LEADERSHIP RoadMap

Rozwijanie przywództwa w organizacji można opierać o wiele modeli.
Center for Creative Leadership podpowiada następujący model:

LEADERSHIP RoadMap

Każdorazowo etapy wdrażania rozwijania przywództwa dostosowujemy do potrzeb i specyfiki organizacji. Można jednak wyodrębnić kilka najczęściej powtarzających się obszarów kluczowych:

Zacznij od Liderów / Zarządu

Nie jest możliwe zaangażowanie organizacji w rozwijania przywództwa bez zaangażowania liderów/zarządu. Wpływ ich rozumienia, przekonania i wytrwałości w budowaniu kultury organizacji nie da się przecenić.

Zainwestuj w HR i liderów zmiany

Rozwijając przywództwo w organizacji potrzebujemy dobrze rozumieć ich specyfikę oraz obszary i sposoby ich stosowania. Dlatego też proponujemy, aby wdrożenie zacząć od samego zespołu HR oraz zaproszonych liderów zmiany.

Stwórz każdemu menedżerowi doświadczenie swojego przywództwa

Nic to nas tak nie przemawia jak osobiste doświadczenie. Proponujemy stworzenie takiej okazji chętnym menedżerom (celowo nie rekomendujemy realizacji jednolitego programu dla wszystkich grup menedżerskich naraz).

Stwórz każdemu menedżerowi okazję rozwijania przywództwa

Przekonanie o wadze i wpływie Przywództwa nie jest zazwyczaj wystarczające aby sprawniej zarządzać zespołami. Część menedżerów posiada wystarczające doświadczenie, naturalne predyspozycji. Inni potrzebują rozwinąć swoje umiejętności.

Zadbaj o pracowników – stwórz okazję do doświadczenia i rozwijania ich przywództwa

Podobnie jak w przypadku menedżerów proponujemy zapewnienie chętnym pracownikom doświadczenie i rozwijania swojego przywództwa. Rekomendujemy aby pracownicy, którym zaproponuje się to rozwiązanie pochodzili z zespołów zarządzanych przez wcześniej przygotowanych menedżerów.