HRM dla Liderów

Menedżerowie i liderzy są użytkownikami instrumentarium tworzonego przez HR na potrzeby strategicznego i operacyjnego zarządzania firmą. Procesy, programy, rozwiązania i inicjatywy HR tworzą wartość, kiedy umożliwiają realizację celu istnienia firmy oraz wspierają osiąganie krótko i długoterminowych celów.

Ta grupa mentoringowa powstaje dla liderów i menadżerów (nie z HR), którzy osiągają dobre wyniki biznesowe i są przekonani, że mogą je stale podnosić poprzez skuteczniejsze stosowanie w swojej pracy narzędzi zarządzania pracownikami.

To zaproszenie do wspólnej pracy dla liderów i menadżerów, którzy mają doświadczenia w samodzielnym wprowadzaniu narzędzi HR, chcą je usprawniać lub poprawiać ucząc się od innych.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE W GRUPIE MENTORINGOWEJ

✅Strategiczne i operacyjne narzędzia HR w pracy menedżera:

o budowanie i rozwój zespołów oraz struktur organizacyjnych,
o planowanie zatrudnienia i zarządzanie kosztami pracy (zarządzanie wynagrodzeniami),
o rozwój pracowników: identyfikowanie talentów i zdolności, rozwój kompetencji, planowanie sukcesji,
o kultura firmy, a kultura pracy zespołu,
o planowanie doświadczeń pracowników,
o sytuacje trudne i rozwiązywanie konfliktów,
✅ Metodyki pracy i trendy na zarządzaniu,
✅ Rozwój osobisty lidera.

PROFIL UCZESTNITKA

Liderzy i menadżerowie, którzy:
 sami tworzą i wprowadzają do swojej pracy rozwiązania HR,
 są nastawieni na swój rozwój i osiąganie coraz lepszych wyników,
 chcą tworzyć wyjątkowe miejsce pracy dla swojego zespołu.

Z HR Mentorką Beatą Wojciechowską rozmawia prezes CoachWise Paweł Sopkowski.

SENIOR HR MENTOR/KA:

Senior HR Mentorka: Beata Wojciechowska, HR & Management Advisor

Poznaj Senior HR Mentorkę link

Termin spotkań:
*10 spotkań co 2/3 tygodnie w okresie maj 2024 – grudzień 2024
*Termin i daty spotkań do potwierdzenia z grupą po rozpoczęciu programu