy. Coach i mentor budują relację z Klientem. Stanowią stabilne i profesjonalne wsparcie podczas drogi

Klienta do osiągnięcia wyznaczonego celu. Coach i mentor uwzględniają jego potrzeby. Potrafią zareagować w zależności od specyfiki sytuacji. Wspierają samodzielność osoby, z którą współpracują. Mają wpływ na przyspieszenie korzystnych procesów i dynamiczny rozwój.

Czym się różni coaching od mentoringu?

Coacha i mentora różni przede wszystkim typ relacji. Coach wchodzi z Klientem w układ na zasadach partnerskich. Mentor staje się wzorem do naśladowania, swoistym nauczycielem. Jako „mistrz” w swoim fachu, dzieli się wiedzą eksperta. Coach bazuje natomiast na narzędziach, korzystając z wypracowanych wcześniej standardów. W mentoringu istotne są zewnętrzna wiedza i doświadczenie, w coachingu proces skierowany jest do wewnątrz uczestnika programu. Przed wyborem coacha, czy mentora, warto zadać sobie podstawowe pytania. Jaki jest mój cel? W jakim obszarze chcę dokonać rozwoju? Czego oczekuję od mentora lub coacha?

Mentoring – kiedy nie działa?