CoachWise Certified Programtm

Najwyższy poziom międzynarodowej certyfikacji dla programów szkoleniowych ICF ACTP

Kilkupoziomowy, zaawansowany program rozwoju warsztatu coachingowego.

Metodyka CoachWiseTM

Metodyka zaprojektowana na potrzeby biznesu, wspiera osiąganie celów poprzez zrównoważone odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych. Obejmuje wiedzę dotyczącą prowadzenia indywidualnych i grupowych programów coachingowych oraz systemowego wdrażania coachingu w organizacjach poprzez integrowanie go z procesami biznesowymi.

 

Accredited Coach Training ProgramJakość i profesjonalizm programów szkoleniowych opartych na metodyce CoachWise™ zostały potwierdzone przez International Coaching Federation najwyższym poziomem akredytacji ACTP (Accredited Coach Training Program). Akredytacja ACTP oznacza, że program spełnia najostrzejsze wymogi kształcenia zawodowego dla coachów, a CoachWise jest ośrodkiem egzaminacyjnym ICF.

 

Metodyka CoachWise™ pozwala na prowadzenie skutecznych działań rozwojowym w obszarze przywództwa, facylitacji zmian, wspierania rozwoju indywidualnego, zespołowego i organizacyjnego.

Istota CoachWise™ w dużej mierze zawarta jest w nazwie wskazującej, że każdy z aspektów coachingu powinien być realizowany w sposób „wise”, a więc mądrze, roztropnie.

CoachWise™ jako mądre kształcenie

Edukacja w programach CoachWise™ obejmuje warsztaty stacjonarne i zdalne, interwizje, praktykę, superwizje, możliwość kontaktu z mentor coachami oraz konieczność poddawania się weryfikacji w trakcie procesu uczenia. Ponadto coachowie przechodzą trening stawiania celów zgodnie z wymaganiami organizacji biznesowych.

Program kształcenia posiada najwyższą akredytację ACTP, a szkoła dostała prawo do egzaminowania w imieniu ICF-u na poziomie PCC.

akredytacja ACTP

Edukacja podzielona jest na 4 poziomy. Rozpoczyna się od kursu CoachWise Coaching Essentials™, który uczy rozumienia coachingu i coachingowego podejścia w dowolnie pełnionej roli jako trener, manager czy lider. Kolejny poziom CoachWise Coaching Advanced™ przygotowuje do samodzielnego prowadzenia coachingu zarówno biznesowego, jak i jego modyfikacji w ramach swojej pełnionej roli oraz daje merytoryczne podstawy ubiegania się o akredytację ACC. Program CoachWise Coaching Equipped™ to dopełnienie kompetencji coacha na poziomie ACC ICF oraz przygotowanie do prowadzenia programów coachingowych dla organizacji/biznesu. Ostatni poziom kształcenia CoachWise Coaching Proficiency™ skierowany jest do doświadczonych coachów przygotowujących się do akredytacji PCC ICF. Edukacja CoachWise™ podlega ciągłemu doskonaleniu i zmianom, aby lepiej odpowiadać na potrzeby kształcenia profesjonalnych coachów.


Mądre podejście do metody
 stosowanej przez wykwalifikowanych i mądrych coachów, przynosi swoje wymierne efekty. Na świecie trenerzy i coachowie CoachWise™ pracują w Anglii, USA, Francji, Szwecji, Szwajcarii oraz we Włoszech.  Dotychczas programy ukończyło ponad 5000 osób.

Kształcenie CoachWise™ jest wykorzystywane do przygotowania etatowych coachów wewnętrznych oraz menadżerów do roli coacha. Programy takie realizowane były między innymi dla BSH, banku Santander, BPH, BGŻ, Polkomtel S.A., Sandoz Polska, RWE Polska, Aviva, Generali, Kraft Foods, MetLife Amplico, Dovista oraz wielu innych firm.

Metodyka CoachWise™ jest wykorzystywana zarówno do coachingu indywidualnego, jak i grupowego zespołów zarządczych, wdrażany jest coachingowy styl zarządzania, prowadzone są projekty facylitacji zmian organizacyjnych .


Mądra strategia wdrażania i stosowania metodyki CoachWise™
 umacnia jej pozycję pośród szkół i podejść akredytowanych w ICF. Jednocześnie zobowiązuje do ciągłego doskonalenia, łącząc stabilność wypracowanych rozwiązań z dynamiką zmian i poszukiwania dróg dalszego rozwoju  w Polsce i na świecie.

POZIOM 1:
Program COACHWISE COACHING ESSENTIALS™ (ICF ACC)
 • Nauka fundamentalnych umiejętności i narzędzi coachingowych wzbogacających warsztat menedżera, konsultanta, coacha oraz dających podstawy do profesjonalnego prowadzenia pojedynczych rozmów rozwojowych/sesji coachingowych.
 • Praktyczne wprowadzenie do stosowania coachingu w obecnie pełnionej roli zawodowej w oparciu o metodykę i strukturę Modelu CoachWise™.
 • Pierwszy krok w kierunku przygotowania do międzynarodowej akredytacji coachów na pierwszym poziomie certyfikacji ICF ACC.
 • Łącznie 21h szkoleniowych posiadających akredytację ICF CCE.

 

POZIOM 2:
Program COACHWISE COACHING ADVANCED™ (ICF ACC)
 • Zaawansowane wyposażenie do stosowania umiejętności i narzędzi coachingowych w roli menedżera, konsultanta, coacha.
 • Praktyczne wprowadzenie do samodzielnej realizacji procesów rozwojowych/coachingowych.
 • Kompleksowe przygotowanie do międzynarodowej akredytacji coachów na pierwszym poziomie certyfikacji ICF ACC.
 • Łącznie 60h szkoleniowych, w tym 12h mentor coachingu, posiadających akredytację ICF ACSTH.

 

POZIOM 3:
Program COACHWISE COACHING EQUIPPED™ (ICF ACC lub PCC)
 • Pełne wyposażenie do profesjonalnego pełnienia roli coacha oraz świadomego prowadzenia procesów rozwojowych w realiach biznesowych.
 • Program doskonalący warsztat coacha, wsparty know – how z obszaru planowania i zarządzania procesami coachingowymi.
 • Łącznie 42h szkoleniowe, w tym 7h mentor coachingu grupowego, posiadających akredytację ICF CCE.

 

POZIOM 4:
Program COACHWISE COACHING PROFICIENCY™ (ICF PCC)
 • Doskonalenie i wzmocnienie własnego stylu coachingowego dla doświadczonych coachów z praktyką zawodową ponad 150h.
 • Zaawansowane wyposażenie do międzynarodowej akredytacji na drugim poziomie certyfikacji  ICF PCC zakończone akredytowanym egzaminem równoznacznym z egzaminem ICF na poziomie PCC.
 • Łącznie 72h szkoleniowe, w tym 11h mentor coachingu, posiadających akredytację ICF ACTP.

Programy

Poziom zaawansowania Godziny szkolenia Mentor coachingu Wsparcie w praktyce coachingowej Uczestnicy
CoachWise Coaching EssentialsTM 21h Osoby początkujące
CoachWise Coaching AdvancedTM 60h 12h Absolwenci szkoleń wprowadzających do coachingu
CoachWise Coaching Equipped TM 42h 7h Absolwenci szkoleń na poziomie średnio zaawansowanym (min. 60h szkolenia + rozpoczęta praktyka coachingowa)
CoachWise Coaching ProficiencyTM 72h 11h Absolwenci szkoleń na poziomie zaawansowanym (min. 60h szkolenia + praktyka coachingowa na poziomie 200h)

Kontakt

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze.