CoachWise Coaching Equippedtm

Pełne wyposażenie do profesjonalnego pełnienia roli coacha oraz prowadzenia procesów rozwojowych w środowisku biznesowym.

Opis programu

Cele programu
 • Pełne wyposażenie do prowadzenia profesjonalnych procesów coachingowych

.
 • Program wsparty know – how CoachWise S.A. z obszaru planowania i zarządzania procesami coachingowymi w realizacjach biznesowych.
Zakres merytoryczny
 • Coaching tożsamości;
 • Świadoma postawa coacha w oparciu o Zasady CoachWise™
 • Praca z ograniczającymi przekonaniami i przełamywaniem oporu
 • Wyzwalacze emocjonalne
 • Świadome budowanie własnego stylu coachingowego
 • Projektowanie i zarządzanie procesem coachingowym w realiach biznesowych
 • Kodeks Etyczny ICF oraz 11 Kompetencji Coacha ICF
Profil uczestnika
 • Coachowie oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha.
 • Coachowie przygotowujący się do przedłużenia akredytacji ICF ACC.

WAŻNE:  Program CoachWise Coaching Equipped™ dostępny jest również dla absolwentów innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze min. 60 godz.

 

Metody kształcenia
 • Demonstracja coachingu/modelu/umiejętności przez coachów ICF PCC
 • Obserwowane sesje coachingowe
 • Prowadzenie coachingu w parach, trójkach
 • Materiały filmowe, moderowana dyskusja
 • Ćwiczenia / warsztaty – również telefoniczne
 • Krótkie prezentacje sposobów myślenia, teorii, perspektyw, narzędzi
Intensywne, praktyczne doświadczanie i ćwiczenie prowadzenia  pojedynczych sesji coachingowych oraz procesów rozwojowych
Swoboda w korzystaniu z kolejnych technik i narzędzi dostępnych na wyższym poziomie zaawansowania w pracy coachingowej
Umiejętność projektowania i zarządzania procesem coachingowym w oparciu o dobre praktyki CoachWise S.A

Rezultaty uczestnictwa

Budowanie świadomości własnego stylu coachingowego
Biegłość w wykorzystywaniu Modelu CoachWise™ oraz Mapy CoachWise™

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 główne moduły szkoleniowe (2 x 2 dni) realizowane w odstępie półtoramiesięcznym.

W FORMULE ONLINE:
2 moduły szkoleniowe (2 x 3 dni x 4 godz.) realizowane w odstępie półtoramiesięcznym.

Warsztaty zdalne

7 webinariów uzupełniających / MasterClasses, których celem jest utrzymywanie uczestników w aktywnym procesie rozwojowym (7 x 60 min.) realizowane raz w tygodniu pomiędzy warsztatami głównymi.

Mentor Coaching

7 godz. mentor coachingu grupowego realizowanych w formie interwizji i innych warsztatów zdalnych.

Learning Labs 

warsztaty zdalne podczas, których omawiane i ćwiczone są nowe umiejętności i narzędzia coachingowe.

Coaching Pubs

warsztaty zdalne poświęcone monitoringowi praktyki coachingowej.

Life Coaching Series

warsztaty zdalne poświęcone omówieniu przykładowych sesji coachingowych prowadzonych przez Coachów CoachWise™ w kontekście pracy procesowej.

Program łącznie liczy 42 godz. szkoleniowe, w tym 7 godz. mentor coachingu grupowego - akredytacja programu ICF CCE.

 Opcja dodatkowa: 3 godziny mentor coachingu indywidualnego prowadzone w formie superwizji.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Międzynarodowy certyfikat CoachWise™ oraz ICF


Absolwenci programu CoachWise Coaching Equipped™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (ICF CCE). Certyfikat może być wykorzystany do przedłużenia akredytacji ICF.

Oferta cenowa

Cena katalogowa programu online: 3 800 PLN netto (+23% VAT)

Cena katalogowa programu stacjonarnego: 4 200 PLN netto (+23% VAT)

Opcja dodatkowa – 3 godz. mentor coachingu indywidualnego: 900 PLN netto (+23% VAT)

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem,
 • zniżka 10% od cen katalogowych przy jednoczesnym zgłoszeniu na trzy programy: (Essentials™, Advanced™, Equipped™),
 • rabaty nie łączą się.

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

 

Informacje organizacyjne

Najbliższe terminy szkoleń

 

Edycja 31 (online lub stacjonarnie, Warszawa)
 Pierwszy warsztat stacjonarny: wrzesień 2021
Drugi warsztat stacjonarny: listopad 2021