CoachWise Coaching Equippedtm

Pełne wyposażenie do profesjonalnego pełnienia roli coacha oraz prowadzenia procesów rozwojowych w środowisku biznesowym. Program wykorzystywany do przedłużenia akredytacji ACC ICF

Opis programu

Cele programu
 • Pełne wyposażenie do prowadzenia profesjonalnych procesów coachingowych.
 • Program wsparty know – how CoachWise S.A. z obszaru planowania i zarządzania procesami coachingowymi w realizacjach biznesowych.
 • Program spełnia wymogi ICF odnośnie przesłużenia akredytacji Coachów na poziomie ACC. Kurs łącznie liczy 42 godz. szkoleniowe (CCE ICF), w tym 7 godz. mentor coachingu grupowego – dodatkowo można wykupić 3 indywidualne sesje mentor coachingu (superwizje z pisemnym feedbackiem).
Zakres merytoryczny
 • Coaching tożsamości;
 • Świadoma postawa coacha w oparciu o Model  CoachWise™
 • Praca z ograniczającymi przekonaniami i przełamywaniem oporu
 • Wyzwalacze emocjonalne
 • Świadome budowanie własnego stylu coachingowego
 • Projektowanie i zarządzanie procesem coachingowym w realiach biznesowych
 • Kodeks Etyczny ICF oraz 11 Kompetencji Coacha ICF
Profil uczestnika
 • Coachowie oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha.
 • Coachowie przygotowujący się do przedłużenia akredytacji ICF ACC.

WAŻNE:  Program CoachWise Coaching Equipped™ dostępny jest również dla absolwentów innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze min. 60 godz.

 

Metody kształcenia
 • Sesje demonstrujące zastosowanie narzędzi i technik  coachingowych/modelu/umiejętności przez coachów ICF PCC i MCC
 • Odsłuch i omówienie przykładowych sesji coachingowych
 • Prowadzenie coachingu w parach, trójkach – Interwizje
 • Materiały filmowe, moderowana dyskusja
 • Ćwiczenia / warsztaty
 • Krótkie prezentacje sposobów myślenia, teorii, perspektyw, narzędzi
Intensywne, praktyczne doświadczanie i ćwiczenie prowadzenia  pojedynczych sesji coachingowych oraz procesów rozwojowych
Swoboda w korzystaniu z kolejnych technik i narzędzi dostępnych na wyższym poziomie zaawansowania w pracy coachingowej
Umiejętność projektowania i zarządzania procesem coachingowym w oparciu o dobre praktyki CoachWise S.A

Rezultaty uczestnictwa

Budowanie świadomości własnego stylu coachingowego
Biegłość w wykorzystywaniu Modelu CoachWise™ oraz Mapy CoachWise™

Elementy programu

Warsztaty główne

W FORMULE STACJONARNEJ:
2 główne moduły szkoleniowe (2 x 2 dni) realizowane w odstępie półtoramiesięcznym.

W FORMULE ONLINE:
2 moduły szkoleniowe (2 x 3 dni x 4 godz.) realizowane w odstępie półtoramiesięcznym.

Warsztaty zdalne

7 zdalnych warsztatów  uzupełniających / MasterClasses, których celem jest utrzymywanie uczestników w aktywnym procesie rozwojowym (7 x 60 min.) realizowane raz w tygodniu pomiędzy warsztatami głównymi.

Mentor Coaching

7 godz. mentor coachingu grupowego realizowanych w formie interwizji i innych warsztatów zdalnych.

Learning Labs 

warsztaty zdalne podczas, których omawiane i ćwiczone są nowe umiejętności i narzędzia coachingowe.

Coaching Pubs

warsztaty zdalne poświęcone monitoringowi praktyki coachingowej.

Life Coaching Series

warsztaty zdalne poświęcone omówieniu przykładowych sesji coachingowych prowadzonych przez Coachów CoachWise™ w kontekście pracy procesowej.

Program łącznie liczy 42 godz. szkoleniowe (CCE ICF), w tym 7 godz. mentor coachingu grupowego. Opcja dodatkowa: 3 godziny mentor coachingu indywidualnego prowadzone w formie superwizji zakończonych pisemnym raportem ze wskazówkami rozwojowymi.

Materiały do pobrania

Weź udział

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz program

Kliknij, i pobierz program w formacie PDF. Cały program w jednym miejscu w formacie do druku.

Skontaktuj się z nami

Lucyna Biardzka
Koordynator ds. szkoleń
kom. +48 605 836 084
l.biardzka@coachwise.org

Bożena Prędkopowicz
Menedżer Akademii CoachWise™
kom. +48 603 805 695
b.predkopowicz@coachwise.org

Oferta cenowa

Cena katalogowa programu online: 3 800 PLN netto (+23% VAT)

Cena katalogowa programu stacjonarnego: 4 200 PLN netto (+23% VAT)

Opcja dodatkowa – 3 godz. mentor coachingu indywidualnego: 900 PLN netto (+23% VAT)

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem,

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu (szkolenie stacjonarne).

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

Najbliższy termin programu

 

Edycja 32 (online)

 

 Pierwszy moduł warsztatowy: 24-26 marca 2022, godz. 09.00 – 13.00
Drugi moduł warsztatowy: 21 – 23 kwietnia 2022, godz. 09.00 – 13.00