Szkolenia i rozwój

Przez ostanie 20 lat podejście do rozwoju zmieniło się o 180 stopni. Może dlatego, że właśnie dlatego mamy nowy obszar w psychologii – psychologię pozytywną. Nie zapominamy o naszych niedostatkach, ale chętniej koncentrujemy się na naszych silnych stronach i całe szczęście 😉 Zmienił się również czas użyteczności naszej wiedzy. Dużo szybciej musimy się uczyć nowych umiejętności i czasem jeszcze szybciej oduczać starych, nieskutecznych nawyków. Wiemy, że dla każdego rozwój może znaczyć co innego i każdy z nas ma potencjał. Kluczowe, aby odkryć do czego?
Podczas naszych spotkań zastanowimy się jak stosować te i inne odkrycia przy planowaniu skutecznych programów rozwoju talentów, kompetencji, postaw i samoświadomości. Nauczymy się mówić o własnych mocnych stronach i doceniać 😊 Wymienimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami i na pewno polecimy sobie mnóstwo literatury, która wspiera holistyczny rozwój człowieka. Zapraszam do podróży po ścieżkach rozwoju.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE W GRUPIE MENTORINGOWEJ

✅Psychologia pozytywna – moda czy odpowiedź na wyzwania współczesnego świata i co może z tym zrobić HR?
✅ Zarządzanie oparte o mocne strony lub budowanie organizacji opartej o mocne strony (w zależności od charakterystyki grupy) – na jakie kroki i wyzwania trzeba się przygotować?
✅ Budowanie programów rozwojowych dla menedżerów – jak uwzględnić zmieniające się oczekiwania wobec liderów oraz ich rolę (wpływ pracy zdalnej, potrzeb pokolenia GenZ itp.), jak możemy wykorzystać neuronaukę w rozwoju przywództwa.
✅ Dobrostan człowieka – różne spojrzenia, różne podejścia, opracowanie i wdrażanie strategii wellbeingowej, która przynosi korzyści ludziom i organizacji.
✅ Employability i kompetencje przyszłości, nowe technologie wspierające rozwój – nowe trendy rozwojowe i ich wpływ na strategie rozwojowe.
✅ Programy hybrydowe – doświadczenie i lekcje z programów wspierających menedżerów oraz zespoły w efektywnej pracy zdalnej lub w modelu hybrydowym.
✅ Programy diagnozy menedżerskiej – na co zwrócić uwagę, doświadczenia z programów.
✅ Zarządzanie zmianą – jak to robić skutecznie, angażując pracowników, uwzględniając ich zróżnicowane potrzeby, z myślą o długoterminowych efektach.
✅ Budowanie kultury organizacyjnej i przyjaznego miejsca pracy, które wspiera innowacyjność oraz odporność organizacji na turbulencje i dynamiczne zmiany na rynku.

PROFIL UCZESTNIKA

Do grupy zapraszamy osoby, które w swojej pracy zawodowej zajmują się rozwojem pracowników w organizacjach (specjalistów, koordynatorów i menedżerów HR) i chcą pogłębiać wiedzę w tym temacie.

SENIOR HR MENTOR/KA:

HR Mentorka Marlena Chojecka-Bek

Senior HR Mentorka: Marlena Chojecka-Bek

Poznaj Senior HR Mentorkę link

Termin spotkań: do ustalenia z grupą
* wtorki 17:00

*10 spotkań co 2/3 tygodnie w okresie maj 2024 – grudzień 2024

Z HR Mentorką Marleną Chojecką-Bek rozmawia prezes CoachWise Paweł Sopkowski.