CoachWise Coaching Proficiencytm

Zaawansowany program szkoleniowy dla doświadczonych coachów. Rozwój osobistego stylu coachingowego. Pełne przygotowanie coachów do akredytacji ICF PCC zakończone egzaminem certyfikacyjnym.

Zapisz się do programu

Opis programu

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Drogi Coachu,

Zapraszamy Cię do udziału w niezwykłej przygodzie, do wyruszenia wraz z nami w osobistą podróż w poszukiwaniu i odkrywaniu własnej tożsamości i stylu coachingowego.

Struktura programu rozwojowego CoachWise Coaching Proficiency™ oparta jest na kanwie „Podróży Bohatera” Josepha Cambella. W coachingu jest to metoda wykorzystywana do pogłębionej  pracy z Klientami, którzy chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu sięgające poziomu tożsamości.

COACHING PROFICIENCY

Nasza wspólna podróż będzie trwała łącznie 5 miesięcy. W tym czasie będziesz pracował równolegle nad rozwojem własnego  warsztatu coachingowego oraz prowadząc proces coachingowy, będziesz  towarzyszył klientowi w jego transformacji.

Wspierać Cię będzie zespół 5 doświadczonych Senior Coachów i Trenerów CoachWise™ oraz nasi  mentorzy i superwizorzy. Swoim doświadczeniem z pracy coachingowej podzielą się zaproszeni Goście Specjalni (ICF MCC).

Serdecznie zapraszamy,
Agnieszka Jagoda Inglik MCC ICF,
Dyrektor Merytoryczna Programu
wraz z Zespołem CoachWise™

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cele programu

 • Doskonalenie i wzmocnienie własnego stylu coachingowego.
 • Rozwój umiejętności – przejście od prowadzenia coachingu transakcyjnego do coachingu transformacyjnego.
 • Budowanie zdolności stosowani świadomych interwencji coachingowych.
 • Towarzyszenie coachom w codziennej praktyce coachingowej.
 • Pełne wyposażenie do międzynarodowej akredytacji cachów na drugim poziomie certyfikacji  ICF PCC (Professiolan Certified Coach) zakończone akredytowanym egzaminem wewnętrznym.

 

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • Coachowie oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha (wymagana minimalna praktyka coachingowa 150 godz. przeprowadzonego coachingu).
 • Program CoachWise Proficiency™ dostępny jest również dla absolwentów innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze min. 60 godz.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

 • Coaching transfomacyjny – Tożsamość, Wizja, Misja –  towarzyszenie w trwałej zmianie (Agnieszka Jagoda Inglik MCC ICF)
 • Mój Styl Coachingowy:
  – Tożsamość coacha
  – Cechy stylu
  – Specjalizacje
  – Wymiana doświadczeń z ekspertami (Artur Rzepecki MCC ICF)
 • 6 Stylów Interwencji wg Herona
 • Perspektywy pracy coacha:
  – Uczestnicząca
  – Obserwacyjna
  – Badawcza
 • Techniki coachingowe:
  – Poziomy zaangażowania
  – Eksperyment behawioralny
  – Misja i wartości w wydaniu ICF PCC
 • Coaching obecności i coaching roli
 • Metafora w coachingu
 • Coaching Systemowy (Agnieszka Olchawska PCC ICF)
 • Inteligencja Emocjonalna – granice empatii i intuicji
 • Pokonywanie impasu, ograniczających przekonań i schematów myślenia (Joanna Baranowska MCC ICF, Certyfikowany egzaminator ICF)
 • Proces coachingowy w realiach biznesowych – kontraktowanie, realizacja
 • Profil kompetencyjny ICF PCC – wyznaczniki behawioralne
 • 11 godz. Mentor Coachingu Indywidualnego i grupowego (Superwizje, Interwizje, Odsłuch i omówienie nagrań sesji coachingowych)
 • Egzamin akredytacyjny PCC ICF w CoachWise.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Międzynarodowe standardy i akredytacja International Coaching Federation (ICF)

Jakość i profesjonalizm programów szkoleniowych opartych na metodyce CoachWise™ zostały potwierdzone przez International Coaching Federation najwyższym poziomem akredytacji ACTP (Accredited Coach Training Program).
icf
International Coaching Federation (ICF) to największa, niezależna organizacja zrzeszająca środowisko coachingowe na całym świecie oraz ośrodek certyfikujacy coachów i coachingowe programy szkoleniowe. Jej działania poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i programów szkoleniowych oraz budowanie forum wymiany doświadczeń. Dowiedz się więcej

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Metodyka CoachWise™

Metodyka zaprojektowana na potrzeby biznesu, wspiera osiąganie celów poprzez zrównoważone odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych.

