LEADERSHIP Coaching & Mentoring Programs

SESJE INFORMACJI ZWROTNEJ O TALENTACH PRZYWÓDCZYCH

 • Kompleksowa informacja zwrotna na podstawie wszystkich dostępnych źródeł diagnostycznych (2-2,5h)
 • Informacja zwrotna dot. Typologii Galupa

PRZYWÓDZTWO

 • Moje osobiste przywództwo – osobisty wpływ na otoczenia oraz moje reakcje
 • Przygotowanie się do objęcia nowej roli 
 • Pierwsze 100 dni w roli menedżera 
 • Przewodzenie w środowisku międzynarodowym

REALIZACJA CELU / PRZEPROWADZANIE ZMIAN

 • Klarowność definiowania celu oraz tworzenie spójności pomiędzy celem, strategią i planem
 • Przygotowanie się i inicjowanie zmian organizacyjnych
 • Adaptowanie się do nowych warunków – np. kryzysu gospodarczego

RELACJE / WSPÓŁPRACA

 • Moje relacje z przełożonym, zespołem, kluczowymi Interesariuszami
 • Rozwiązywanie konfliktów: osobistych, w zespole, pomiędzy działami
 • Moja rola w zespole, wpływ zespołu na mnie

PODEJMOWANIE DECYZJI

 • Tworzenie alternatywnych opcji decyzyjnych
 • Zwiększanie pewności w podejmowanej decyzji
 • Podejmowanie decyzji w zgodzie ze swoimi osobistymi wartościami