LEADERSHIP Teams Facilitation

Projektując programy dla zespołów staramy się z nich uczynić odpowiedź na biznesowe wyzwania organizacji poprzez koncentrację na jej kluczowych pracownikach. Swoją uwagę skupiamy na potrzebach rozwojowych i ich spodziewanym wpływie na biznes poprzez:

  • identyfikowanie potrzeb, celów rozwojowych i ich biznesowego uzasadnienia
  • poszerzanie świadomości siebie i swojego wpływu
  • pozyskiwanie zasobów wiedzy i narzędzi
  • uczenie się z praktycznego ich stosowania
  • przekładanie wniosków i umiejętności na codzienną działalność

Na każdym etapie procesu gwarantujemy poufność i dbałość o jakość realizowanych usług. Przygotowując projekty szkoleniowo-rozwojowe dla naszych Klientów dbamy o każdy aspekt projektu.

Realizowane cele to między innymi: 

  • podniesienie efektywności współpracy w zespole zarządzającym 
  • opracowanie planu strategicznego i obszarów strategicznych dalszego rozwoju dla Spółki
  • wdrażanie programu Digital Transformation – adaptacja rozwiązań spółki-matki na potrzeby polskiego zakładu
  • przygotowanie zespołu do planowanych zmian organizacyjnych
  • podniesienie efektywności spotkań zespołu zarządzającego.