Programy zamknięte

Programy realizowane w formule zamkniętej dla organizacji

CoachWise Mentoring Essentials™

Menedżer w roli profesjonalnego Mentora Biznesowego. Jak budować siłę organizacji na jej wewnętrznych zasobach?

Mentoring w roli Menedżera

Celem programu jest przygotowanie uczestników do korzystania z mentoringu jako określonej metody rozwijania pracowników, która opiera się na osobistej relacji, wymianie wiedzy i realizacji zdefiniowanych celów. Program przygotowuje zarówno do wykorzystywania mentoringu w pracy z podległymi pracownikami, jak i w roli mentora w programie mentoringowym.

Rezultaty uczestnictwa
  • Dostarczenie rozumienia mentoringu jako metody, procesu i relacji
  • Poznanie modelu mentoringowego CoachWise™: umiejętności, postawa, pytania do tematu i do osoby
  • Trening umiejętności mentoringowych
Zakres merytoryczny modułów szkoleniowych
  • Mentoring jako metoda rozwojowa (proces, umiejętności, role)
  • Rozmowy  TY/MY/JA w ujęciu mentoringowym
  • Cele w mentoringu: na program, na proces i na poszczególne spotkania
  • Umiejętności w roli mentora: katalizowanie, doradzanie, wspieranie, opiniowanie
  • Struktura spotkania mentoringowego
  • Struktura procesu mentoringowego
  • Czynniki sukcesu w mentoringu
Poznaj Zespół Coachów i Mentorów Biznesowych CoachWise™
Zapraszamy do przedyskutowania potrzeb i współpracy! 
  
Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
607 898 398
j.malachowska@coachwise.org
Anna Poreda
Kierownik Projektów ds. Indywidualnych Programów Rozwojowych
883 011 440
a.poreda@coachwise.org