CoachWisetm Coaching Academy

Wspieramy coachów w rozwoju kompetencji zawodowych oraz liderów we wdrażaniu i stosowaniu coachingowego stylu zarządzania.

Co nas wyróżnia?

Metodyka CoachWise

Metodyka o szerokim zastosowaniu – wspiera osiąganie celów poprzez odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych. Obejmuje wiedzę dotyczącą prowadzenia indywidualnych i grupowych programów coachingowych oraz systemowego wdrażania coachingu w organizacjach poprzez integrowanie go z procesami biznesowymi.

Jakość i profesjonalizm programów szkoleniowych opartych na metodyce CoachWise™ zostały potwierdzone przez International Coaching Federation najwyższym poziomem akredytacji Level 2 / ACTP (Accredited Coach Training Program). Akredytacja Level 2 oznacza, że program spełnia najostrzejsze wymogi kształcenia zawodowego dla coachów, a CoachWise jest ośrodkiem egzaminacyjnym ICF.

 

ACTP ICFJakość i profesjonalizm programów szkoleniowych opartych na metodyce CoachWise™ zostały potwierdzone przez International Coach Federation najwyższym poziomem akredytacji ACTP (Accredited Coach Training Program). Akredytacja ACTP oznacza, że program spełnia najostrzejsze reżimy kształcenia zawodowego dla coachów, a egzamin praktyczny na poziomie Professional Certified Coach kończący pełen program, jest uznawany i honorowany przez ICF.

 

Metodyka CoachWise™ pozwala na prowadzenie skutecznych interakcji o charakterze rozwojowym. Wielowymiarowa, ale jednocześnie na tyle uporządkowana i uniwersalna, aby dawać się zastosować w obszarze przywództwa, facylitacji zmian, wspierania rozwoju indywidualnego, zespołowego i organizacyjnego.

Istota CoachWise™ w dużej mierze zawarta jest w nazwie wskazującej, że każdy z aspektów coachingu powinien być realizowany w sposób „wise”, a więc mądrze, roztropnie.

 

CoachWise™ jako mądra metoda

Stworzona w odpowiedzi na potrzeby biznesu i rozwoju pracowników metoda CoachWise™ mądrze łączy w sobie naukowość i praktyczność, wpisując się w formułę coachingu koaktywnego. Z jednej strony odnosi się do kilku nurtów psychologii, a z drugiej jest wyraźnie inspirowana dorobkiem socjologii interakcji.

Takie połączenie łatwo dostrzec można w Modelu CoachWise™, który opisuje i obejmuje cztery aspekty współpracy z klientem:

  • Przebieg procesu coachingu ujęty jest Mapą CoachWise™, która określa pięć kluczowych etapów procesu, zarówno na poziomie sesji, jak i całego programu. Za sprawą Mapy (Struktury) prowadzony coaching staje się projektem, w którym poszczególne działania dopasowane są do miejsca i sytuacji w procesie;
  • Zasady wskazujące postawę coacha wobec klienta oraz założenia co do sposobu współpracy, przy czym wyróżniający CoachWise™ jest specyficzny rodzaj partnerstwa – otwartego, ale jednocześnie wymagającego – oraz nacisk na elastyczność i umiejętność improwizowania;
  • Umiejętności – opisane i gruntownie uczone, wśród których CoachWise™ charakteryzuje rozbudowane i odważne stosowanie odzwierciedlania, które dla klienta ma być zarówno wspierające, reflektujące, jak i wymagające;
  • Kontekst, w jakim działa klient, określany pojęciem Pola. Metoda CoachWise™ ujmuje klienta holistycznie, wraz z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem. Uwzględnienie w coachingu Pola i praca z nim jest kluczem do faktycznego, dopasowanego do okoliczności, wspomagania zmiany i rozwoju.


