Leadership Development

Przykładowe tematy w grupie mentoringowej
(w ramach programu HR Mentoring Grupowy):

✅ Identyfikacja potrzeb rozwojowych Leaderów (analiza pod kątem kompetencji przyszłości)
✅ Programy i działania rozwojowe skierowane dla Leaderów w organizacji – analiza dostępnych programów pod kątem potrzeb rozwojowych; analiza ocen programów i prowadzonych działań
✅ Przegląd narzędzi i programów rozwojowych dla Leaderów dostępnych na rynku
✅ Wdrażanie programów rozwojowych w organizacji (oferta, komunikacja, monitoring realizowanych programów)
✅ Ocena efektywności wdrażanych programów i działań rozwojowych
✅ Współczesny model przywództwa – wyzwania po pandemii.
✅ Jak HR może wspierać rozwój liderów w organizacji?
✅ Jak budować leadership w HRze?
✅ Osobiste przywództwo

PROFIL UCZESTNITKA

Grupa dla osób osób które chcą rozwijać się jako Liderzy oraz dla osób budujących programy rozwojowe dla Liderów.