O Nas

Historia CoachWise

Firma CoachWise S.A. (dawniej Coaching Center) została stworzona przez pasjonata coachingu i wizjonera Pawła Sopkowskiego. W 2005 roku został on partnerem międzynarodowej szkoły coachingu Coach Training Institute, USA  i wprowadził na polski rynek pierwszą, akredytowaną przez International Coach Federation szkołę dla coachów The Coaches Training Institute (CTI).

W kolejnych latach CoachWise S.A. realizując już własną wizję rozwoju coachingu w Polsce zakupiła na wyłączność stworzoną na potrzeby biznesu metodykę CoachWise™. Na jej podłożu powstał program rozwoju zawodowego coachów – CoachWise Corporate Certified Program™ – posiadający najwyższy poziom akredytacji ICF ACTP. Obecnie dorobek Akademii Coachingu CoachWise™ to 15 lat doświadczenia w edukacji coachów, zespół ok. 30 trenerów i coachów z akredytacją ICF MCC I PCC oraz ponad 5 000 absolwentów.

CoachWise S.A. to także organizacja znana z pionierskich wdrożeń coachingu w struktury polskich organizacji. Metodyka CoachWise™ po raz pierwszy wdrożono w programie coachingowym dla koncernu British Telecom. W Polsce pierwszymi korporacjami, które skorzystały z tej metody były British Petrolium (B.P.). – dostawca paliw i Raben Logistics Sp. z o.o. – wówczas największa firma logistyczna w kraju. Dziś możemy się szczycić pomyślnymi wdrożeniami w organizacjach różnych sektorów rynku, zarówno spółkach Skarbu Państwa, jak i firmach o polskim i zagranicznym kapitale.

Misja

Misją CoachWise S.A. jest aktywne propagowanie idei coachingu, mentoringu oraz świadomego przywództwa w polskim biznesie. Realizujemy ten cel poprzez szeroko zakrojoną, opartą o międzynarodowe standardy działalność edukacyjną i doradczą, m.in.

  • Akademia CoachWise™ – programy rozwoju zawodowego oraz praktyczne warsztaty w obszarze coachingu, mentoringu, przywództwa, rozwoju kompetencji menedżerskich, zarzadzania zmianą
  • Szkolenia i programy korporacyjne
  • Wdrażanie projektów integracji coachingu i mentoringu w procesy zarządzania
  • Działalność badawczo-innowacyjna
  • Aktywne członkostwo w organizacjach branżowych (PIFS, ICF Polska)

Pragniemy służyć organizacjom biznesowym, które widzą dla siebie dużą wartość w rozwijaniu pracowników. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i narzędzi rozwojowych możemy znacząco wpłynąć zarówno na wzrost satysfajcji i poczucia spełnienia zawodowego, jak i wyniki biznesowe. Nasze działania w kształceniu i wdrażaniu mają spełniać ten sam cel – ku dobremu…

…ku lepszemu życiu osobistemu, ku lepszej atmosferze w pracy, ku większemu szacunku do ludzi, ku zdrowszym organizacjom biznesowym. To wszystko nie zapominając o osiąganiu wyników finansowych, do czego organizacje są powołane.