Regulamin

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach CoachWise™:
– Po wpłynięciu Formularza Zgłoszenia w ciągu 24 godzin następuje potwierdzenie jego przyjęcia oraz zawarcie umowy z firmą CoachWise S.A.
– Osoby fizyczne zobowiązane są do dokonania płatności za szkolenie najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
– Organizacje delegujące pracowników na szkolenie zobowiązane są do dokonania płatności za szkolenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez CoachWise S.A. po realizacji usługi.
– Nr konta bankowego CoachWise S.A., na które należy dokonywać płatności: Santander Bank 14 1910 1048 2787 0368 9484 0001
– Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia środków na konto lub 7 dni od realizacji usługi.

Warunki ukończenia programu CoachWise COACHING Essentials™:

 • Edycja realizowana online: uczestniczenie w  przynajmniej 11.5 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13,5 godzin szkoleniowych).
 • Edycja realizowana stacjonarnie: uczestniczenie w  przynajmniej 11 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13 godzin szkoleniowych).
 •  Ponad dwugodzinna nieobecność na zajęciach jest równoznaczna z koniecznością powtórzenia programu. Rezerwacja miejsca w kolejnej edycji szkolenia możliwa jest w przypadku wolnych miejsc, po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 zł netto.


Warunki ukończenia programu CoachWise COACHING Advanced™:

 • Edycja realizowana online: uczestniczenie w przynajmniej 10 godzinach każdego, głównego modułu warsztatowego (moduł warsztatowy składa się z 12 godzin szkoleniowych, program zawiera 3 moduły).
 • Edycja realizowana stacjonarnie: uczestniczenie w  przynajmniej 15 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 17 godzin szkoleniowych, program zawiera 2 moduły).
 • Ponad dwugodzinna nieobecność na jednym module szkoleniowym jest równoznaczna z przerwaniem uczestnictwa w programie i koniecznością powtórnego włączenia się do programu w terminie późniejszym. Powtórzenie jednego modułu szkoleniowego w kolejnej edycji programu możliwe jest po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 300 PLN netto i następuje w przypadku wolnych miejsc. Indywidualne uzupełnienie materiału z trenerem z 1 dnia szkoleniowego – opłata dodatkowa 600 zł netto.
 • Uczestniczenie w  2  Superwizjach. Odwołanie sesji na mniej niż 2 dni robocze wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości 300 PLN netto.

Odwołanie udziału w szkoleniu:

 • Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa w szkoleniu możliwe jest na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji na email: szkolenia@coachwise.org najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem programu.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty należnej za uczestnictwo. Możliwe jest zgłoszenie udziału w zastępstwie innej osoby

w ramach zawartej umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności w szkoleniu, uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w programie szkoleniowym w kolejnym, wolnym terminie po dokonaniu dodatkowej opłaty (Essentials – 300 PLN netto; Advanced – 900 PLN netto).

Warunki ukończenia programu CoachWise COACHING Equipped™:

 • Edycja realizowana online: uczestniczenie w  przynajmniej 11.5 godzinach każdego
  z 2 warsztatów szkoleniowych
  (warsztat składa się z 13,5 godzin szkoleniowych).
 • Edycja realizowana stacjonarnie: uczestniczenie w  przynajmniej 11 godzinach każdego
  z 2 warsztatów szkoleniowych
  (warsztat składa się z 13 godzin szkoleniowych).
 •  Ponad dwugodzinna nieobecność na zajęciach jest równoznaczna z koniecznością powtórzenia programu. Rezerwacja miejsca w kolejnej edycji szkolenia możliwa jest

w przypadku wolnych miejsc, po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 zł netto.


Odwołanie udziału w szkoleniu:

 • Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa w szkoleniu możliwe jest na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji na email: szkolenia@coachwise.org najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem programu.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty należnej za uczestnictwo. Możliwe jest zgłoszenie udziału w zastępstwie innej osoby w ramach zawartej umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności w szkoleniu, uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w programie szkoleniowym w kolejnym, wolnym terminie po dokonaniu dodatkowej opłaty 900 PLN netto.

Warunki ukończenia programu CoachWise COACHING Proficiency™:

 • Edycja realizowana hybrydowo: uczestniczenie w  przynajmniej 11 godzinach każdego
  z 2 warsztatów szkoleniowych, stacjonarnych
  (warsztat składa się z 13,5 godzin szkoleniowych).
 • Ponad dwugodzinna nieobecność podczas dwu i półdniowego warsztatu szkoleniowego równoznaczna jest z koniecznością indywidualnego uzupełnienia materiału z danego dnia z trenerem (dodatkowa opłata 600 zł netto) lub uzupełnienia materiału w ramach udziału w kolejnej edycji szkolenia (cena dodatkowa 400 zł netto za udział w jednym dwu i półdniowym warsztacie szkoleniowym).  


Odwołanie udziału w szkoleniu:

 • Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa w szkoleniu możliwe jest na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji na email: szkolenia@coachwise.org najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem programu.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty należnej za uczestnictwo.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności w szkoleniu, uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w programie szkoleniowym w kolejnym, wolnym terminie po dokonaniu dodatkowej opłaty 1000 PLN netto.

Warunki ukończenia programu CoachWise™ FACILITATION Essentials:
– Edycja realizowana online: uczestniczenie w przynajmniej 11,5 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13,5 godzin szkoleniowych).
– Edycja realizowana stacjonarnie: uczestniczenie w przynajmniej 11 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13 godzin szkoleniowych).
– Ponad dwugodzinna nieobecność na zajęciach jest równoznaczna z koniecznością powtórzenia programu. Rezerwacja miejsca w kolejnej edycji szkolenia możliwa jest w przypadku wolnych miejsc, po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 zł netto.

Odwołanie udziału w szkoleniu:
– Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa w szkoleniu możliwe jest na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji na email: szkolenia@coachwise.org najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem programu.
– W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty należnej za uczestnictwo. Możliwe jest zgłoszenie udziału w zastępstwie innej osoby w ramach zawartej umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
– W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności w szkoleniu, uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w programie szkoleniowym w kolejnym, wolnym terminie po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 PLN netto.

Warunki odwołania szkolenia
CoachWise S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu tego samego programu lub (w przypadkach losowych) zmiany prowadzących. W przypadku odwołania szkolenia CoachWise S.A. zwróci całość uprzednio wniesionych opłat.

Warunki ukończenia programu CoachWise™ MENTORING Essentials:

 • Edycja realizowana online: uczestniczenie w  przynajmniej 11.5 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13,5 godzin szkoleniowych).
 • Edycja realizowana stacjonarnie: uczestniczenie w  przynajmniej 11 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13 godzin szkoleniowych).
 •  Ponad dwugodzinna nieobecność na zajęciach jest równoznaczna z koniecznością powtórzenia programu. Rezerwacja miejsca w kolejnej edycji szkolenia możliwa jest

w przypadku wolnych miejsc, po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 zł netto.


Odwołanie udziału w szkoleniu:

 • Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa w szkoleniu możliwe jest na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji na email: szkolenia@coachwise.org najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem programu.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty należnej za uczestnictwo. Możliwe jest zgłoszenie udziału w zastępstwie innej osoby w ramach zawartej umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności w szkoleniu, uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w programie szkoleniowym w kolejnym, wolnym terminie po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 PLN netto.