Wynagrodzenia, świadczenia i analityka HR

Koszty personalne mają istotny udział w ogólnych kosztach organizacji. W dobie zwiększonej inflacji, rosnących minimalnych i średnich wynagrodzeń, kiedy Polska nie jest już powszechnie uznawana za krajem taniej siły roboczej, znaczenie obszaru Comp&Ben zdaje się rosnąć. Oczekiwania Pracowników, wymogi prawne, działania konkurencji, globalizacja, zmieniająca się sytuacja makroekonomiczna czy upowszechnianie się pracy zdalnej silnie wpływają na konstrukcje systemów wynagrodzeń. Trafność prognoz, szybkość decyzji, transparentność rozwiązań oraz odpowiednia komunikacja dotyczące oferty płacowej i pozapłacowej organizacji mogą wyraźnie wspomóc działania rozwojowe firmy oraz realizację założonych wyników biznesowych.

Przykładowe tematy realizowane w grupie mentoringowej

✅ Co wpływa na decyzje organizacji w zakresie podwyżek czy zmiany systemów premiowych?
✅ Co wpływa na efektywność narzędzi systemu wynagrodzeń? Jak je konstruować oraz aktualizować?
✅ Czy płacić za wyniki czy kompetencje?
✅ Jaką rolę w Employer Value Proposition mogą pełnić benefity pozapłacowe i jakie są ich realne koszty?
✅ Jak analizować wskaźniki HR i wyciągać z nich wnioski?
✅ Jakie powinno być podejście do planowania kosztów personalnych i jak powinny się one zmieniać względem bieżących rezultatów finansowych organizacji?
✅ Jaka jest rola managera w określaniu wynagrodzeń indywidualnych swoich Pracowników?
✅ Co tak naprawdę może zwiększyć zaangażowanie i motywację Pracowników?

PROFIL UCZESTNITKA

Do grupy zapraszamy osoby, które są związane z analityką HR oraz administrowaniem systemami wynagrodzeń i benefitów lub aktywnie przygotowują się do pełnienia podobnej roli w organizacji i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

HR MENTOR

Paweł Skrzeliński

Poznaj HR Mentora: link

Termin spotkań: czwartki 17.00

*10 spotkań co 2/3 tygodnie w okresie maj – grudzień 2023
*Termin i daty spotkań do potwierdzenia z grupą po rozpoczęciu programu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA SPOTKANIU INFORMACYJNYM

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE LINK