Opis programu

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Cele programu

 • Holistyczne wyposażenie do prowadzenia profesjonalnych procesów rozwojowych /coachingowych.
 • Program wsparty know – how CoachWise SA z obszaru prowadzenia i zarządzania procesami coachingu indywidualnego jako usługi oferowanej klientom biznesowym.
 • Program spełnia wymogi edukacyjne ICF dotyczące przesłużenia akredytacji Coachów na poziomie ACC ICF.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Zakres merytoryczny

 • Coaching tożsamości;
 • Świadoma postawa coacha w oparciu o Model CoachWise™;
 • Praca z ograniczającymi przekonaniami i przełamywaniem oporu;
 • Inteligencja Emocjonalna / trudne emocje;
 • Wyzwalacze emocjonalne;
 • Świadome budowanie własnego stylu coachingowego;
 • Projektowanie i zarządzanie procesem coachingowym w realiach biznesowych;
 • Interwizje – Mentor Coaching Grupowy;
  Intensywne i praktyczne ćwiczenie prowadzenia coachingu w parach.
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Struktura programu

Coaching Equipped

 • 2 główne warsztaty szkoleniowe (online lub stacjonarne)
 • 6 warsztatów uzupełniających online ( 6 x 60-90 min.) prowadzonych co tydzień w godzinach popołudniowych,  nagrywanych z  możliwością odsłuchu w dogodnym momencie;
 • 2 interwizje – mentor coaching grupowy;
 • peer-to-peer coaching – monitorowana praktyka coachingowa pomiędzy uczestnikami programu.

Program łącznie liczy 42 godz. szkoleniowe (CCE ICF), w tym 7 godz. mentor coachingu grupowego. Opcja dodatkowa: 3 godziny mentor coachingu indywidualnego prowadzone w formie superwizji zakończonych pisemnym raportem ze wskazówkami rozwojowymi.

Szczegółowy opis elementów programu: POBIERZ

 

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Profil uczestnika

 • Coachowie  i Mentorzy oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania
  zawodu Coacha lub/i Mentora;
 • HR Liderzy i Eksperci poszukujący metod efektywnego wsparcia rozwoju ludzi i organizacji;
 • Coachowie przygotowujący się do przedłużenia akredytacji ICF ACC.

WAŻNE: Program CoachWise Coaching Equipped™ dostępny jest również dla absolwentów innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze nie mniejszym niż 60 godz. szkoleniowych.

 

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Metody kształcenia

 • Sesje demonstrujące zastosowanie narzędzi i technik  coachingowych/modelu/umiejętności przez coachów ICF PCC i MCC
 • Odsłuch i omówienie przykładowych sesji coachingowych
 • Prowadzenie coachingu w parach, trójkach – Interwizje
 • Materiały filmowe, moderowana dyskusja
 • Ćwiczenia / warsztaty
 • Krótkie prezentacje sposobów myślenia, teorii, perspektyw, narzędzi
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Certyfikat ICF

Absolwenci programu CoachWise Coaching Equipped™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w programie  akredytowanym przez ICF (CCE).

Certyfikat programu CoachWise Coaching Equipped™ może być wykorzystany do przedłużenia akredytacji Coachów na poziomie ACC ICF.

Nabędziesz biegłości w korzystaniu z kolejnych technik i narzędzi dostępnych na wyższym poziomie zaawansowania w pracy coachingowej
Nauczysz się pracować z klientem w kryzysie, trudnych emocjach, impasie, poczuciu „niemocy”
Zyskasz umiejętność projektowania i zarządzania procesem coachingowym w oparciu o dobre praktyki CoachWise SA z obszaru pracy z klientem biznesowym
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Rezultaty uczestnictwa czyli czego się nauczysz?

Nabędziesz większej świadomości własnego stylu coachingowego i kierunków jego dalszego rozwoju
Osiągniesz biegłość w wykorzystywaniu Modelu i Mapy CoachWise™ dzięki intensywnym i praktycznym ćwiczeniom

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE ONLINE:
2 główne warsztaty  szkoleniowe (2 x 3 dni x 4 godz.) realizowane w odstępie 4 – 6 tygodni.

Warsztaty uzupełniające

7 warsztatów  uzupełniających /online/, których celem jest utrzymywanie uczestników w aktywnym procesie rozwojowym (7 x 60-90  min.). Warsztaty prowadzone są raz w tygodniu pomiędzy warsztatami głównymi.

Mentor Coaching

7 godz. mentor coachingu grupowego realizowanych w formie interwizji i innych warsztatów uzupełniających /online/.

Learning Labs 

warsztaty uzupełniające /online/, podczas których omawiane i ćwiczone są nowe umiejętności i narzędzia coachingowe.

Coaching Pubs

warsztaty uzupełniające /online/ poświęcone monitoringowi praktyki coachingowej.

Life Coaching Series

warsztaty uzupełniające /online/ poświęcone omówieniu przykładowych sesji coachingowych prowadzonych przez Coachów CoachWise™ w kontekście pracy procesowej.

Program łącznie liczy 42 godz. szkoleniowe (CCE ICF), w tym 7 godz. mentor coachingu grupowego. Opcja dodatkowa: 3 godziny mentor coachingu indywidualnego prowadzone w formie superwizji zakończonych pisemnym raportem ze wskazówkami rozwojowymi.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Skontaktuj się z nami

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Lucyna Biardzka
Koordynator ds. szkoleń
kom. +48 605 836 084
l.biardzka@coachwise.org
CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership

Bożena Prędkopowicz
Menedżer Akademii CoachWise™
kom. +48 603 805 695
b.predkopowicz@coachwise.org

CoachWise - Szkolenia | Coaching | Mentoring | Facylitacja | Leadership Oferta cenowa

Cena katalogowa programu online: 4 200 PLN netto (+23% VAT)
Cena katalogowa programu stacjonarnego: 4 800 PLN netto (+23% VAT)

Opcja dodatkowa: 3 godz. mentor coachingu indywidualnego (superwizje): 1 200 PLN netto (+23% VAT)

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem,

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu (szkolenie stacjonarne).

fundusze europejskie

Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższa edycja szkolenia

 

Szkolenie stacjonarne, weekendowe – Warszawa

Pierwszy warsztat szkoleniowy: 18 – 19 maja 2024, godz. 9.00 – 17.00

Drugi warsztat szkoleniowy: 22 – 23 czerwca 2024, godz. 9.00 – 17.00