Eksperci

Anna Walczak HR Ekspert

Anna Neilson

HR Ekspert, Mentor Kariery
Archer Daniels Midland Company, Excide Technology, Kimball Eletronics

Główne obszary tematyczne:

Rozwój kariery i zmiana zawodowa

HR Menedżer

Employee Experience (Employer Branding, Onboarding, Rekrutacja)

Inicjowanie i wdrażanie zmian


Moje doświadczenie zawodowe:

Jestem praktykiem w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Legitymuję się ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym pracując na stanowiskach kierowniczych w dużych, nieustannie zmieniających się organizacjach. Odpowiadam za realizację polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Mam na swoim koncie zrealizowanych wiele projektów w obszarze wdrożenia zmian w organizacji, restrukturyzacji, nowego modelu organizacyjnego, zmiany kultury itd.

Jestem absolwentką: Executive MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Aalto University School of Business w Helsinkach; Studiów Podyplomowych z prawa pracy i magistra z psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Osobistą misję formułuję, jako dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Moje wartości:

szacunek, zaangażowanie, rodzina, przyjaźń, prawda

Zainteresowania pozazawodowe:

W obszarze zainteresowań koncentruję się na zrozumieniu rozwoju człowieka i wpływu świadomości siebie na swoją rolę w obydwu obszarach: zawodowym i prywatnym.

LinkedIn: zobacz profil

Rozmowa z Mentoremobejrzyj rozmowę