ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

Praktyczne zastosowanie narzędzi redukcji stresu, metod osiągania work - life balance połączone z wiedzą dotycząca fizycznych i emocjonalnych aspektów pracy ze stresem i emocjami.

Zapisz się

Cel warsztatu

Faktem jest, że żyjemy w czasach dynamicznych i permanentnych zmian, których zrozumienie mają nam ułatwić powszechnie używane akronimy VUCA, BANI.

Szybkość zmian jakich doświadczamy powoduje stałe poczucie niepewności, chaos, niepokój i niezwykle silną potrzebę określenia siebie w tej nowej rzeczywistości.

Jedną z nadrzędnych kompetencji jest samoświadomość i umiejętność zarządzania sobą, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

Celem warsztatu jest rozwiniecie przez uczestników świadomości przyczyn doświadczanego stresu, umiejętność rozpoznawania jego sygnałów, zrozumienie przebiegu reakcji stresowej, aby świadomie na nią reagować lub zapobiegać. Warsztaty oparte są na koncepcji holistycznego patrzenia na człowieka – odnoszą się do integracji umysłu, emocji, ciała i wartości.

Profil uczestnika
  • warsztat otwarty, dostępny dla wszystkich zainteresowanych
Zakres merytoryczny

Część 1 – JA w stresie

  • Stres – czym jest, ewolucyjna funkcja stresu
  • Umysł, emocje, ciało, wartości, czyli audyt energii – narzędzie do radzenia sobie ze stresem (ćwiczenie)
  • Świadomość własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju, jako narzędzie do radzenia sobie w stresie (ćwiczenie)
  • Rola myśli, emocji i ciała w stresie.
  • Różnorodność reakcji stresowych – jak z nich korzystać, aby lepiej zarządzać stresem i  emocjami (ćwiczenie).

Część 2 – JA a inni w stresie

  • Rola zdań asertywnych i nieasertywnych – narzędzie wzmacniające (ćwiczenie)
  • Konstruktywne wyrażanie gniewu – zapobieganie nagromadzenia złości (ćwiczenie).
  • Asertywna odmowa – narzędzie do stawiania granic w relacjach z innymi (ćwiczenie)
  • Podsumowanie omawianych metod i technik radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.
Dowiesz się po co ewolucja wyposażyła nas w stres i co z tego wynika dla Ciebie;
Sprawdzisz swój audyt energii osobistej i w jaki sposób wzmacniać jego elementy;
Zrozumiesz, co jest Twoją mocną stroną, a co ograniczeniem w sytuacjach stresowych i jak możesz nad tym pracować;
Zrozumiesz powiązanie między emocjami, przekonaniami, ciałem i Twoimi decyzjami w sytuacjach stresowych;

Rezultaty uczestnictwa czyli czego się nauczysz?

Będziesz umieć podejmować świadome decyzje - wybierać zamiast biernie reagować;
Będziesz umieć w konstruktywny sposób poradzić sobie z gniewem;
Poznasz narzędzia i techniki zarządzania stresem i negatywnymi emocjami;
Będziesz umieć odmawiać w stresujących sytuacjach, tak aby zadbać o siebie, a zarazem o relacje z innymi.

Elementy programu

Główny warsztat szkoleniowy

W FORMULE STACJONARNEJ:
1 dzień szkoleniowy
(8 godz.).

 

W FORMULE ONLINE:
2 dni warsztatów szkoleniowych
(2 x 4,5 godz.).

Warsztat uzupełniający

1 warsztat uzupełniający online
(60 min.)

Monitorowana praktyka

Praca w parach z innymi uczestnikami szkolenia – możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności oraz omówienia doświadczeń i otrzymania wskazówek rozwojowych od trenera.

Program prowadzony jest przez 2 trenerów CoachWise™ w grupach do 12 osób.

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Certyfikat

Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów.

Program w formule zamkniętej dla organizacji

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

Oferta cenowa

Cena katalogowa programu online: 1 100 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)
Cena katalogowa programu stacjonarnego: 1 400 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

Dodatkowy rabat – 5% od ceny katalogowej przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem.

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższy termin szkolenia

Zarezerwuj miejsce na 21 dni przed szkoleniem  – ODBIERZ 5% RABATU

14 lipca 2022, godz. 09.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)
19 października 2022, godz. 09.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)