Opis programu

Drogi Coachu,

Zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, do wyruszenia wraz z nami w osobistą podróż w poszukiwaniu i odkrywaniu własnej tożsamości i stylu coachingowego.

Struktura programu rozwojowego CoachWise Coaching Proficiency™ oparta jest na kanwie „Podróży Bohatera” Josepha Cambella. W coachingu jest to metoda wykorzystywana do pogłębionej  pracy z Klientami, którzy chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu sięgające poziomu tożsamości.

Nasza wspólna podróż będzie trwała łącznie 7 miesięcy. W tym czasie będziesz pracował równolegle nad rozwojem warsztatu coachingowego oraz prowadząc proces coachingowy, towarzyszył klientowi w jego transformacji.

Wspierać Cie będzie zespół 6 doświadczonych Senior Coachów i Trenerów CoachWise™ oraz nasi  mentorzy i superwizorzy. Swoim doświadczeniem z pracy coachingowej podzielą się zaproszeni Goście Specjalni (ICF MCC).

Serdecznie zapraszamy,
Zespół CoachWise™ 

 

Profil uczestnika
 • Coachowie oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha.
 • Program CoachWise Proficiency™ dostępny jest również dla absolwentów innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze min. 60 godz.
Cele programu
 • Doskonalenie i wzmocnienie własnego stylu coachingowego dla doświadczonych coachów (wymagana minimalna praktyka coachingowa 150h).
 • Towarzyszenie coachom w codziennej praktyce coachingowej.
 • Pogłębienie umiejętności i budowanie zdolności świadomej interwencji coachingowej.
 • Pełne wyposażenie do międzynarodowej akredytacji Coachów na drugim poziomie certyfikacji  ICF PCC zakończone akredytowanym egzaminem wewnętrznym ICF PCC.

 

Zakres merytoryczny
 • Mój Styl Coachingowy: tożsamość coacha, cechy stylu, specjalizacje
 • Perspektywy pracy coacha: uczestnicząca, obserwacyjna, badawcza
 • Techniki coachingowe: poziomy zaangażowania, eksperyment behawioralny, misja i wartości w wydaniu ICF PCC
 • Coaching obecności i coaching roli
 • Metafora w coachingu
 • Coaching systemowy
 • Inteligencja Emocjonalna – granice empatii i intuicji
 • Odwaga bycia sobą – metoda Brene Brown
 • Ocena umiejętności coachingowych odpowiadających profilowi kompetencyjnemu ICF PCC – wyznaczniki behawioralne
 • Egzamin akredytacyjny
Poznanie i zrozumienie: Kim jestem jako coach, jakie są moje mocne i słabe strony
Pogłębienie świadomości swojej interwencji coachingowej - tego, co robię i w jakim celu

Rezultaty uczestnictwa

Dopracowanie stylu swojej pracy oraz nabycie umiejętności dostosowania go do potrzeb klienta
Nabycie umiejętności tworzenia własnych narzędzi coachingowych

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE HYBRYDOWEJ:
2 główne moduły szkoleniowe, stacjonarne (2 x 2,5 dnia) oraz 1 warsztat online (1 x 4,5 godz.) prowadzony przez Lori Shook

 

Mentor Coaching

11 godz. mentor coachingu, w tym 3 godz. mentor coachingu indywidualnego w formie superwizji zakończonej pisemnym raportem i 3 godz. interwizji grupowych.

Egzamin

Egzamin CoachWise™ zamykający program jest równoważny z egzaminem na poziomie Professional Certified Coach (PCC) i zwalnia z obowiązku ponownego jego zdawania w ICF.

Warsztaty zdalne

10 webinariów uzupełniających / MasterClasses, których celem jest utrzymywanie uczestników w aktywnym procesie rozwojowym (10 x 60-90 min.) realizowane raz w tygodniu pomiędzy warsztatami głównymi.

Learning Labs

warsztaty zdalne podczas, których omawiane i ćwiczone są nowe umiejętności i narzędzia coachingowe.

Coaching Pub

warsztaty zdalne poświęcone monitoringowi praktyki coachingowej.

Life Coaching Series

Life Coaching Series warsztaty zdalne poświęcone omówieniu przykładowych sesji coachingowych prowadzonych przez Coachów CoachWise™ w kontekście pracy procesowej.

Warsztaty  „Buddy Study”

Praca w parze z osobą z programu obejmująca doskonalenie umiejętności poprzez wspólne omawianie praktyki i osobistego stylu coachingowego.

Program CoachWise Coaching Proficiency™ to łącznie 72 godz. szkoleniowe, w tym 11 godz. indywidualnego i grupowego mentor coachingu.


Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Międzynarodowy certyfikat CoachWise™ oraz ICF

Program CoachWise Coaching Proficiency™ to ostatni moduł szkoleniowy na ścieżce rozwoju zawodowego coacha CoachWise™. Absolwenci programu po zdaniu egzaminu kończącego otrzymują certyfikat uprawniający do złożenia aplikacji o certyfikat ICF PCC bez konieczności zdawania egzaminu w ICF.


Oferta cenowa

Cena katalogowa programu: 8 100 PLN (+23% podatku VAT)

Możliwość rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty na czas trwania programu.

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 30 dni przed kursem,
 • rabaty nie łączą się.

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższe edycja programu:

 

Edycja  8 (tryb hybrydowy) 
Warsztaty stacjonarne odbywaja się w siedzibie CoachWise SA, Warszawa, ul. Czeczota 31
 
Pierwszy moduł szkoleniowy: 9 – 11 września 2021 (stacjonarny)
czwartek – piątek w godz. 9.00 – 17.00, sobota godz 9 – 13.30
 
Drugi moduł szkoleniowy: 2 października 2021 (online)
online, godz. 10.00 – 14.30 (warsztaty z Lori Shook)

 

Trzeci moduł szkoleniowy: 25 – 27 listopada 2021 (stacjonarny)
czwartek – piątek w godz. 9.00 – 17.00, sobota godz 9 – 13.30