Eksperci

Joanna Kuźma

Koordynator ds. Projektów Rozwojowych

Współpracuje z Klientami Korporacyjnymi. W oparciu o swoje wykształcenie psychologiczne i doświadczenie pracy w HRze  konstruuje, realizuje i monitoruje programy rozwojowe dla Klientów.