Coaching Skills
for Leaderstm

Coaching w Zarządzaniu - wprowadzenie. Kluczowe umiejętności i narzędzia coachingowe w roli menedżera / lidera.

Zapisz się do programu

CoachWiseTM

Coaching Skills for Leaders™

level 1

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Coaching wg CoachWise™

Zgodnie z definicją,  „Coaching CoachWise™ to wspomaganie ludzi w zdobywaniu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić.”

Coaching to towarzyszenie w zmianie – wyznaczaniu celów, poszukiwaniu rozwiązań, pokonywaniu ograniczeń, podejmowaniu decyzji i realizacji zaplanowanych działań. Może dotyczyć rozwoju z obszarze biznesu, rozwoju zawodowego, relacji interpersonalnych.

 

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Coachingowy Styl Zarządzania

Coachingowy styl zarządzania to podejście, w którym menedżer/ lider wykorzystuje umiejętności i narzędzia coachingowe w zarządzaniu  zespołem. W tym podejściu kładzie się nacisk na rozwijanie potencjału pracowników poprzez wspieranie ich w osiąganiu celów, rozwijaniu kompetencji i samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Główne cechy coachingowego stylu zarządzania to:

 • Wspieranie rozwoju: Menedżer stara się zrozumieć cele i potrzeby pracownika oraz wspiera go w rozwijaniu umiejętności i osiąganiu sukcesów.
 • Empowerment: Przygotowanie pracowników do samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, co zwiększa ich zaangażowanie i motywację.
 • Komunikacja: Stosowanie otwartej i opartej na zaufaniu komunikacji, w której menedżer słucha uważnie pracowników, udziela konstruktywnej informacji zwrotnej i stawia pytania wspierające autorefleksję.
 • Cele i osiągnięcia: Określanie jasnych celów, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, oraz wspieranie pracowników w ich realizacji poprzez monitorowanie postępów i udzielanie wsparcia.
 • Rozwój umiejętności: Wspieranie ciągłego rozwoju umiejętności pracowników poprzez szkolenia, mentoring i rozmowy rozwojowe.

Coachingowy styl zarządzania może być skutecznym narzędziem w budowaniu zaangażowania zespołu oraz zwiększaniu efektywności  pracy. Jednakże jego skuteczność zależy od umiejętności menedżera w stosowaniu umiejętności coachingowych oraz od kultury organizacyjnej, która wspiera rozwój pracowników.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cele programu
Coaching Skills for Leaders™

Cele szkolenia  obejmują rozwój umiejętności interpersonalnych, budowanie efektywnych relacji z pracownikami oraz doskonalenie umiejętności przywódczych.

 • Praktyczne wprowadzenie do stosowania  umiejętności i narzędzi coachingowych w oparciu o metodykę i strukturę Modelu CoachWise™.
 • Poznanie i zrozumienie coachingu jako jednej z metod pracy rozwojowej z pracownikami.
 • Budowanie postawy coachingowej opartej na partnerstwie i dialogu.
 • Poznanie i przećwiczenie umiejętności coachingowych: zadawania pytań, wspierania, odzwierciedlania i słuchania.
 • Zrozumienie coachingowego stylu zarządzania w oparciu o Zasady i Model Przywództwa Blancharda.
 • Przećwiczenie prowadzenia rozmów coachingowych w oparciu o Model CoachWise.
 • Praktyczne zastosowanie coachingu w roli managera.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • Menedżerowie i Liderzy Zespołów
 • Kierownicy Projektów
 • Pracownicy działów HR
 • Osoby poszukujące nowych form rozwoju z myślą o sobie.

 

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

 1. Coaching – definicja  i rola w przywództwie.
 2. Model Blancharda – przywództwo sytuacyjne – różne typy interwencji.
 3. Omówienie różnic między coachingiem a innymi stylami zarządzania.
 4. Typy rozmów: TY-MY-JA zależne od celu rozmowy
 5. Wpływ rodzaju interwencji na przebieg rozmowy – budowanie samoświadomości liderów
 6. Budowanie zaufania i partnerstwa – zasady coachingowe.
 7. Umiejętności coachingowe: słuchanie wielopoziomowe, zadawanie pytań bez sugerowania odpowiedzi, odzwierciedlanie (ćwiczenia).
 8. Zasady formułowania celów coachingowych.
 9. Mapa rozmowy – narzędzie do trzymania dyscypliny myślowej w rozmowie.
 10. Sesja Demonstracyjna rozmowy:Wizja a Dążenie;
 11. Omówienie Wizji w budowaniu ścieżek rozwojowych dla pracowników (przykładowe scenariusze).
  Przegląd zasobów managera – narzędzie „PIES”
 12. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, praca z materiałami video,  prezentacja przykładowych scenariuszy rozmów menedżerskich z zastosowaniem umiejętności coachingowych.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Struktura programu

 • główny warsztat szkoleniowy (13 godz. online lub stacjonarnie)
 • 2 warsztaty uzupełniające online (2 x 60 min.) realizowane po około 2 tygodniach po głównym szkoleniu. Warsztaty są nagrywane z możliwością odsłuchu w dogodnym czasie.
 • mentor coaching grupowy – spotkanie w małej grupie uczestników (3 – 4 osoby), którego celem jest omówienie zdobytych doświadczeń w rozmowach coachingowych, przekazanie wskazówek w stosowaniu umiejętności coachingowych oraz odpowiedz na pytania pojawiające się po pierwszych doświadczeniach (1 x 90 min.).
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Międzynarodowe standardy i akredytacja International Coaching Federation (ICF)

Jakość i profesjonalizm programów szkoleniowych opartych na metodyce CoachWise™ zostały potwierdzone przez International Coaching Federation najwyższym poziomem akredytacji Level 2 – ACTP (Accredited Coach Training Program).
COACHWISE COACHING ESSENTIALS
International Coaching Federation (ICF) to największa, niezależna organizacja zrzeszająca środowisko coachingowe na całym świecie oraz ośrodek certyfikujący coachów i coachingowe programy szkoleniowe. Jej działania poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i programów szkoleniowych oraz budowanie forum wymiany doświadczeń. Dowiedz się więcej

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Metodyka CoachWise™

Metodyka zaprojektowana na potrzeby biznesu, wspiera osiąganie celów poprzez zrównoważone odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych.

