CoachWise Coaching Advancedtm

ZAAWANSOWANY PROGRAM SZKOLENIOWY WSPIERAJĄCY ROZWÓJ OSOBISTEGO PRZYWÓDZTWA. PEŁNE PRZYGOTOWANIE COACHÓW DO AKREDYTACJI ICF ACC

Zapisz się do programu

Opis programu

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cele programu

 • Zaawansowane wyposażenie do stosowania  umiejętności i narzędzi coachingowych w roli HR, menedżera, coacha i mentora.
 • Praktyczne przygotowanie do realizacji procesów rozwojowych/coachingowych.
 • Kompleksowe wyposażenie do międzynarodowej certyfikacji coachów na pierwszym poziomie akredytacji ICF ACC.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • Pracownicy działów HR (HRM, HRBP, Specjaliści Learning&Development)
 • Menedżerowie;
 • Psycholodzy i Terapeuci;
 • Trenerzy i Konsultanci;
 • Kierownicy projektów; Agile Coachowie, Scrum Masterzy;
 • Coachowie i Mentorzy oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha,
 • Członkowie zespołów pracujących w środowisku metodyk zwinnych;
 • Osoby poszukujące nowych form rozwoju z myślą o sobie.

 

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

 • Narzędzia i techniki komunikacyjne i swoboda w ich wyborze i stosowaniu;
 • Narzędzia coachingowe: coaching celu, wizji, praca z wartościami, analiza zasobów
 • Budowanie partnerstwa i zaufania;
 • Inteligencja Emocjonalna;
 • Świadoma postawa coacha w oparciu o Zasady Modelu CoachWise™
 • Coaching rzeczywistości – praca z indywidualnymi i grupowymi strukturami Klienta
 • Praca z ograniczającymi przekonaniami
 • Coaching przywództwa
 • Kodeks Etyczny ICF oraz 11 Kompetencji Coacha ICF
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Struktura programu

CoachWise Coaching Advanced

 • 2 główne warsztaty szkoleniowe (edycja stacjonarna, w ciągu tygodnia)
 • 8 uzupełniających warsztatów online (8 x 60-90 min.)
 • 2 interwizje – mentor coaching grupowy;
 • 3 superwizje – mentor coaching indywidualny zakończony pisemnym raportem
 • peer-to-peer coaching czyli monitorowana praktyka coachingowa pomiędzy uczestnikami programu.

 

CoachWise Coaching Advanced

 • 3 główne warsztaty szkoleniowe (w edycji online lub w edycji stacjonarnej prowadzonej w weekendy);
 • pozostałe elementy programu są takie same dla wszystkich edycji szkolenia.

Szczegółowy opis elementów programu: POBIERZ

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Potwierdzenie kompetencji Coacha międzynarodową akredytacją przyznawaną przez ICF

Programy CoachWise Coaching Essentials™ CoachWise Coaching Advanced™ w pełni przygotowują Coachów do zdania egzaminu akredytacyjnego na poziomie ACC ICF i potwierdzenia kompetencji międzynarodowym certyfikatem.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Metody kształcenia

 • Demonstracja coachingu/modelu/umiejętności przez coachów ICF MCC i PCC
 • Obserwowane sesje coachingowe
 • Prowadzenie coachingu w parach, trójkach
 • Materiały filmowe, moderowana dyskusja
 • Ćwiczenia / warsztaty – również telefoniczne
  Krótkie prezentacje sposobów myślenia, teorii, perspektyw, narzędzi
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Międzynarodowe standardy i akredytacja International Coaching Federation (ICF)

Jakość i profesjonalizm programów szkoleniowych opartych na metodyce CoachWise™ zostały potwierdzone przez International Coaching Federation najwyższym poziomem akredytacji ACTP (Accredited Coach Training Program).
icf coaching
International Coaching Federation (ICF) to największa, niezależna organizacja zrzeszająca środowisko coachingowe na całym świecie oraz ośrodek certyfikujacy coachów i coachingowe programy szkoleniowe. Jej działania poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i programów szkoleniowych oraz budowanie forum wymiany doświadczeń. Dowiedz się więcej

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Metodyka CoachWise™

Metodyka zaprojektowana na potrzeby biznesu, wspiera osiąganie celów poprzez zrównoważone odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych.

Obejmuje wiedzę dotyczącą prowadzenia indywidualnych i grupowych programów rozwojowych/coachingowych oraz budowania coachingowego stylu zarządzania w organizacjach.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

CoachWise Certified Program™

Podchodzimy do edukacji coachingowej profesjonalnie i  kompleksowo. CoachWise Certified Program™ to kilkupoziomowy program rozwoju warsztatu coachingowego złożony z 4 kursów o różnym poziomie zaawansowania, dostosowanym pod potrzeb uczestników: CoachWise Essentials™, CoachWise Advanced™, CoachWise Equipped™, CoachWise Proficiency™.

actp coachwise

Programy szkoleniowe CoachWise™ w pełni  przygotowują coachów do międzynarodowej akredytacji ICF na poziomie  ACC i  PCC gwarantując uproszczoną ścieżkę aplikacyjną. Dowiedz się więcej

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Program certyfikowany przez ICF

Absolwenci programu CoachWise Coaching Advanced™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w 60 godzinach szkolenia oraz 12 godzinach Mentor Coachingu akredytowanych w ICF jako program ACSTH. Ukończenie takiego programu gwarantuje Coachom ubieganie się o akredytację ICF z zastosowaniem uproszczonych procedur aplikacyjnych. Dowiedz się więcej o akredytacji programów coachingowych CoachWise.

