The Challenger

Główny cel programu – równoległa akceleracja:

 •  procesu zarządzania wyzwaniem oraz 
 •  rozwoju przywódczego na poziom Executive 

Główne rezultaty uczestnictwa:

 •  precyzyjnie określić wyzwanie, jego zakres, uzasadnienie, wpływ na organizację
 •  przeprowadzić analizę szeroko rozumianej sytuacji dzisiejszej – etapu, trendów, zasobów
 •  kompleksowo przeanalizować możliwe strategie/warianty postępowania
 •  stworzyć plan realizacji
 •  regularnie monitorować postępy, wnioski z realizacji oraz adaptować plan do aktualnej sytuacji

Program dedykowany głównie osobom, które aktualnie realizują lub przygotowują się do realizacji biznesowego wyzwania: projektu, tematu, zadania. 

Rozwiązanie 

Dla zachowania ciągłości i spójności programu z preferowanymi, stosowanymi w firmie metodami zarządzania strategicznego podstawowym założeniem merytorycznym programu jest bazowanie na tych właśnie metodach, pojęciach, koncepcjach, modelach myślenia i działania (np. tych propagowanych w ramach programów Ican Institute).

Narzędzia wykorzystywane w programie:

 • Kanwa strategii – Strategia Błękitnego Oceanu
 • Schemat czterech strategii – Strategia Błękitnego Oceanu
 • ProSci Change Management – ProSci 
 • Envision the future – Leadership Challenge (Kouzes, Posner)
 • Leadership Pipeline – Leadership Pipeline (R. Charan, S. Drotter, J. Noel)
 • Przywództwo Sytuacyjne – Ken Blanchard
 • Model CoachWise™ – akredytaja ICF – CoachWise.org