Coachingowy styl zarządzania

Coraz więcej organizacji jest zainteresowanych wprowadzeniem coachingowego stylu zarządzania w ramach własnej kultury organizacyjnej. Pierwszym krokiem ku temu jest posiadanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która rozumie założenia coachingu. Chociaż menedżerowie nie muszą  pełnić roli coacha to powinni wiedzieć, czym się ona charakteryzuje i kiedy warto z niej korzystać w swojej codziennej pracy. W związku z tym proponujemy program, który wyposaży kadrę w podstawowe umiejętności coachingowe, m.in. słuchanie, zadawanie pytań otwartych, bycie uważnym. Efektywna implementacja powyższych umiejętności nie zawsze jest oczywista w codzienności biznesowej, która wymaga skuteczności w jak najkrótszym czasie. Z tego powodu towarzyszymy Państwu na każdym etapie  projektu, tak aby włożona praca i czas wszystkich interesariuszy miały wymierne efekty. 

Korzyści z programu „Umiejętności coachingowe dla Liderów”:
  • Zrozumienie coachingu jako jednej z metod pracy rozwojowej z pracownikami (różnice pomiędzy coachingiem, mentoringiem, doradztwem, terapią). 
  • Budowanie postawy coachingowej opartej na partnerstwie i dialogu
  • Poznanie i przećwiczenie umiejętności coachingowych w pracy lidera: zadawania pytań, wspierania, odzwierciedlania i słuchania.
  • Dowiedzenie się i przećwiczenie prowadzenia rozmów rozwojowych/coachingowych
    w oparciu o Model GROW
  • Świadomość stylu zarządzania w kontekście budowania kultury coachingowej.
  • Zastosowanie coachingu w praktyce dla liderów zespołu.
  • Współtworzenie kultury coachingowej w organizacji przez liderów.

Poznaj Zespół Coachów i Mentorów Biznesowych CoachWise™

Zapraszamy do przedyskutowania potrzeb i współpracy! 

 
Coachingowy styl zarządzaniaJoanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org
Coachingowy styl zarządzaniaAnna Poreda
Kierownik Projektów ds. Indywidualnych Programów Rozwojowych
883 011 440
a.poreda@coachwise.org