 

Intensywne, praktyczne doświadczanie i ćwiczenie prowadzenia rozmów coachingowych /rozwojowych;
Realny wzrost kluczowych umiejętności coachingowych oraz swoboda w korzystaniu z technik i narzędzi;
Biegłość w wykorzystywaniu Modelu CoachWise™ oraz Mapy CoachWise™.
Budowanie relacji, w której Coach i Klient są równorzędnymi partnerami,
Uważne słuchanie i obserwacja: faktów, motywów, przekonań, emocji,
Dzielenie się obserwacjami i refleksjami,
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa

Wspieranie Klienta poprzez wykorzystanie swoich zasobów, wiedzy i doświadczeń.
Rozwój coachingowego stylu zarządzania wspierającego orientację na ludzi, ich potencjał i zasoby oraz koncentrację na rezultatach biznesowych i procesowe podejście do zarządzania;
Istotny wzrost kompetencji komunikacyjnych ukierunkowany na umiejętność prowadzenia dialogu organizacyjnego, międzypokoleniowego oraz międzykulturowego;
Świadome planowanie i prowadzenie rozmów rozwojowych;
Świadomy rozwój przywództwa osobistego i biznesowego kluczowego dla efektywnego działania w obecnych realiach rynkowych.

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 główne moduły szkoleniowe
(2 x 2,5 dnia) realizowane w odstępie półtoramiesięcznym.


W FORMULE ONLINE:
3 moduły szkoleniowe
(3 x 3 dni w godz. 10.00 – 14.00)
realizowane w odstępie miesięcznym

Warsztaty zdalne

8 uzupełniających warsztatów zdalnych, których celem jest utrzymywanie uczestników w aktywnym procesie rozwojowym (8 x 60-90 min.). Realizacja raz w tygodniu pomiędzy warsztatami głównymi

Mentor Coaching

2 Interwizje  – warsztaty zdalne prowadzone w trybie mentor coachingu grupowego (2 x 90 min.).

3 Superwizje – mentor coaching indywidualny zakończony pisemnym feedbackiem zawierającym wskazówki rozwojowe (3 x 90 min.)

Learning Labs 

warsztaty zdalne, podczas których omawiane i ćwiczone są nowe umiejętności i narzędzia coachingowe

Coaching Pubs

warsztaty zdalne poświęcone monitoringowi praktyki coachingowej, omówieniu i wymianie doświadczeń

Life Coaching Series

warsztaty zdalne poświęcone omówieniu przykładowych sesji coachingowych prowadzonych przez coachów CoachWise™ w kontekście pracy procesowej

Program CoachWise Coaching Advanced™  łącznie zawiera 60 godz. szkoleniowych, w tym 12 godz. mentor coachingu (9 godz. mentor coachingu grupowego oraz 3 godz. mentor coachingu indywidualnego/superwizje) akredytowanych w ICF na poziomie ACSTH.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz Program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Międzynarodowy certyfikat CoachWise™ oraz ICF

Absolwenci programu CoachWise Coaching Advanced™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w 60 godzinach szkolenia, w tym 12 godzinach mentor coachingu akredytowanych w  ICF (ACSTH).
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Program CoachWise Coaching Advanced™ dla organizacji

Program oferujemy także w formule zamkniętej, przystosowanej do indywidualnych potrzeb organizacji.  

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa programu stacjonarnego: 7 650 PLN za osobę (+23% podatku VAT)

Cena katalogowa programu online: 6 900 PLN za osobę (+23% podatku VAT)

 

Zyskaj rabat:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem,
 • zniżka 8% od cen katalogowych przy równoczesnym zgłoszeniu na dwa program: CoachWise Essentials™ i CoachWise Advanced™,
 • rabaty nie łączą się.

Skontaktuj się z nami i sprawdź ofertę dla zgłoszeń grupowych (dla 4 i więcej osób).

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

fundusze europejskie

Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Terminy szkoleń 2024

Poniżej przedstawione są terminy głównych warsztatów szkoleniowych w ramach poszczególnych edycji programu. Harmonogram 8 warsztatów uzupełniających (online), 2 interwizji i 3 superwizji indywidualnych przekazujemy uczestnikom szkoleń na 21 dni przed rozpoczęciem programu.

 

Edycja 60 (stacjonarnie, Warszawa)
Pierwszy warsztat szkoleniowy: 10 – 12 lipca, środa – czwartek godz. 9.00 – 17.00, piątek godz. 9.00 – 13.00
Drugi warsztat szkoleniowy: 28 – 30 sierpnia, środa – czwartek godz. 9.00 – 17.00, piątek godz. 9.00 – 13.00

 

Edycja 61 (online, weekendowo)
Pierwszy warsztat szkoleniowy: 24 – 25 sierpnia,
godz. 9.00 – 16.00
Drugi warsztat szkoleniowy: 5 – 6 października,
godz. 9.00 – 16.00
Trzeci warsztat szkoleniowy: 16 – 17 listopada,
godz. 9.00 – 16.00

 

Edycja 62 (stacjonarnie, Warszawa)
Pierwszy warsztat szkoleniowy: 23 – 25 października, środa – czwartek godz. 9.00 – 17.00, piątek godz. 9.00 – 13.00,
Drugi warsztat szkoleniowy: 11 – 13 grudnia, środa – czwartek godz. 9.00 – 17.00, piątek godz. 9.00 – 13.00

Edycja 63 (stacjonarnie, Warszawa)
Pierwszy warsztat szkoleniowy: 27 – 29 listopada 2024, środa – czwartek godz. 9.00 – 17.00, piątek godz. 9.00 – 13.00
Drugi warsztat szkoleniowy: 29 – 31 stycznia 2025, środa – czwartek godz. 9.00 – 17.00, piątek godz. 9.00 – 13.00