LEADERSHIP GO

Wyzwanie 

Skonstruowanie programu rozwoju przyszłych liderów firmy (top talentów – przyszłych Executive), ukierunkowanego jednocześnie na rozwój przywództwa w trzech obszarach: 

 • Przewodzenie Ludziom (świadomość wpływu)
 • Przewodzenie Biznesowi (przedsiębiorczość)
 • Przewodzenie Innowacjom (orientacja na klienta)

Program ma dotykać zarówno warstwy uwspólniania wiedzy i podejścia do zarządzania (warstwa zespołowa) jak i odpowiadał indywidualnym potrzebom w tym rozwija indywidualne predyspozycje (warstwa indywidualna).  Przeprowadzona analiza potencjału wskazuje bowiem spore rozbieżności w dzisiejszym stanie umiejętności.

Cele

W ostatecznym rozrachunku rolą i wkładem programu jest rozwój przyszłych Executive firmy:

„Wzmocnienie odpowiedzialności i kompetencji osobistego i wspólnego 
wywieranie wpływu (przywództwo) na funkcjonowanie i wzrost organizacji.”

Utrzymywania koncentracji i mobilizacji na rozwoju organizacji liderów którzy:

 • Prowadzą do refleksji nad swoim wkładem i wpływem na sytuację
 • Wzmacniają przekonanie, uzasadnienie do działania
 • Pogłębiają i uszczegóławiają rozumienie sytuacji obecnej
 • Ujednolicają priorytety, strategie i plany działania
 • Dokonują przeglądów podjętych i planowanych działań

Rozwiązanie

Położenie akcentu na indywidualne skupienie na każdym pojedynczym uczestniku – mocna indywidualizacja procesu uczenia 

 • Osią programu regularne indywidualne spotkania Executive Coaching / Tutoring realizowane przez byłych Executive (Prezesi, Członkowie Zarządów)
 • Polscy i międzynarodowi Mentorzy wewnętrzni oraz HR Business Partnerzy 
 • Uczenie przez Wyzwanie – realizacja Projektu / projektów rozwojowych odpowiadających potrzebom praktyczne zastosowanie strategii 70/20/10 
 • Regularne Spotkania zespołowe (BootCamp) inspirujące oraz zbierające zdobytą wiedzę
 • Angażująca i ułatwiająca platforma cyfrowa – niezależnie moderowana