Obejmuje wiedzę dotyczącą prowadzenia indywidualnych i grupowych programów rozwojowych/coachingowych oraz budowania coachingowego stylu zarządzania w organizacjach.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Certyfikat ICF

Absolwenci programu CoachWise Coaching Proficiency™ otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie programu o najwyższej certyfikacji ICF ACTP.

Certyfikat ACTP ICF nadaje CoachWise uprawnienia ośrodka egzaminującego na poziomie PCC ICF.

pcc icfCertyfikacja ICF ACTP dla programu CoachWise Coaching Proficiency™ oznacza, że w pełni przygotowuje on do międzynarodowej akredytacji ICF PCC (Professional Certified Coach) i  zakończony jest egzaminem honorowanym przez ICF.

Absolwenci programu ubiegający się o akredytację PCC zobowiązani są wyłącznie do posiadania minimum 500 godz. praktyki coachingowej oraz wniesienia opłaty na rzecz ICF.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

CoachWise Certified Program™

Podchodzimy do edukacji coachingowej profesjonalnie i  kompleksowo. CoachWise Certified Program™ to kilkupoziomowy program rozwoju warsztatu coachingowego złożony z 4 kursów o różnym poziomie zaawansowania, dostosowanym pod potrzeb uczestników: CoachWise Essentials™, CoachWise Advanced™, CoachWise Equipped™, CoachWise Proficiency™.

actp

Programy szkoleniowe CoachWise™ w pełni  przygotowują coachów do międzynarodowej akredytacji ICF na poziomie  ACC i  PCC gwarantując uproszczoną ścieżkę aplikacyjną. Dowiedz się więcej

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Czym różni się coaching transakcyjny od coachingu transformacyjnego?

Dowiedz się więcej – zobacz nagranie webinarium.

Eksperci:
Joanna Baranowska MCC ICF, Senior Coach i Trener CoachWise™, Międzynarodowy Assessor ICF
Jagoda Inglik MCC ICF, Senior Coach i Trener CoachWise™, Dyrektor Merytoryczna programu CoachWise Proficiency™

Poznasz i zrozumiesz, kim jesteś jako Coach. Jakie są Twoje mocne i słabe strony.
Pogłębisz świadomość swoich interwencji coachingowych - tego, co robisz i w jakim celu.
Dopracujesz styl swojej pracy oraz nabędziesz umiejętności dostosowywania go do potrzeb klienta.
Zrozumiesz różnice między prowadzeniem coachingu transakcyjnego a transformacyjnego.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa

Nauczysz się towarzyszyć Klientowi w przechodzeniu przez trwałą zmianę, pracy z tożsamością, wartościami, emocjami i przekonaniami.
Dowiesz się, jak tworzyć własne narzędzia coachingowe.
Otrzymasz wiele wskazówek rozwojowych od Mentor Coachów - życzliwych i wspierających.
Otrzymasz międzynarodowy certyfikat i w pełni przygotujesz się do egzaminu PCC ICF

Elementy programu

Warsztaty szkoleniowe

FORMUŁA HYBRYDOWA:
1 główny, stacjonarny warsztat szkoleniowy,
(1 x 2,5 dnia)
oraz
2 główne warsztaty szkoleniowe online
(2 x 2 dni) 

 

Mentor Coaching

11 godz. Mentor Coachingu Indywidualnego i Grupowego prowadzonego przez coachów PCC i MCC ICF

Wsparcie Superwizora

Indywidualna praca rozwojowa w procesie mentoringowym z Superwizorem.

3 godz. Mentor Coachingu indywidualnego w formie Superwizji zakończonych pisemnym raportem i wskazówkami rozwojowymi.

