ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

Praktyczne zastosowanie narzędzi redukcji stresu połączone z wiedzą o fizycznych i emocjonalnych aspektach pracy ze stresem i emocjami.

Zapisz się

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cel warsztatu

Zmiany ekonomiczne i społeczne, których doświadczamy w ostatnim okresie z jeszcze większą intensywnością, mogą powodować stałe poczucie niepewności, chaosu i niepokoju.

Reakcją na taka sytuację jest niezwykle silna potrzeba określenia siebie w tej nowej rzeczywistości.

Szczególnie ważny staje się rozwój kompetencji takich,  jak samoświadomość i umiejętność zarządzania sobą, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

Zapraszamy na warsztat, podczas którego uczymy, jak świadomie odczytywać przyczyny doświadczanego stresu, rozpoznawać jego sygnały i przebieg reakcji stresowej, aby świadomie na nią reagować lub zapobiegać. Warsztaty oparte są na koncepcji holistycznego patrzenia na człowieka – odnoszą się do integracji umysłu, emocji, ciała i wartości.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • warsztat otwarty, dostępny dla wszystkich zainteresowanych
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

Część 1 – JA w stresie

 • Stres – czym jest reakcja stresowa, stresor, model stresu wg Lazarusa. Fazy stresu, ewolucyjna funkcja.
 • Ćwiczenie „kajzerka poznawczo – behawioralna” – model radzenia sobie w stresie, nauka działa zgodnie z modelem.
 • Praktyczne narzędzia wspierające radzenie sobie ze stresem – mindfullness, praca z ciałem.
 • Zarządzanie emocjami oraz praca nad myślami automatycznymi.
 • Moje mocne strony – budowanie świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju, praca w modelu PIES.
 • Różnorodność reakcji stresowych – jak z nich korzystać, aby lepiej zarządzać stresem i  emocjami (ćwiczenie).

Część 2 – JA i inni w stresie

 • Stres a aktywne działanie – zmniejszanie napięcia podczas stresu.
 • Style radzenia sobie ze stresem.
 • Metoda stopniowania gniewu.
 • Asertywna odmowa – narzędzie do stawiania granic w relacjach z innymi.
 • Podsumowanie omawianych metod i technik radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.
Dowiesz się po co ewolucja wyposażyła nas w stres i co z tego wynika dla Ciebie;
Sprawdzisz swój audyt energii osobistej i w jaki sposób wzmacniać jego elementy;
Zrozumiesz, co jest Twoją mocną stroną, a co ograniczeniem w sytuacjach stresowych i jak możesz nad tym pracować;
Zrozumiesz powiązanie między emocjami, przekonaniami, ciałem i Twoimi decyzjami w sytuacjach stresowych;
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa czyli czego się nauczysz?

Będziesz umieć podejmować świadome decyzje - wybierać zamiast biernie reagować;
Będziesz umieć w konstruktywny sposób poradzić sobie z gniewem;
Poznasz narzędzia i techniki zarządzania stresem i negatywnymi emocjami;
Będziesz umieć odmawiać w stresujących sytuacjach, tak aby zadbać o siebie, a zarazem o relacje z innymi.

Elementy programu

Główny warsztat szkoleniowy

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 dni warsztatów szkoleniowych
(2 x 8 godz.).

 

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych
(3 x 4,5 godz.).

Warsztat uzupełniający

1 warsztat uzupełniający online
(60 min.)

Monitorowana praktyka

Praca w parach z innymi uczestnikami szkolenia – możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności oraz omówienia doświadczeń i otrzymania wskazówek rozwojowych od trenera.

Program prowadzony jest przez 2 trenerów CoachWise™ w grupach do 12 osób.

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Certyfikat

Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Program w formule zamkniętej dla organizacji

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa programu online: 1 600 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)
Cena katalogowa programu stacjonarnego: 1 900 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

Dodatkowy rabat – 5% od ceny katalogowej przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem.

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

fundusze europejskie

Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższy termin szkolenia

Zarezerwuj miejsce na 21 dni przed szkoleniem – ODBIERZ 5% RABATU


11 – 12 lipca 2024, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)

26 – 27 września 2024, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)