Partnerzy

Partnerzy CoachWise™

CoachWise stawia sobie za cel aktywny udział w rozwoju przywództwa i coachingu w Polsce oraz Europie Środkowej. Realizując ten cel, podejmuje partnerską współpracę z organizacjami i instytucjami.


Proponowane elementy Programu Partnerskiego:

  • udział w kursach akredytowanych w International Coach Federation
  • dostęp do międzynarodowych źródeł wiedzy
  • ułatwienie kontaktu z klientami i organizacjami wdrażającymi coaching
  • dostęp do coachingu prowadzonego przez certyfikowanych coachów
  • stały kontakt i doradztwo.
International Coach Federation

International Coach Federation jest największą, niezależną, międzynarodowa federacją zrzeszającą środowisko zawodowe na świecie. Jej dorobkiem jest wspólnie wypracowany Kodeks Etyczny oraz 11 Kompetencji Zawodowych Coacha. ICF certyfikuje coachów (poziom ACC, PCC,MCC) oraz weryfikuje jakość programów szkoleniowych (certyfikacja na trzech poziomach: CCE, ACSTH, ACTP).

EMCC Poland

European Mentoring & Coaching Council (EMCC) to  międzynarodowa, renomowana organizacja branżowa łącząca coachów i mentorów w celu profesjonalizacji i promowania najlepszych praktyk coachingu i mentoringu. EMCC jest stowarzyszeniem ogólnoeuropejskim, bezstronnym i non-profit.