Mikrostrategie Banku

Wyzwanie 

 • Zmiana roli oddziału na komórkę stricte sprzedażową i obsługującą klienta.
 • Konieczność zaadaptowania partycypacyjnego stylu zarządzania wśród kadry menedżerskiej wszystkich szczebli (>500 osób)

Rozwiązanie 

 • Połączenie programu rozwijającego umiejętności coachingowe w zarządzaniu z procesem planowania i wdrażania strategii regionu, oddziału 
 • Cykl comiesięcznych spotkań stacjonarnych i wirtualnych
 • Kaskadowanie wdrożenia od Dyrektorów Regionów do Kierowników placówek
 • Okres trwania projektu: 9-12 miesięcy

Wkład merytoryczny 

 • Różnorodność pracowników i ich sytuacji
 • Zarządzanie sytuacyjne – adaptacja stylów przywódczych do kompetencji i sytuacji pracownika
 • CoachWise Framework – kompleksowe ujęcie obszarów i wymiarów pracy wraz z stylem/przywódczym oraz towarzyszącym umiejętnością
 • Dążenia / Rzeczywistość / Opcje / Działania – rozgraniczenie typów rozmów z pracownikami oraz wymiary określania mikrostrategii 
 • Fakty / Emocje / Umiejętności / Relacje – wymiary wpływu przywódczego oraz mikrostrategii 
 • Okresowy przegląd realizacji mikrostrategii – samodzielnie, z zespołami i pojedynczymi pracownikami