CoachWise™ jako mądre podejście

Metoda CoachWise™ cechuje się dużym zrównoważeniem, które osiągane jest na kilka sposobów.
Po pierwsze – poprzez skoncentrowanie na kliencie, a zarazem gotowość do działania w ramach celów biznesowych.
Po drugie – poprzez połączenie pracy analitycznej umożliwiającej rozumienie świata zewnętrznego klienta z głęboką pracą emocjonalną towarzyszącą jego wewnętrznym przemianom.
Po trzecie – przez połączenie szczegółowej metodyki pracy z otwarciem na intuicję i elastyczne tworzenie we współpracy z klientem. Po czwarte –  duże znaczenie ma zrównoważona rola coacha, wspierającego i celebrującego postępy klienta, ale jednocześnie stawiającego realne wyzwania.


CoachWise™ jako mądry coach

Coachowie pracujący metodą CoachWise™ wyróżniają się trzema kluczowymi cechami:

  • Odwagą, potrafiąc podejmować wyzwania i jednocześnie stawiać je klientowi, podążając za klientem i wpierając go niezależnie od kierunku, który obierze;
  • Samoświadomością, wglądem we własne emocje, doświadczenia i zasoby, rozróżniając swoje dążenia i potrafiąc skupiać się na dążeniach klienta;
  • Świadomością wpływu, rozumieniem mechanizmu coachingu i wszelkich stosowanych technik. Dostrzeganiem specyfiki poszczególnych oddziaływań i pełną odpowiedzialnością za swoje działania.

Mądry coach CoachWise™ potrafi budować relacje oparte na wewnętrznym przywództwie, prowadzić skuteczne interakcje, wspomagać i wzbudzać refleksję, doceniać i stawiać wyzwania w sposób zrównoważony, elastyczny i zarazem uporządkowany metodycznie.

 

facylitacja - doświadczenie edukacyjne

Wieloletnie doświadczenie

15 lat doświadczenia w rozwoju umiejętności coachingowych; 5 000 absolwentów programów szkoleniowych
facylitacja - sprawdzona metodyka

Sprawdzona metodyka

Metodyka zaprojektowana z myślą o wspieraniu rozwoju ludzi i organizacji
skuteczna facylitacją różnego typu spotkań

Know - How

Praktyczna wiedza i umiejętności potwierdzone wdrożeniami coachingu i mentoringu w wiodących organizacjach różnych sektorów biznesowych
Usługi facylitacji

Modularna struktura programów

Autonomiczne programy szkoleniowe o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, dostępne w zależności od potrzeb i poziomu zaawansowania uczestnika
Międzynarodowy zespół trenerów i facylitatorów

Certyfikowany Zespół Merytoryczny

Międzynarodowy zespół trenerów, coachów i mentorów z wieloletnią praktyką potwierdzoną akredytacją ICF MCC i PCC
Facylitacja - programy szkoleniowe

Standardy International Coach Federation

Jakość i profesjonalizm potwierdzone najwyższym poziomem akredytacji dla programów szkoleniowych ICF ACTP

Model CoachWiseTM

Umiejętności

4 podstawowe obszary umiejętności, czyli co. Coach robi podczas rozmowy. Są to: Zadawanie pytań, Słuchanie, Odzwierciedlanie, Wspieranie

Pole

Pełen obraz wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia Klienta. Pole jest wielowymiarowe. Jednym z wymiarów są aspekty Pola: materialny, intelektualny, emocjonalny i społeczny
szkolenie coachwise

Mapa

5 podstawowych obszarów pracy z klientem oraz mapa procesu, ścieżka zmian i tworzenia. Są to: Cel i motywy, Rzeczywistość, Planowanie, Działanie, Przegląd

Zasady

5 zasad określających kim/jaki jest coach w relacji z klientem. Są to: Zaufanie do klienta, Kreatywność, Obecność, Partnerstwo, Tak i… oraz Zaangażowanie

Model CoachWise™ stanowi podstawę rozumienia istoty coachingu i mentoringu CoachWise™ oraz opisuje cztery główne komponenty tych metod rozwojowych.

Kontakt

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze.