CoachWise MENTORING ESSENTIALSTM

Menedżer w roli profesjonalnego mentora biznesowego

Zapisz się do programu

Opis programu

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Czym jest mentoring?

Mentoring to jedna z metod pracy rozwojowej, gdzie Mentor pomaga klientowi (Mentee) zrealizować cel zawodowy lub osobisty, korzystając ze swojego doświadczania, wiedzy, znajomości różnych modeli i procesów biznesowych oraz z uświadomionych i nieuświadomionych zasobów Mentee.

Mentor Biznesowy wspiera podopiecznego w samodzielnym odkrywaniu nowych opcji, poszerzaniu perspektywy, kreowaniu nowych rozwiązań oraz wzmacnia świadomość wpływu i osobiste przywództwo Mentee.

Mentoring biznesowy jest jedną z metod budowania kultury organizacyjnej wspierającej rozwój pracowników, ceniącej wewnętrzne zasoby i korzystającej z tego potencjału. Wspiera rozwój Talentów, wzmacnia zaangażowanie obu stron – Mentorów i Menteesów. Może być swoistym perpetuum mobile rozwoju organizacji, kiedy to Mentees stają się Mentorami dla kolejnych pracowników.

 

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • Eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę i doświadczenie
 • Menadżerowie, którzy chcą wspierać rozwój przywódczy w organizacji
 • Menedżerowie na poziomie Executive, którzy są gotowi do skutecznego dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą strategiczną
 • Liderzy i eksperci HR, którzy chcą tworzyć i monitorować programy mentoringowe w organizacji lub być specjalistami w tej dziedzinie
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

 • Przygotowanie do prowadzenia rozmów mobilizujących do autorefleksji i generowania nowych rozwiązań (umiejętności mentoringowe)
 • Nauka dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i opiniami bez narzucania rozwiązań lub sposobu myślenia
 • Budowanie tożsamości i postawy Mentora
 • Zasady budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu i autorytecie wewnętrznym
 • Zasady stawiania celów rozwojowych
 • Scenariusz typowej sesji mentoringowej (struktura i bank pytań do zastosowania)
 • Mentoring jako proces: etapy, współpraca z interesariuszami
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Standardy CoachWise™ oraz International Mentoring Association

Zakres merytoryczny programu opracowany został w oparciu o standardy edukacyjne i etyczne International Mentoring Association.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze wymogami kształcenia zawodowego – przygotowuje do pełnienia roli profesjonalnego mentora dzięki procesowi nauczania łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Dlaczego warto?

 • Nauczysz się prowadzenia rozmów/spotkań mentoringowych według modelu CoachWise Mentoring™
 • Będziesz rozumieć potrzeby merytoryczne Klienta i potrafić dostosować do nich swój sposób wspierania
 • Wypracujesz swój styl mentoringowy w oparciu o wiedzę i praktykę w czasie szkolenia
 • Zdobędziesz doświadczenie w prowadzeniu spotkań mentoringowych poza salą szkoleniową
 • Będziesz mógł omówić problemy z wdrażania mentoringu z doświadczonym praktykiem podczas warsztatów zdalnych
Rzetelne przygotowanie do pełnienia roli  Mentora i profesjonalnego prowadzenia spotkań mentoringowych
Wzrost kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych w obecnie pełnionej roli zawodowej
Rozwój osobistego stylu zarządzania opartego o przywództwo i świadome wywieranie wpływu
Nowe wykorzystanie osobistych zasobów eksperckich
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa

Wykształcenie specjalistów prowadzących spotkania mentoringowe, gotowych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w sposób zgodny ze standardami biznesowymi oraz standardami organizacji
Współtworzenie jednolitej kultury organizacyjnej promującej rozwój wewnętrznych zasobów i świadome zarządzanie wiedzą
Wzrost kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych uczestników w obecnie pełnionej roli

Elementy programu

Warsztaty główne


W FORMULE STACJONARNEJ: 

2 dni warsztatów szkoleniowych
(13 godz.)

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych
(3 x 4,5 godz.)

Warsztaty uzupełniające

2 zdalne warsztaty uzupełniające MasterClasses
(2 godz.)

Monitorowana praktyka

Praca w parze
(Peer-to-Peer Mentoring)
z osobą z programu szkoleniowego
(2 godz.)

Program prowadzony jest przez 2 trenerów i mentorów CoachWise™ w grupach do 14 osób.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz Program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Skontaktuj się z nami

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Lucyna Biardzka Koordynator ds. szkoleń CoachWise™ kom. +48 605 836 084 l.biardzka@coachwise.org
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Bożena Prędkopowicz Menedżer Akademii CoachWise™ kom. +48 603 805 695 b.predkopowicz@coachwise.org

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa programu stacjonarnego: 2 550 PLN netto za osobę (+23% VAT)

Cena katalogowa programu online: 2 250 PLN netto za osobę (+23% VAT)

 

fundusze europejskie

Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

 

Program dla organizacji

Program CoachWise Mentoring Essentials™ oferujemy także w wersji zamkniętej, przystosowanej do specyfiki konkretnego klienta. Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

Najbliższe terminy szkoleń

Zarezerwuj miejsce na 21 dni przed szkoleniem – ODBIERZ 5% RABATU

 

23 – 24 maja 2024, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)  

16 – 18 września 2024, godz. 9.00 – 13.30 (online)

10 – 11 października 2024, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarnie, Warszawa)