Eksperci

Edyta Jagodzińska-Pawluk

Coach ICF MCC / Mentor / Trener

Profil zawodowy:

Klienci wybierają Edytę, bo przekonuje ich różnorodność jej doświadczeń zawodowych, jakość pracy i osobowość. Cenią ją za relację jaką buduje, opartą na zaufaniu, partnerstwie i wiarygodności osobistej, a także za atmosferę pracy i klimat, jaki tworzy we współpracy rozwojowej. Dzięki jej pytaniom, potrafią lepiej zrozumieć siebie i system, w jakim funkcjonują. Wierzy w swoich Klientów, wspiera ich siłę oraz potencjał i bardzo im kibicuje na drodze do osiągania przez nich celów.

W coachingu korzysta z różnych modeli i technik pracy w trosce o efektywną pracę na rzecz realizacji celu Klienta, ale przede wszystkim podąża za Klientem w procesie i własną intuicją. Pracuje w executive coachingu i life coachingu z Klientami biznesowymi i indywidualnymi.

W zależności od potrzeb łączy coaching z innymi metodami pracy rozwojowej, jak mentoring czy trening. Wykorzystuje również coaching zespołowy w procesach budowania efektywnych zespołów pracowniczych. Certyfikowany Trener FRIS i IP Coach/360.

Obszary specjalizacji:

  • Rozwój kompetencji menedżerskich, przywódczych i coachingowych
  • Rozwój stylów przywódczych, programy wspierające liderów, menedżerów, właścicieli firm
  • Przygotowanie do objęcia nowego stanowiska lub zmiany roli zawodowej (awans, sukcesja, nowa osoba w zespole, zmiany personalne i strukturalne)
  • Sytuacje konfliktowe, kryzysowe, wyjście z impasu, fuzje, zmiany zarządu, przełożonych, strategii firmy
  • Osobiste przywództwo, efektywność, motywacja do działania, rozwój potencjału, odkrywanie talentów i predyspozycji
  • Wsparcie w sytuacji dylematów życiowych, zmian w życiu zawodowym i prywatnym
  • Zarządzanie zmianą na różnych szczeblach organizacji

Dotychczasowi Klienci (branża):

  • Bankowość i Ubezpieczenia: BZ WBK SA, PKO Bank Polski, PZU, BGŻ
  • IT/Telekomunikacja: PLAY, NaviExpert, Varico, Creatuity Poland
  • Inne: EKO-ZEC, SCHULKE, HIAB, MWV Manufacturing, ZUS. NaviExpert Varico, EKO-ZEC, Creatuity, ZUS

Link do filmu prezentującego: Tutaj