Wdrożenia mentoringu

CoachWise Mentoring™ to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o potencjał Mentee z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora.

W ciągu ostatnich kilku lat nieustającym zainteresowaniem wśród organizacji cieszą się programy mentoringowe. Dzięki współpracy z naszymi Klientami oraz unikalnemu zespołowi trenerskiemu, CoachWise S.A. stała się jedną z wiodących firm w tym zakresie na polskim rynku.

CoachWise Mentoring™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik), buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami. 

W naszym portfolio mamy zrealizowanych ponad 20 wewnętrznych programów mentoringowych. Każdy z nich jest zaprojektowany w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Klientów i organizacji.  

Klasyfikujemy programy mentoringowe z uwagi na ich cel zastosowania:
  • Mentoring przywódczy – rozwój przywództwa osobistego, perspektywa strategiczna w zarządzaniu, rozwój konkretnych obszarów zarządzania ludźmi, przywództwo transformacyjne, rozwój określonych przez firmę stylów przywódczych, 
  • Mentoring w roli menedżera – umiejętności mentoringowe w codziennej pracy liderów,
  • Mentoring wspierający Talenty w firmie w zdefiniowanych przez Klientów w kluczowych obszarach,
  • Mentoring ekspercki – peer to peer mentoring,
  • Indywidualny mentoring zewnętrzny dla ekspertów i menedżerów w odpowiedzi na konkretne potrzeby biznesowe i rozwojowe,
  • Reverse mentoring tzw. „odwrócony mentoring”, kiedy to osoby starsze mogą czerpać z umiejętności młodszych pokoleń.
Przykładowy opis wdrożenia mentoringu:

Bardzo często współpracujemy z Klientami, którzy po raz pierwszy wprowadzają Wewnętrzny Program Mentoringowy do organizacji. Po licznych konsultacjach i badaniu potrzeb, wspólnie tworzymy program pilotażowy.

Towarzyszymy również Klientom realizującym kolejne edycje programu mentoringowego. Dzielimy się naszymi dobrymi praktykami wspierając ich w osiągnięciu jak najlepszych efektów biznesowych.

Firma: organizacja z sektora bankowego.

Cel: budowanie kultury wymiany wiedzy w organizacji – kontynuacja Wewnętrznego Programu Mentoringowego.

Realizacja: pierwszym krok to podział Mentorów na dwie grupy – Junior i Senior Mentorów, ze względu na doświadczenie bycia w tej roli. Dla każdej z grup we współpracy z HR, dostosowana została inna agenda szkolenia, odpowiadająca na ich potrzeby. Po dwóch dniach szkoleń online dla każdej z grup następnym krokiem było przeszkolenie grupy Mentees. A dokładnie osób, które pierwszy raz brały udział w tym programie w tej właśnie roli. Trzeba pamiętać, że jednym z bardzo istotnych elementów powodzenia programów mentoringowych są odpowiednio przygotowani Mentees, którzy wiedzą za co są odpowiedzialni i jaka jest ich rola w procesie. 

Po szkoleniach odbyła się inauguracja programu, podczas której zostały przedstawione pary mentoringowe. Po pierwszych doświadczeniach w procesach Junior i Senior Mentorzy spędzili trzeci dzień na szkoleniu, podczas którego z jednej strony dostali kolejną dawkę wiedzy, ale przede wszystkim bazowali na swoich doświadczeniach, dzięki którym mogli dalej „szlifować” własne umiejętności. Na zakończenie programu Mentorzy wezmą udział w spotkaniu follow up, podczas którego omówią swoją pracę mentoringową oraz nauczą się zamykać relację z Mentee. 

Wynik, rezultat: Chociaż program cały czas trwa to otrzymujemy feedbacki, że managerowie rozpoczęli już swoje procesy, a umiejętności, które podczas nich wykorzystują przekładają się również na pracę w ich własnym zespole.

Poznaj Zespół Mentorów i Coachów Biznesowych CoachWise™
Chcesz dowiedzieć się więcej o mentoringu biznesowym?
Jesteś zainteresowany pełnym katalogiem mentorów?
Zapraszamy do kontaktu.
 Joanna Małachowska
 
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org