ROZMOWY ROCZNE Z PRACOWNIKAMI

Jak prowadzić angażujące rozmowy roczne w roli menedżera i HR. Rozwojowe, nie oceniające.

Zapisz się

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cele warsztatów

Rozmowa oceniająca, rozmowa półroczna, roczna – to ważny punkt na mapie rozwojowej pracowników i ważne narzędzie motywacyjne.

Dobrze przeprowadzone rozmowy roczne stanowią okazję do wymiany informacji między pracownikami a menedżerami, pozwalają pracownikom przedstawić swoje osiągnięcia, cele i wyzwania, z którymi się spotykają, usłyszeć perspektywę innych. Mogą być ważnym elementem wygładzenia ścieżek działania poprzez konstruktywny dialog, rozmowę o celach na kolejny rok – mogą stanowić początek planowania działań rozwojowych.

Niewłaściwie przeprowadzone rozmowy, do których obie strony nie przygotowują się w odpowiedni sposób odnoszą przeciwny efekt. Pracownik czuje się jak kolejna pozycja na liście zadań menedżera, menedżer, jak tarcza do rzutek, wszyscy mają poczucie straty czasu, konieczności wypełnienia „papierologii”, a motywacja i zaangażowanie spadają…

Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie menedżerów, pracowników HR do prowadzenia rozmów, które stanowią podsumowanie pewnego cyklu i mają zapewnić „napęd” do dalszych wspólnych działań.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • Menedżerowie
 • Kierownicy Projektów
 • Pracownicy wspierający innych – HR, HRBP, pracownicy działów L&D
 • Właściciele firm
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

 • Jakie są cele rozmów okresowych – korzyści dla firmy, pracownika, menedżera
 • Jak przygotować się do rozmowy okresowej i również jak zachęcić do tego pracowników? – lista kontrolna
 • Struktura rozmowy rocznej – demonstracja i ćwiczenia.
 • Umiejętności pomocne w prowadzeniu rozmów – zadawanie pytań, aktywne  słuchanie.
 • Jak radzić sobie z emocjami własnymi i pracownika podczas spotkania?
 • O co zadbać przy tworzeniu planów rozwojowych?
 • Feedback i wyrażanie uznania – ważny element rozmowy.
 • Jak zadbać o wdrożenie uzgodnień z oceny?
 • Jak zapobiegać błędom w ocenie?
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Jak uczymy?

Online lub stacjonarnie – zawsze stawiamy na interaktywność i dynamikę podczas warsztatów. Szkolenie prowadzą 2 trenerki – Joanna Małachowska i Agnieszka Jagoda Inglik.

Pracujemy w oparciu o model nazywany Cyklem Kolba (Model Uczenia się przez Doświadczenie / Experiential Learning Model). Kursanci:

 • biorą udział w licznych ćwiczeniach praktycznych;
 • uczestniczą lub obserwują zademonstrowane, przykładowe rozmowy o rozwoju,
 • poznają metody, narzędzia, techniki wykorzystywane podczas rozmów o rozwoju.

 

Zrozumiesz rolę rozmowy rozwojowej w zarządzaniu zespołem
Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami („sprawdź, co jest, a potem projektuj, co możesz”…)
Nauczysz się, jak zapobiegać trudnościom w rozmowie i reagować kiedy, się pojawią
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa czyli czego się nauczysz?

Przećwiczysz prowadzenie rozmowy i otrzymasz konstruktywny feedback
Przygotujesz się do własnej rozmowy w roli pracownika (ocenianego)

Elementy warsztatów

Warsztat główny

W FORMULE STACJONARNEJ:
1 dzień szkoleniowy

Zajęcia prowadzone w godzinach 09.00 – 17.00

 

W FORMULE ONLINE:
1 dzień szkoleniowy

Zajęcia prowadzone w godzinach 09.00 – 17.00

Warsztaty uzupełniające

1 uzupełniający warsztat zdalny MasterClasses
(1 x 60 min.)

 

Celem warsztatu jest bieżące  wsparcie uczestników w prowadzeniu rozmów rozwojowych.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Certyfikat

Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Program w formule zamkniętej dla organizacji

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa szkolenia online: 1 200 PLN netto + 23% podatku VAT
Cena katalogowa szkolenia stacjonarnego: 1 400 PLN netto + 23% podatku VAT

Rabat – 5% przy zgłoszeniu na 21 dni przed terminem szkolenia.

 

fundusze europejskie

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższe terminy szkoleń

Zarezerwuj miejsce na 21 dni przed szkoleniem – ODBIERZ 5% RABATU

 

21 listopada, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarne)

7 grudnia, godz. 9.00 – 17.00 (online)