LEADERSHIP Models

W ślad za badaniami Center for Creative Leadership rozróżniamy rozwój przywódców od rozwoju przywództwa. 

Rozwój przywódców definiujemy jako rozszerzanie kompetencji do efektywnego wypełniania roli przywódcy i realizacji procesów przywódczych. Jednym ze stosowanych przez nas modeli jest The Fundamental 4 definiujący 4 kluczowe kompetencje przywódcze:

– samo-świadomość

– komunikacja

– wywieranie wpływu

– otwartość na uczenie się

LEADERSHIP Models

Rozwój przywództwa definiujemy jako rozwój zdolności do:

– wyznaczania kierunku działania,

– synchronizacji i współdziałania w grupie oraz

– zaangażowania

(CCL D-A-C Model).

LEADERSHIP Models

W naszym podejściu koncentrujemy się na wypracowaniu/dopasowaniu stosowanego modelu przywództwa do potrzeb konkretnej sytuacji klienta, zespołu i już stosowanych narzędzi/podejść.

Wielokrotnie mieliśmy okazję pracować nad rozwojem przywództwa jednostek, zespołów i organizacji.