CoachWise MENTORING ESSENTIALSTM

Menedżer w roli profesjonalnego mentora biznesowego.

Opis programu

Cele programu

Rola Mentorów i mentoringu w obecnym czasie niepewności gospodarczej i zagrożenia kryzysowego nabrała szczególnego znaczenia.
To czas, kiedy o losach organizacji i pracowników będzie decydował fakt, jacy na pokładzie są liderzy.

Mentoring jest sposobem budowania społeczności uczącej się w organizacji. Wspiera rozwój i wzmacnianie Talentów, buduje zaangażowanie obu stron – Mentorów i Menteesów. Może być swoistą perpetuum mobile rozwoju w organizacji, kiedy to Mentees stają się Mentorami dla kolejnych.

 

Zakres merytoryczny
 • Przygotowanie do prowadzenia rozmów mobilizujących do autorefleksji i generowania nowych rozwiązań (umiejętności mentoringowe)
 • Nauka dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i opiniami bez narzucania rozwiązań lub sposobu myślenia
 • Budowanie tożsamości i postawy Mentora
 • Zasady budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu i autorytecie wewnętrznym
 • Zasady stawiania celów rozwojowych
 • Scenariusz typowej sesji mentoringowej (struktura i bank pytań do zastosowania)
 • Mentoring jako proces: etapy, współpraca z interesariuszami
Profil uczestnika
 • Eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę i doświadczenie
 • Menadżerowie, którzy chcą wspierać rozwój przywódczy w organizacji
 • Menedżerowie na poziomie Executive, którzy są gotowi do skutecznego dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą strategiczną
 • Liderzy i eksperci HR, którzy chcą tworzyć i monitorować programy mentoringowe w organizacji lub być specjalistami w tej dziedzinie
Czego się nauczysz
 • Nauczysz się prowadzenia rozmów/spotkań mentoringowych według modelu CoachWise Mentoring™
 • Będziesz rozumieć potrzeby merytoryczne Klienta i potrafić dostosować do nich swój sposób wspierania
 • Wypracujesz swój styl mentoringowy w oparciu o wiedzę i praktykę w czasie szkolenia
 • Zdobędziesz doświadczenie w prowadzeniu spotkań mentoringowych poza salą szkoleniową
 • Będziesz mógł omówić problemy z wdrażania mentoringu z doświadczonym praktykiem podczas warsztatów telefonicznych
Rzetelne przygotowanie do pełnienia roli  Mentora i profesjonalnego prowadzenia spotkań mentoringowych
Wzrost kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych w obecnie pełnionej roli zawodowej
Rozwój osobistego stylu zarządzania opartego o przywództwo i świadome wywieranie wpływu
Nowe wykorzystanie osobistych zasobów eksperckich

Rezultaty uczestnictwa

Wykształcenie specjalistów prowadzących spotkania mentoringowe, gotowych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w sposób zgodny ze standardami biznesowymi oraz standardami organizacji
Współtworzenie jednolitej kultury organizacyjnej promującej rozwój wewnętrznych zasobów i świadome zarządzanie wiedzą
Wzrost kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych uczestników w obecnie pełnionej roli

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ: 
2 dni warsztatów szkoleniowych (13 godz.).

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych (3 x 4,5 godz.).

Warsztaty zdalne

2 webinaria uzupełniające / MasterClasses (2 godz.).

Monitorowana praktyka

Praca w parze (Peer-to-Peer Mentoring) z osobą z programu szkoleniowego (2 godz.).

Program prowadzony jest przez 2 trenerów i mentorów CoachWise™ w grupach do 14 osób.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz Program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Standardy CoachWise™ oraz International Mentoring Association

Zakres merytoryczny programu opracowany został w oparciu o standardy edukacyjne i etyczne International Mentoring Association. Szkolenie prowadzone jest w reżimach kształcenia zawodowego – przygotowuje do pełnienia roli profesjonalnego mentora dzięki procesowi nauczania łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

Program CoachWise Mentoring Essentials™ dla organizacji

Program oferujemy także w wersji zamkniętej, przystosowanej do specyfiki konkretnego klienta . Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

Oferta cenowa

Cena katalogowa programu stacjonarnego: 2 200 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

Cena katalogowa programu online: 1 900 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

Rabat 5% od ceny katalogowej przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem.

Skontaktuj się z nami i sprawdź ofertę dla zgłoszeń grupowych.

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższe terminy szkoleń

 

31 maja – 2 czerwca 2021, godz. 10 – 14.30 (online)
25 – 27 października 2021, godz. 10 – 14.30 (online)