Dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Programy szkoleniowe CoachWise™ wpisane są do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z możliwością uzyskania dofinansowania z EFS.

CoachWise™ posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych i Rejestru Instytucji Szkoleniowych, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Czym jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS)?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. W Polsce środki z EFS będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% środków zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych.

Skąd można uzyskać dofinansowania na szkolenia CoachWiseTM

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) – LINK
 • Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)
 • Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – LINK
 • Pożyczki na kształcenie – LINK

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

To ogólnodostępna, bezpłatna baza informująca o ofertach usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (np. szkoleń, kursów zawodowych, mentoringu czy coachingu). Dzięki nim instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne.

Rodzaje dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych

 • Podmiotowe Systemy Finansowania (nie obejmuje woj. mazowieckiego i pomorskiego) – LINK
 • Akademia Menadżera MŚP – LINK
 • Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców – LINK

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach BUR?

Ze szkoleń oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogą skorzystać pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 pracowników):

 • Średnie przedsiębiorstwo – organizacja zatrudniająca mniej niż 250 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;
 • Małe przedsiębiorstwo – organizacja zatrudniająca mniej niż 50 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
 • Mikroprzedsiębiorstwo – organizacja zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro;
 • Jednoosobowa działalność

Lokalni Operatorzy zarządzający środkami unijnymi

Dofinansowanie na usługi rozwojowe jest dostępne u Operatorów PSF (Podmiotowy System Finansowania) wybranych w danym województwie. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy dofinansowanie na usługi rozwojowe mogą pozyskać w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z dofinansowania do usługi rozwojowej zawartej w bazie,  zgłasza się do tzw. operatora, który jest odpowiedzialny za dystrybucję środków EFS w danym województwie.

Sposób dystrybucji dofinansowania

 • Refundacja poniesionych kosztów
 • Refundacja poniesionych kosztów z podpisaną wcześniej promesą
 • System kont przedpłaconych
 • System bonowy (oparty o system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu)

Adresy Operatorów PSF w poszczególnych województwach

Dofinansowanie w woj. dolnośląskim – Link

Dofinansowanie w woj. kujawsko-pomorskim – Link

Dofinansowanie w woj. lubelskim – Link

Dofinansowanie w woj. lubuskim – Link

Dofinansowanie w woj. łódzkim – Link

Dofinansowanie w woj. małopolskim – Link

Dofinansowanie w woj. opolskim – Link

Dofinansowanie w woj. podkarpackim – Link

Dofinansowanie w woj. podlaskim – Link

Dofinansowanie w woj. śląskim – Link

Dofinansowanie w woj. świętokrzyskim – Link

Dofinansowanie w woj. warmińsko-mazurskim – Link

Dofinansowanie w woj. wielkopolskim – Link

Dofinansowanie w woj. zachodniopomorskim – Link

Dofinansowaniu podlegają wszystkie szkolenia coachingowe, mentoringowe, facylitacyjne i inne będące w ofercie CoachWise™.

SPRAWDŹ KALENDARZ SZKOLEŃ

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

  
 Lucyna Biardzka
Koordynator ds. Szkoleń

kom. +48 605 836 084
l.biardzka@coachwise.org