Facylitowanie grup i zespołów wew.

Facylitacja jest jedną z metod wspierania pracy grupy w celu realizacji określonego zadania. Metoda jest wykorzystywana do usprawnienia przebiegu różnego typu spotkań np. projektowych, kreatywnych, strategicznych lub do rozwiązywania problemów.

Facylitowanie spotkania to oddziaływanie na pracę grupy poprzez zastosowanie różnego typu umiejętności, narzędzi, technik, modeli – celem jest pomoc w osiągnięciu jak najlepszych rezultatów w zaplanowanym czasie oraz jak najlepszego wykorzystania zasobów i potencjału uczestników.

Facylitator to osoba, która dba o proces i przebieg pracy grupy. Najlepsze efekty facylitacji zazwyczaj osiągane są przy utrzymaniu neutralnej postawy facylitatora, co stanowi dużą trudność, jeśli spotkanie prowadzi osoba, która jest zainteresowana osiągnięciem konkretnych rezultatów czy propagowaniem konkretnych idei, rozwiązań.

Niewątpliwie facylitowanie wymaga konkretnych umiejętności z obszaru planowania i projektowania spotkania oraz kierowania pracą grupy. Nie mniej ważne jest powstrzymanie się od porad eksperckich w danym temacie i wpływania na decyzje, które finalnie zależą wyłącznie od uczestników spotkania.

Jak facylitacja wspiera wypracowanie rozwiązania / osiągnięcie celu?
Grupom pracującym nad istotnym, ale jednocześnie trudnym dla nich tematem często towarzyszą procesy, które utrudniają wspólne wypracowanie rozwiązania. Uczestnicy podczas spotkania mają też swoje wewnętrzne, często nieuświadomione, cele. W efekcie mogą pojawić się zachowania obniżające zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności za wypracowanie rozwiązania, duże emocje lub zachowania zakierowane na skonfliktowanie uczestników.

Facylitator zewnętrzny kontraktuje z grupą zasady i etapy pracy oraz cel spotkania. Tworząc atmosferę współpracy i partnerstwa, wspiera poczucie współodpowiedzialności oraz pobudza kreatywność korzystając z różnorodnych perspektyw i zasobów uczestników.

Certyfikowani facylitatorzy CoachWise prowadzą spotkania dla klientów organizacyjnych.
Na każdym etapie procesu gwarantujemy poufność i dbałość o jakość realizowanych usług.


Przykładowe cele spotkań facylitowanych przez ekspertów CoachWise to między innymi:

  • podniesienie efektywności współpracy w zespole zarządzającym,
  • wypracowanie działań po wynikach badań wewnętrznych ( np. badań zaangażowania pracowników)
  • opracowanie planu strategicznego i obszarów strategicznych dalszego rozwoju dla Spółki
  • wdrażanie programu Digital Transformation – adaptacja rozwiązań spółki-matki na potrzeby polskiego zakładu
  • przygotowanie zespołu do planowanych zmian organizacyjnych
  • podniesienie efektywności spotkań zespołu zarządzającego.

Spotkania prowadzimy w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Więcej o wykorzystaniu facylitacji jako metody zwiększającej efektywność prowadzonych spotkań w artykule „Facylitowanie spotkania czyli jak zadbać o efektywność i zaangażowanie uczestników” na naszym Blogu.

Zapraszamy do kontaktu:

Joanna Małachowska Menedżer Zespołu
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
kom. +48 607 898 398
j.malachowska@coachwise.org