HR Business Partnering

Przykładowe tematy realizowane w grupie mentoringowej
(w ramach programu HR Mentoring Grupowy):

✅ Rozwój kompetencji menedżerskich
✅ Planowanie rozwoju i ścieżek karier zespołu
✅ Budowanie zaufania do funkcji HR
✅ Współpraca z wyższą kadrą menadżerską i Zarządem
✅ Strategiczna rola HR

PROFIL UCZESTNITKA

Do grupy zapraszamy osoby, które pełnią rolę HR Managerów w organizacjach lub zadania HR Menedżerskie niekoniecznie pod nazwą stanowiska HR Manager. Grupa będzie również dobrym wyborem dla osób, które aktywnie przygotowują się do objęcia stanowiska HR Managera, mają już wiedzę teoretyczną z zakresu menedżerskiego i wykonują na co dzień z pojedyncze zadaniami z tego obszaru.

Mentorki prowadzące grupę w 6. edycji:

ZOBACZ WEBINAR