Leadership Development

W tej grupie nie będziemy pytać o to, co ktoś może zrobić dla nas, a o to, co my możemy zrobić dla innych. Vince Lombardi, najwybitniejszy w historii trener NFL, mawiał – Liderem się nie rodzisz, liderem się stajesz. Jak więc pomóc innym odnaleźć drogę do równowagi, satysfakcji i wysokiej jakości ich kompetencji przywódczych? Od ponad dekady zgłębiam temat kształtowania i rozwijania talentów przywódczych oraz sukcesów i porażek w procesie tworzenia się i doskonalenia liderów. Wszystkie teorie, przemyślenia i dyskusje, prowadzą mnie do jednej podstawowej konkluzji: refleksja nad doświadczeniem jest kluczem do rozwoju. A prowokowanie do tej refleksji jest jednym z prymarnych obowiązków funkcji HR

Zapraszam do rozmów o tym, co każdy z nas może świadomie czynić, by inni przy nas stawali się lepszymi liderami. Zaczniemy od rozważania poszczególnych słów, bo ustalenie, kim jest ten lider i jak zmierzyć owo lepszy, pomoże nam prowadzić dysputę lepiej skoncentrowaną i merytoryczną. Prócz teorii przywództwa, pojawią się przykłady chwalebne i takie, które kiedyś przyniosły rozczarowanie i wstyd, a dziś mogą być drogowskazem dla innych.

Przykładowe tematy w grupie mentoringowej
(w ramach programu HR Mentoring Grupowy):

✅ Do baru wchodzą lider, przywódca, szef, menadżer i kierownik. Czy to to jeden człowiek, czy pięciu i skąd w ogóle to zamieszanie?

✅ Kompetencje lidera: sens, definiowanie, diagnozowanie i rozwijanie

✅ Moment przejścia ze stanowiska specjalistycznego na zarządcze

✅ Modele przywództwa w organizacji

✅ Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i balansowanie ambicji pracowników z potrzebami organizacji

✅ Rozwój liderów: systemowy vs. organiczny. Grupowy vs. indywidualny

✅ Budowanie programów liderskich w organizacji

✅ HR a liderzy w organizacji. Jaka jest nasza rola?

PROFIL UCZESTNITKA

Do grupy zapraszam zarówno osoby, które zajmują się leadershipem w organizacjach: projektują szkolenia, rozwijają i wspierają liderów oraz interesują się rozwojem własnym w obszarze liderskim.

HR MENTOR/KA

HR Mentor Marcin Czerwień

HR Mentor: Marcin Czerwień

Poznaj HR Mentora link

Termin spotkań:
*10 spotkań co 2/3 tygodnie w okresie listopad 2023– czerwiec 2024
*Termin i daty spotkań do potwierdzenia z grupą po rozpoczęciu programu

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE LINK