CoachWisetm Coaching Academy

Wspieramy liderów w budowaniu coachingowego stylu zarządzania oraz coachów w zdobywaniu międzynarodowej akredytacji ICF.

CoachWise Coaching™ to wspomaganie ludzi w zdobywaniu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im co mają robić.

Co nas wyróżnia?

Metodyka CoachWise

Metodyka zaprojektowana na potrzeby biznesu, wspiera osiąganie celów poprzez zrównoważone odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych. Obejmuje wiedzę dotyczącą prowadzenia indywidualnych i grupowych programów coachingowych i mentoringowych oraz systemowego wdrażania coachingu i mentoringu w organizacjach poprzez integrowanie go z procesami biznesowymi.

 

ACTP ICFJakość i profesjonalizm programów szkoleniowych opartych na metodyce CoachWise™ zostały potwierdzone przez International Coach Federation najwyższym poziomem akredytacji ACTP (Accredited Coach Training Program). Akredytacja ACTP oznacza, że program spełnia najostrzejsze reżimy kształcenia zawodowego dla coachów, a egzamin praktyczny na poziomie Professional Certified Coach kończący pełen program, jest uznawany i honorowany przez ICF.

 

Metodyka CoachWise™ pozwala na prowadzenie skutecznych interakcji o charakterze rozwojowym. Wielowymiarowa, ale jednocześnie na tyle uporządkowana i uniwersalna, aby dawać się zastosować w obszarze przywództwa, facylitacji zmian, wspierania rozwoju indywidualnego, zespołowego i organizacyjnego.

Istota CoachWise™ w dużej mierze zawarta jest w nazwie wskazującej, że każdy z aspektów coachingu powinien być realizowany w sposób „wise”, a więc mądrze, roztropnie.

 

CoachWise™ jako mądra metoda

Stworzona w odpowiedzi na potrzeby biznesu i rozwoju pracowników metoda CoachWise™ mądrze łączy w sobie naukowość i praktyczność, wpisując się w formułę coachingu koaktywnego. Z jednej strony odnosi się do kilku nurtów psychologii, a z drugiej jest wyraźnie inspirowana dorobkiem socjologii interakcji.

Takie połączenie łatwo dostrzec można w Modelu CoachWise™, który opisuje i obejmuje cztery aspekty współpracy z klientem:

  • Przebieg procesu coachingu ujęty jest Mapą CoachWise™, która określa pięć kluczowych etapów procesu, zarówno na poziomie sesji, jak i całego programu. Za sprawą Mapy (Struktury) prowadzony coaching staje się projektem, w którym poszczególne działania dopasowane są do miejsca i sytuacji w procesie;
  • Zasady wskazujące postawę coacha wobec klienta oraz założenia co do sposobu współpracy, przy czym wyróżniający CoachWise™ jest specyficzny rodzaj partnerstwa – otwartego, ale jednocześnie wymagającego – oraz nacisk na elastyczność i umiejętność improwizowania;
  • Umiejętności – opisane i gruntownie uczone, wśród których CoachWise™ charakteryzuje rozbudowane i odważne stosowanie odzwierciedlania, które dla klienta ma być zarówno wspierające, reflektujące, jak i wymagające;
  • Kontekst, w jakim działa klient, określany pojęciem Pola. Metoda CoachWise™ ujmuje klienta holistycznie, wraz z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem. Uwzględnienie w coachingu Pola i praca z nim jest kluczem do faktycznego, dopasowanego do okoliczności, wspomagania zmiany i rozwoju.


CoachWise™ jako mądre podejście

Metoda CoachWise™ cechuje się dużym zrównoważeniem, które osiągane jest na kilka sposobów.
Po pierwsze – poprzez skoncentrowanie na kliencie, a zarazem gotowość do działania w ramach celów biznesowych.
Po drugie – poprzez połączenie pracy analitycznej umożliwiającej rozumienie świata zewnętrznego klienta z głęboką pracą emocjonalną towarzyszącą jego wewnętrznym przemianom.
Po trzecie – przez połączenie szczegółowej metodyki pracy z otwarciem na intuicję i elastyczne tworzenie we współpracy z klientem. Po czwarte –  duże znaczenie ma zrównoważona rola coacha, wspierającego i celebrującego postępy klienta, ale jednocześnie stawiającego realne wyzwania.


CoachWise™ jako mądry coach

Coachowie pracujący metodą CoachWise™ wyróżniają się trzema kluczowymi cechami:

  • Odwagą, potrafiąc podejmować wyzwania i jednocześnie stawiać je klientowi, podążając za klientem i wpierając go niezależnie od kierunku, który obierze;
  • Samoświadomością, wglądem we własne emocje, doświadczenia i zasoby, rozróżniając swoje dążenia i potrafiąc skupiać się na dążeniach klienta;
  • Świadomością wpływu, rozumieniem mechanizmu coachingu i wszelkich stosowanych technik. Dostrzeganiem specyfiki poszczególnych oddziaływań i pełną odpowiedzialnością za swoje działania.

Mądry coach CoachWise™ potrafi budować relacje oparte na wewnętrznym przywództwie, prowadzić skuteczne interakcje, wspomagać i wzbudzać refleksję, doceniać i stawiać wyzwania w sposób zrównoważony, elastyczny i zarazem uporządkowany metodycznie.

 

facylitacja - doświadczenie edukacyjne

Wieloletnie doświadczenie

15 lat doświadczenia w rozwoju umiejętności coachingowych; 5 000 absolwentów programów szkoleniowych
facylitacja - sprawdzona metodyka

Sprawdzona metodyka

Metodyka zaprojektowana z myślą o wspieraniu rozwoju ludzi i organizacji
skuteczna facylitacją różnego typu spotkań

Know - How

Praktyczna wiedza i umiejętności potwierdzone wdrożeniami coachingu i mentoringu w wiodących organizacjach różnych sektorów biznesowych
Usługi facylitacji

Modularna struktura programów

Autonomiczne programy szkoleniowe o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, dostępne w zależności od potrzeb i poziomu zaawansowania uczestnika
Międzynarodowy zespół trenerów i facylitatorów

Certyfikowany Zespół Merytoryczny

Międzynarodowy zespół trenerów, coachów i mentorów z wieloletnią praktyką potwierdzoną akredytacją ICF MCC i PCC
Facylitacja - programy szkoleniowe

Standardy International Coach Federation

Jakość i profesjonalizm potwierdzone najwyższym poziomem akredytacji dla programów szkoleniowych ICF ACTP

Model CoachWiseTM

Umiejętności

4 podstawowe obszary umiejętności, czyli co. Coach robi podczas rozmowy. Są to: Zadawanie pytań, Słuchanie, Odzwierciedlanie, Wspieranie

Pole

Pełen obraz wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia Klienta. Pole jest wielowymiarowe. Jednym z wymiarów są aspekty Pola: materialny, intelektualny, emocjonalny i społeczny
szkolenie coachwise

Mapa

5 podstawowych obszarów pracy z klientem oraz mapa procesu, ścieżka zmian i tworzenia. Są to: Cel i motywy, Rzeczywistość, Planowanie, Działanie, Przegląd

Zasady

5 zasad określających kim/jaki jest coach w relacji z klientem. Są to: Zaufanie do klienta, Kreatywność, Obecność, Partnerstwo, Tak i… oraz Zaangażowanie

Model CoachWise™ stanowi podstawę rozumienia istoty coachingu i mentoringu CoachWise™ oraz opisuje cztery główne komponenty tych metod rozwojowych.

Kontakt

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze.