CoachWise Coaching Advancedtm

ZAAWANSOWANY PROGRAM SZKOLENIOWY WSPIERAJĄCY ROZWÓJ OSOBISTEGO PRZYWÓDZTWA. PEŁNE PRZYGOTOWANIE COACHÓW DO AKREDYTACJI ICF ACC

Opis programu

Cele programu
 • Zaawansowane wyposażenie do stosowania  umiejętności i narzędzi coachingowych w roli menedżera, konsultanta, coacha, Scrum Mastera.
 • Praktyczne przygotowanie do realizacji procesów rozwojowych/coachingowych.
 • Kompleksowe wyposażenie do międzynarodowej certyfikacji coachów na pierwszym poziomie akredytacji ICF ACC.
Zakres merytoryczny
 • Wachlarz interwencji komunikacyjnych i swoboda w ich wyborze
 • Narzędzia coachingowe: coaching celu, wizji, praca z wartościami, analiza zasobów
 • Tworzenie partnerstwa
 • Świadoma postawa coacha w oparciu o Zasady CoachWise™
 • Coaching rzeczywistości – praca z indywidualnymi i grupowymi strukturami Klienta
 • Praca z ograniczającymi przekonaniami
 • Coaching przywództwa
 • Kodeks Etyczny ICF oraz 11 Kompetencji Coacha ICF
Profil uczestnika
 • Menedżerowie, trenerzy, konsultanci;
 • Kierownicy projektów; Agile Coachowie, Scrum Masters;
 • Coachowie oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha;
 • Pracownicy działów HR;
 • Członkowie zespołów pracujących w środowisku metodyk zwinnych;
 • Osoby poszukujące nowych form rozwoju z myślą o sobie.

 

Metody kształcenia
 • Demonstracja coachingu/modelu/umiejętności przez coachów ICF PCC
 • Obserwowane sesje coachingowe
 • Prowadzenie coachingu w parach, trójkach
 • Materiały filmowe, moderowana dyskusja
 • Ćwiczenia / warsztaty – również telefoniczne
  Krótkie prezentacje sposobów myślenia, teorii, perspektyw, narzędzi
Intensywne, praktyczne doświadczanie i ćwiczenie prowadzenia rozmów coachingowych /rozwojowych;
Realny wzrost kluczowych umiejętności coachingowych oraz swoboda w korzystaniu z technik i narzędzi;
Biegłość w wykorzystywaniu Modelu CoachWise™ oraz Mapy CoachWise™.
Budowanie relacji, w której Coach i Klient są równorzędnymi partnerami,
Uważne słuchanie i obserwacja: faktów, motywów, przekonań, emocji,
Dzielenie się obserwacjami i refleksjami,

Rezultaty uczestnictwa

Wspieranie Klienta poprzez wykorzystanie swoich zasobów, wiedzy i doświadczeń.
Rozwój coachingowego stylu zarządzania wspierającego orientację na ludzi, ich potencjał i zasoby oraz koncentrację na rezultatach biznesowych i procesowe podejście do zarządzania;
Istotny wzrost kompetencji komunikacyjnych ukierunkowany na umiejętność prowadzenia dialogu organizacyjnego, międzypokoleniowego oraz międzykulturowego;
Świadome planowanie i prowadzenie rozmów rozwojowych;
Świadomy rozwój przywództwa osobistego i biznesowego kluczowego dla efektywnego działania w obecnych realiach rynkowych.

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 główne moduły szkoleniowe
(2 x 2,5 dnia) realizowane w odstępie półtoramiesięcznym.


W FORMULE ONLINE:
3 moduły szkoleniowe
(3 x 3 dni w godz. 10.00 – 14.00)
realizowane w odstępie miesięcznym

Warsztaty zdalne

8 uzupełniających warsztatów zdalnych, których celem jest utrzymywanie uczestników w aktywnym procesie rozwojowym (8 x 60-90 min.). Realizacja raz w tygodniu pomiędzy warsztatami głównymi

Mentor Coaching

2 Interwizje  – warsztaty zdalne prowadzone w trybie mentor coachingu grupowego (2 x 90 min.).

3 Superwizje – mentor coaching indywidualny zakończony pisemnym feedbackiem zawierającym wskazówki rozwojowe (3 x 90 min.)

Learning Labs 

warsztaty zdalne, podczas których omawiane i ćwiczone są nowe umiejętności i narzędzia coachingowe

Coaching Pubs

warsztaty zdalne poświęcone monitoringowi praktyki coachingowej, omówieniu i wymianie doświadczeń

Life Coaching Series

warsztaty zdalne poświęcone omówieniu przykładowych sesji coachingowych prowadzonych przez coachów CoachWise™ w kontekście pracy procesowej

Program CoachWise Coaching Advanced™  łącznie zawiera 60 godz. szkoleniowych, w tym 12 godz. mentor coachingu (9 godz. mentor coachingu grupowego oraz 3 godz. mentor coachingu indywidualnego/superwizje) akredytowanych w ICF na poziomie ACSTH.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz Program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Międzynarodowy certyfikat CoachWise™ oraz ICF

Absolwenci programu CoachWise Coaching Advanced™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w 60 godzinach szkolenia, w tym 12 godzinach mentor coachingu akredytowanych w  ICF (ACSTH).

Program CoachWise Coaching Advanced™ dla organizacji

Program oferujemy także w formule zamkniętej, przystosowanej do indywidualnych potrzeb organizacji.  

Oferta cenowa

Cena katalogowa programu stacjonarnego: 7 200 PLN za osobę (+23% podatku VAT)

Cena katalogowa programu online: 6 800 PLN za osobę (+23% podatku VAT).

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem,
 • zniżka 8% od cen katalogowych przy równoczesnym zgłoszeniu na dwa program: CoachWise Essentials™ i CoachWise Advanced™,
 • rabaty nie łączą się.

Cena katalogowa jednodniowego warsztatu wprowadzającego do Metodyki CoachWise™ dla absolwentów innych szkoleń coachingowych niż CoachWise Coaching Essentials™: 1 300 PLN  (+23% podatku VAT).

Skontaktuj się z nami i sprawdź ofertę dla zgłoszeń grupowych.

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Informacje organizacyjne

Najbliższe terminy szkoleń

 

Edycja 44 (online)
Pierwszy moduł szkoleniowy: 25 – 27 listopada 2022, godz. 9.00 – 13.00
Drugi moduł szkoleniowy: 13 – 15 stycznia 2022, godz. 9.00 – 13.00
Trzeci moduł szkoleniowy: 24 – 26 lutego 2022, godz. 9.00 – 13.00

 

Edycja 45  (stacjonarnie i weekendowo / Warszawa) 
Pierwszy moduł szkoleniowy: 15 – 16 stycznia 2022, godz. 9.00 – 17.00 (sobota), 9.00 – 15.00 (niedziela)
Drugi moduł szkoleniowy: 26 – 27 lutego 2022, godz. 9.00 – 17.00 (sobota), 9.00 – 15.00 (niedziela)
Trzeci moduł szkoleniowy: 9 – 10 kwietnia 2022, godz. 9.00 – 17.00 (sobota), 9.00 – 15.00 (niedziela)
 
Edycja 46 (online)
Pierwszy moduł szkoleniowy: 20 – 22 stycznia 2022,  godz. 9.00 – 13.00
Drugi moduł szkoleniowy: 3 – 5 marca 2022, godz. 9.00 – 13.00
Trzeci moduł szkoleniowy: 07 – 09 kwietnia 2022, godz. 9.00 – 13.00