LEADERSHIP Academy Programs

LEADERSHIP Academy realizuje profesjonalną edukację w dziedzinie przywództwa. Oferujemy gamę programów edukacyjnych skierowanych i dostosowanych do potrzeb różnych grup pracowników organizacji.

DOŚWIADCZANIE TALENTÓW PRZYWÓDCZYCH / DISCOVERING LEADERSHIP

 • Istota, mechanizmy i dynamika dostrzegania, wzmacniania silnych stron  w perspektywie  osobistej i zarządczej
 • Różnorodne wymiary talentów przywódczych – typologie  lub koncentracja na typologii Gallupa
 • Doświadczenie siły koncentracji na silnych stronach

LEAD 4 SUCCESS (program The Center for Creative Leadership)

 • Rozumienie mechanizmów przewodzenia, zarządzania
 • Model przywódczy – Direction – Allignment – Commitment
 • 16 kompetencji, umiejętności niezbędnych do przewodzenia

LEADERSHIP STYLES

 • Rozumienie mechanizmów przewodzenia, zarządzania
 • Typologia 6 stylów przywódczych
 • Rozumienie i posługiwanie się swoimi silnymi stylami
 • Strategie kompensowania słabych stron

PRZYWÓDZTWO W RELACJI 1:1: / LEADING 1:1

 • Specyfika pracy indywidualnej – model coachingowy i mentoringowy CoachWise
 • Różnorodne formy wsparcia indywidualnego
 • Narzędzia i techniki pracy indywidualnej 

PRZYWÓDZTWO W PRACY Z GRUPAMI / LEADING GROUPS

 • Prowadzenie rozmów i warsztatów grupowych 
 • Sprawdzenie działania koncentracji na przywództwie  w grupach
 • Modele i podejścia  pracy grupowej

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I SPOŁECZNA LIDERA

 • Większa świadomość i skuteczność wywieranego przez siebie wpływu dzięki włączeniu aspektu emocjonalnego i społecznego w zarządzanie
 • Obniżenie napięcia przy współpracy z pracownikami o odmiennych potrzebach emocjonalnych, zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych wynikających z tych różnic
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych
 • Wyeliminowanie toksyn współpracy z interakcji zespołowych i indywidualnych Praktyczne wyposażenie w umiejętności projektowania i świadomego uczestniczenia w rozwoju pracowników

FEEDBACK & FEEDFORWARD

 • Informacja zwrotna i jej wpływ na wzrost motywacji i zaangażowania w zespole 
 • Stosowanie w praktyce optymalnych dla siebie technik informacji zwrotnej
 • Pozyskiwanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

FORMUŁOWANIE I WYPRACOWYWANIE CELÓW

 • Poznanie praktycznych metod ustalania celów wynikowych i rozwojowych
 • Zwiększenie skuteczności w egzekwowaniu ustaleń i zobowiązań
 • Poznanie  narzędzi zwiększających motywację i prawdopodobieństwo realizacji celów
 • Autorefleksja na temat osobistych preferencji w sposobie pracy z celami i ich wpływu na osiągane rezultaty 

ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA / DEVELOPING LEADERSHIP

 • Praktyczne wyposażenie w umiejętności projektowania i świadomego uczestniczenia w rozwoju pracowników
 • Prowadzeniu procesu rozwoju pracowników w oparciu o ich potrzeby, predyspozycje z uwzględnieniem celów i priorytetów firmy
 • Wspieranie w umiejętnym prowadzeniu różnego typu rozmów i metod rozwojowych, adekwatnie do sytuacji i potrzeb pracowników

WSPIERANIE PRZEŁOMÓW PRZYWÓDCZYCH / MANAGING LEADERSHIP TRANSITIONS

 • Zrozumienie procesu wchodzenia w nową rolę w ujęciu systemowym
 • Poznanie metod i technik wspierania osoby w nowej roli 
 • Praktyczne ćwiczenie narzędzi i technik