Obejmuje wiedzę dotyczącą prowadzenia indywidualnych i grupowych programów rozwojowych/coachingowych oraz budowania coachingowego stylu zarządzania w organizacjach.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

CoachWise Certified Program™

Podchodzimy do edukacji coachingowej profesjonalnie i  kompleksowo. CoachWise Certified Program™ to kilkupoziomowy program rozwoju warsztatu coachingowego złożony z kursów o różnym poziomie zaawansowania, dostosowanym pod potrzeb uczestników.

akredytacja ICF

Programy szkoleniowe CoachWise™ w pełni  przygotowują coachów do międzynarodowej akredytacji ICF na poziomie  ACC i  PCC gwarantując uproszczoną ścieżkę aplikacyjną. Dowiedz się więcej

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Dowiedz się więcej
o Centrum Edukacyjnym CoachWise™

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Certyfikat ICF

Absolwenci programu Coaching Skills for Leaders™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w 10 godzinach szkolenia akredytowanego w ICF (CCE).

Program Coaching Skills for Leaders™ w połączeniu z programem CoachWise Coaching Advanced™ w pełni przygotowują do międzynarodowej akredytacji coachów na poziomie ACC ICF i umożliwiają aplikowanie uproszczoną ścieżką Level 1.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zastosowanie umiejętności coachingowych w biznesie

Dowiedz się więcej – zobacz nagrania webinariów.

Poznasz i zrozumiesz Coachingowy Styl Zarządzania – na czym polega, kiedy stosować, kiedy unikać?
Nauczysz się stosować coaching w roli managera (np. rozmowy o celach, analiza trudności – sprawdzanie przyczyn, poszukiwanie nowych strategii, prowadzenie rozmów przeglądowych)
Doświadczysz i nauczysz się prowadzenia rozmów rozwojowych/coachingowych w sposób świadomy i ustrukturyzowany dzięki Mapie CoachWise™.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa
czyli czego się nauczysz?

Wzrosną Twoje umiejętności przywódcze, szczególnie motywowania i samoświadomości w aktualnie pełnionej roli zawodowej.
Wyszkolenie osób posługujących się spójną i sprawdzoną metodą coachingu
Twoja organizacja ma możliwość wyszkolenia osób/zespołów posługujących się spójną i sprawdzoną metodyką coachingu, tym samym zestawem pojęć, umiejętności i narzędzi.

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 dni warsztatów szkoleniowych prowadzonych w godzinach 9.00 – 17.00

 

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych
prowadzonych w godzinach 9.00 – 13.30 na platformie Zoom

Warsztaty online

2 warsztaty uzupełniające online
(60 min.)

Celem warsztatów jest bieżące wsparcie uczestników w prowadzeniu rozmów rozwojowych oraz nauka dodatkowych umiejętności i narzędzi.

Monitorowana praktyka

1 warsztat
uzupełniający online

(90 min.)

Mentor coaching grupowy – spotkanie w małej grupie uczestników (3 – 4 osoby), którego celem jest omówienie zdobytych doświadczeń w rozmowach coachingowych.

Warsztaty prowadzone są w grupach do 16 osób. W zależności od liczebności grupy szkolenie prowadzi jeden lub dwóch trenerów.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz Program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Skontaktuj się z nami:

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Lucyna Biardzka
Koordynator ds. szkoleń
kom. +48 605 836 084
l.biardzka@coachwise.org
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Bożena Prędkopowicz
Menedżer Akademii CoachWise™
kom. +48 603 805 695
b.predkopowicz@coachwise.org

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa programu stacjonarnego: 3 000 PLN netto (+23% podatku VAT)

Cena katalogowa programu online: 3 000 PLN netto (+23% podatku VAT)

 

Zyskaj rabat:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem
 • zniżka 10% od cen katalogowych przy zgłoszeniu grupowym (2 i więcej osób)
 • rabaty nie łączą się

Cena szkolenia zawiera koszty materiałów szkoleniowych oraz cateringu w formie lunchu w restauracji i serwisu kawowego (edycja stacjonarna).

 

fundusze europejskie

Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

 

PROGRAM DLA ORGANIZACJI:

Program CoachWise Coaching Essentials™ oferujemy także w wersji zamkniętej, przystosowanej do specyfiki konkretnego klienta. Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

Najbliższy termin szkolenia 

Zarezerwuj miejsce na 21 dni przed szkoleniem – ODBIERZ 5% RABATU

Poniżej przedstawione są terminy głównych warsztatów szkoleniowych w ramach kolejnych edycji programu. Harmonogram 2 warsztatów uzupełniających (online) przekazujemy uczestnikom szkoleń na 21 dni przed rozpoczęciem programu.

9 – 10 września, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)

18 – 20 września, godz. 9.00 – 13.30 (online)