Egzamin CoachWise™

Najwyższy poziom akredytacji programu (ACTP ICF) oznacza, że CoachWise jako szkoła jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ICF na poziomie akredytacyjnym Professional Certified Coach (PCC).

Egzaminatorzy CoachWise przeprowadzają egzamin akredytacyjny, uczestnicy programu zwolnieni są z obowiązku zdawania egzaminu w ICF.

Warsztaty uzupełniające

10 zdalnych warsztatów uzupełniających, których celem jest utrzymywanie uczestników w aktywnym procesie rozwojowym (10 x 60-90 min.). Warsztaty prowadzone są raz w tygodniu pomiędzy  głównymi warsztatami szkoleniowymi 

Learning Labs

uzupełniające warsztaty zdalne, podczas których omawiane i ćwiczone są nowe umiejętności i narzędzia coachingowe

Coaching Pub

uzupełniające warsztaty zdalne dedykowane  omawianiu praktyki coachingowej oraz tematów zgłaszanych przez uczestników

Life Coaching Series

 uzupełniające warsztaty zdalne poświęcone omówieniu nagrań sesji coachingowych prowadzonych przez Coachów CoachWise™ w kontekście pracy procesowej

Warsztaty  „Buddy Study”

praca w parze z osobą z programu obejmująca doskonalenie umiejętności poprzez wspólne omawianie praktyki i zastosowanych interwencji

Program CoachWise Coaching Proficiency™ to łącznie 72 godz. szkoleniowe, w tym 11 godz. indywidualnego i grupowego Mentor Coachingu.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Skontaktuj się z nami

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Lucyna Biardzka
Koordynator ds. szkoleń
kom. +48 605 836 084
l.biardzka@coachwise.org
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Bożena Prędkopowicz
Menedżer Akademii CoachWise™
kom. +48 603 805 695
b.predkopowicz@coachwise.org

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa programu: 7 400 PLN (+23% podatku VAT)
Rabat –  5%
od ceny katalogowej przy zgłoszeniu na 30 dni przed szkoleniem.

Cena przeprowadzenia egzaminu akredytacyjnego na poziomie PCC ICF: 1 000 PLN (+23% podatku VAT). Cena nie podlega rabatowaniu. Opłata za egzamin jest pobierana przed jego realizacją.

Możliwość rozłożenia płatności za udział w programie na nieoprocentowane raty na czas trwania programu (kwiecień – wrzesień 2024).

 

fundusze europejskie coaching

Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Edycja programu 2024


Edycja 10 (hybrydowa)

 

18 – 20 kwietnia 2024
Pierwszy, główny warsztat szkoleniowy (stacjonarnie, Warszawa)

08 maja, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
15 maja, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
22 maja, godz. 9.30 – 11.00 – warsztat uzupełniający (online)
indywidualna superwizja kalibrująca (maj – czerwiec 2024)


7 – 8 czerwca 2024

Drugi, główny warsztat szkoleniowy (online)

19 czerwca, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
26 czerwca, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
10 lipca, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
24 lipca, godz. 9.30 – 11.00 – warsztat uzupełniający (online)
21 sierpnia, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
indywidualna superwizja rozwojowa (czerwiec – sierpień 2024)


6 – 7 września 2024

Trzeci, główny warsztat szkoleniowy (stacjonarnie, Warszawa)

18 września, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
25 września, godz. 16.00 – 17.00 – warsztat uzupełniający (online)
indywidualna superwizja rozwojowa (wrzesień – listopad 2023)

 

WAŻNE: Wszystkie warsztaty uzupełniające prowadzone są online oraz nagrywane audio z możliwością odsłuchu w dowolnym momencie w ramach utrwalenia wiedzy lub uzupełnienia nieobecności.

 

Egzamin akredytacyjny na poziomie PCC ICF
(ocena nagrania sesji coachingowej przez dwóch egzaminatorów)
CoachWise jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ICF. Do egzaminu na poziomie PCC ICF uczestnicy przystępują w dowolnym terminie po ukończeniu programu – niezależnie od liczby przeprowadzonych godzin coachingu.