CoachWise Mentoring Academytm

Mentoring jest sposobem budowania społeczności uczącej się w organizacji.

CoachWise Mentoring™ to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych
w oparciu o potencjał Mentee z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora.

Co nas wyróżnia?

 

Metodyka CoachWise Mentoring™

Metodyka CoachWise Mentoring™ opisuje dwa najważniejsze aspekty mentoringu: profesjonalne prowadzenie relacji mentoringowej oraz zarządzanie mentoringiem w organizacji. Tak rozumiany mentoring umożliwia systemowe wspomaganie procesu realizacji celu rozwojowego lub biznesowego Mentee poprzez świadome i umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem osoby bardziej doświadczonej – Mentora. W procesie kształcenia zawodowego Mentorów opieramy się na modelu, który opisuje cztery aspekty mentoringu: Zasady, Umiejętności, Mapę i Środowisko.

CoachWise Mentoring ™ dla organizacji jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik) buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.

 

International Mentoring Association

Metodyka CoachWise Mentoring™ opracowana została w oparciu o standardy edukacyjne i etyczne International Mentoring Association. Programy szkoleniowe i wdrożenia w organizacjach prowadzone są w reżimach kształcenia zawodowego – przygotowują do pełnienia roli profesjonalnego mentora dzięki procesowi nauczania łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

facylitacja - doświadczenie edukacyjne

Doświadczenie edukacyjne

Niemal 10 lat doświadczenia w rozwoju umiejętności mentoringowych w ramach otwartych i zamkniętych programów szkoleniowych
facylitacja - sprawdzona metodyka

Sprawdzona metodyka

Metodyka zaprojektowana z myślą o wspieraniu rozwoju ludzi i organizacji
skuteczna facylitacją różnego typu spotkań

Know - How

Praktyczna wiedza i umiejętności potwierdzone wdrożeniami mentoringu w wiodących organizacjach różnych sektorów biznesowych
Międzynarodowy zespół trenerów i facylitatorów

Certyfikowany Zespół Merytoryczny

Międzynarodowy zespół trenerów, mentorów i coachów z wieloletnią praktyką potwierdzoną akredytacją ICF MCC i PCC
Usługi facylitacji

Doświadczenie wdrożeniowe

Ponad 20 wewnętrznych programów mentoringowych dla organizacji z sektora bankowego, przemysłowego, FMCG i innych. Partnerstwo Merytoryczne w programie PMI Poland Chapter
Facylitacja - programy szkoleniowe

Międzynarodowe Standardy

Programy szkoleniowe zaprojektowane w oparciu o międzynarodowe standardy International Mentoring Association (IMA) oraz European Mentoring and Coaching Council (EMCC)

Model CoachWise MentoringTM

Zasady

6 zasad opisujących postawę Mentora, kim jest Mentor w relacji z Mentee: Zaufanie, Tworzenie, Obecność, Partnerstwo, „Tak, i”, Odpowiedzialności.

Umiejętności

4 podstawowe obszary umiejętności, czyli co Mentor robi podczas rozmowy. Są to: Katalizowanie, Opiniowanie, Doradzania, Wzmacnianie.
szkolenie coachwise

Mapa

Mapa prowadzenia sesji mentoringowej oraz model wdrażania programu mentoringowego w organizacji.

Środowisko

Kontekst osobisty i organizacyjny mentoringu. Zawiera wewnętrzne i zewnętrzne aspekty otoczenia, które uwzględnia Mentor w czasie pracy rozwojowej z Mentee.

Model CoachWise Mentoring™ stanowi podstawę rozumienia istoty CoachWise™ Mentoringu i opisuje cztery główne komponenty relacji mentoringowej.

Kontakt

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze.