Coaching indywidualny

Czym jest CoachWise™ dla organizacji?

CoachWise™ to metodyka pracy coachingowej i mentoringowej skoncentrowana na stymulowaniu osobistego rozwoju i wzrostu Klientów w oparciu o efektywne realizowanie ich celów biznesowych. CoachWise™ wspiera równolegle Ludzi i Biznes, dostarczając trwałych zmian i rezultatów.

Poniższy materiał zawiera zarys usług świadczonych przez CoachWise S.A. w obszarze coachingu dla organizacji.

Sesje zdalne mogą być realizowane w językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski.

1. Jak wybrać usługę coachingu indywidualnego?

Indywidualne Programy Rozwojowe dedykowane są poszczególnym poziomom zarządczym (opis poniżej):

 Przykładowe tematy, wokół których skoncentrowane są programy rozwojowe:

 • Leadership (osobiste przywództwo we współczesnym biznesie)
 • Performance (coaching efektywności)
 • Change Leadership Program (zarządzanie w zmianie)
 • On-board coaching (coaching roli)
 • Career Coaching (rozwój zawodowy)
 • Confict Management (przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów)
 • Komunikacja międzypokoleniowa (różnice pokoleniowe w biznesie)

Forma usługi uzależniona jest od celu i zakresu oczekiwanej zmian.

 • Proces rozwojowy (od 4 do 8 spotkań)
 • Pojedyncze sesje coachingowe
 • Dyżury coachingowe
 • Usługi wspierające coaching
proces coachingowy struktura

2. Formy realizacji usługi coachingowej

PROCESY COACHINGOWE

Typowy proces rozwojowy obejmuje 6-8 spotkań trwających do 90 minut.
Pełen program obejmuje Fazę Przygotowawczą, Fazę Wstępną i Fazę Główną.
Do zakresu usługi należą 2 sesje trójstronne realizowane na początku i na koniec procesu.
Ewaluacja prowadzone jest w połowie i na zakończenie coachingu.

WSPARCIE COACHINGOWE

Krótkie procesy rozwojowe zorientowane na zdefiniowanie celów rozwojowych Klienta i opracowanie rekomendacji do jego planu działań.
Typowy proces obejmuje 1-3 sesje coachingowe trwające do 90 minut.
Usługa uzupełnia i wspiera programy rozwoju High Potentials oraz wewnętrzne programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej.
Dzięki wsparciu coachingowemu programy te są osadzone na planach rozwojowych Uczestników i zapewniają wysoki poziom ich wdrażalności.

DYŻURY COACHINGOWE

Coaching on demand” poprzez zapewnienie coacha „na miejscu” w określonych terminach.
Idealne wsparcie dla zespołów projektowych. Pracownicy w określonych terminach mogą zapisywać się na indywidualne sesje coachingowo-doradcze i uzyskiwać bieżące wsparcie. Sesje mają charakter interwencyjno-problemowy. Służą rozwiązywaniu problemów, szukania rozwiązań, priorytetyzacji działań. Pojedyncze sesje trwają do 50 minut.

3. Co sprawia, że coaching CoachWise działa?

 • Coaching biznesowy CoachWise ma charakter aspiracyjny, a nie naprawczy.
 • Czynnikiem sukcesu naszych procesów jest wyraziste i wielowymiarowe określenie wyzwania/celu Klienta i następnie  praca w oparciu o kompleksową analizę sytuacji dzisiejszej.
 • Unikalny zespół coachów CoachWise.
 • Każdy proces rozwojowy ma zdefiniowany kontekst biznesowy – osią procesu są cele istotne z punktu widzenia Klienta oraz jego organizacji.
 • Przełożony Klienta jest zawsze włączany w proces, w celu zapewnienia szerokiej perspektywy planowanego rozwoju i zakontraktowanie pożądanego kierunku zmiany.
 • Program rozwojowy sam w sobie jest cennym i intensywnym procesem rozwojowym: prowadzi Klienta przez tworzenie możliwych strategii i wariantów postępowania, wymaga podejmowania decyzji, zakłada tworzenie planów działania i bieżącą ocenę poziomu ich realizacji, co istotnie podnosi samoświadomość oraz efektywność działania w strefie własnego wpływu.

Jak pracujemy z naszymi Klientami?

Realizując usługi coachingowe i mentoringowe dla naszych Klientów swoją uwagę skupiamy równolegle na ich potrzebach rozwojowych oraz ich spodziewanym wpływie na biznes poprzez:

 • identyfikowanie potrzeb, celów rozwojowych i ich biznesowego uzasadnienia
 • poszerzanie świadomości siebie i swojego wpływu
 • budowanie sprawczości i brania odpowiedzialności za realizację  swoich aspiracji
 • systematyczne implementowanie wniosków z coachingu do codziennej działalności
 • włączanie w proces szerszej perspektywy poprzez sesje trójstronne
 • dokumentowanie każdego procesu i ewaluację ich rezultatów


Na każdym etapie procesu gwarantujemy poufność i dbałość o jakość realizowanych usług.

Poznaj Zespół Coachów i Mentorów Biznesowych CoachWise™

Chcesz dowiedzieć się więcej o coachingu biznesowym?
Jesteś zainteresowany pełnym katalogiem coachów?
Zapraszamy do kontaktu
.

  Coaching indywidualny - Joanna Małachowska  Coaching indywidualny - Anna Poreda
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org
Anna Poreda
Kierownik Projektów ds. Indywidualnych Programów Rozwojowych
883 011 440
a.poreda@coachwise.org