ROZMOWY ROCZNE Z PRACOWNIKAMI

Jak prowadzić angażujące rozmowy roczne w roli menedżera i HR. Rozwojowe, nie oceniające.

Zapisz się

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cele warsztatów

Rozmowa oceniająca, rozmowa półroczna, roczna – to ważny punkt na mapie rozwojowej pracowników i ważne narzędzie motywacyjne.

Dobrze przeprowadzone rozmowy roczne stanowią okazję do wymiany informacji między pracownikami a menedżerami, pozwalają pracownikom przedstawić swoje osiągnięcia, cele i wyzwania, z którymi się spotykają, usłyszeć perspektywę innych. Mogą być ważnym elementem wygładzenia ścieżek działania poprzez konstruktywny dialog, rozmowę o celach na kolejny rok – mogą stanowić początek planowania działań rozwojowych.

Niewłaściwie przeprowadzone rozmowy, do których obie strony nie przygotowują się w odpowiedni sposób odnoszą przeciwny efekt. Pracownik czuje się jak kolejna pozycja na liście zadań menedżera, menedżer, jak tarcza do rzutek, wszyscy mają poczucie straty czasu, konieczności wypełnienia „papierologii”, a motywacja i zaangażowanie spadają…

Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie menedżerów, pracowników HR do prowadzenia rozmów, które stanowią podsumowanie pewnego cyklu i mają zapewnić „napęd” do dalszych wspólnych działań.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • Menedżerowie
 • Kierownicy Projektów
 • Pracownicy wspierający innych – HR, HRBP, pracownicy działów L&D
 • Właściciele firm
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

 • Jakie są cele rozmów okresowych – korzyści dla firmy, pracownika, menedżera
 • Jak przygotować się do rozmowy okresowej i również jak zachęcić do tego pracowników? – lista kontrolna
 • Struktura rozmowy rocznej – demonstracja i ćwiczenia.
 • Umiejętności pomocne w prowadzeniu rozmów – zadawanie pytań, aktywne  słuchanie.
 • Jak radzić sobie z emocjami własnymi i pracownika podczas spotkania?
 • O co zadbać przy tworzeniu planów rozwojowych?
 • Feedback i wyrażanie uznania – ważny element rozmowy.
 • Jak zadbać o wdrożenie uzgodnień z oceny?
 • Jak zapobiegać błędom w ocenie?
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Jak uczymy?

Online lub stacjonarnie – zawsze stawiamy na interaktywność i dynamikę podczas warsztatów. Szkolenie prowadzą 2 trenerki – Joanna Małachowska i Agnieszka Jagoda Inglik.

Pracujemy w oparciu o model nazywany Cyklem Kolba (Model Uczenia się przez Doświadczenie / Experiential Learning Model). Kursanci:

 • biorą udział w licznych ćwiczeniach praktycznych;
 • uczestniczą lub obserwują zademonstrowane, przykładowe rozmowy o rozwoju,
 • poznają metody, narzędzia, techniki wykorzystywane podczas rozmów o rozwoju.

 

Zrozumiesz rolę rozmowy rozwojowej w zarządzaniu zespołem
Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami („sprawdź, co jest, a potem projektuj, co możesz”…)
Nauczysz się, jak zapobiegać trudnościom w rozmowie i reagować kiedy, się pojawią
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa czyli czego się nauczysz?

Przećwiczysz prowadzenie rozmowy i otrzymasz konstruktywny feedback
Przygotujesz się do własnej rozmowy w roli pracownika (ocenianego)

Elementy warsztatów

Warsztat główny

W FORMULE STACJONARNEJ:
1 dzień szkoleniowy

Zajęcia prowadzone w godzinach 09.00 – 17.00

 

W FORMULE ONLINE:
1 dzień szkoleniowy

Zajęcia prowadzone w godzinach 09.00 – 16.00

Warsztaty uzupełniające

1 uzupełniający warsztat zdalny MasterClasses
(1 x 60 min.)

 

Celem warsztatu jest bieżące  wsparcie uczestników w prowadzeniu rozmów rozwojowych.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Certyfikat

Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Program w formule zamkniętej dla organizacji

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa szkolenia online: 1 200 PLN netto + 23% podatku VAT
Cena katalogowa szkolenia stacjonarnego: 1 400 PLN netto + 23% podatku VAT

Rabat – 5% przy zgłoszeniu na 21 dni przed terminem szkolenia.

 

fundusze europejskie

Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższe terminy szkoleń

28 października 2024, godz. 9.00 – 17.00 (Warszawa)
28 – 29 listopada 2024, godz. 9.00 – 13.30 (online)