Blog

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Witaj, Krystyno, przede wszystkim przyjmij ogromne gratulacje! Z radością przyjęliśmy wiadomość, że zostałaś pierwszym polskim egzaminatorem w International Coach Federation! Opowiedz nam proszę w kilku słowach, jak do tego doszło – czy była to Twoja inicjatywa, czy otrzymałaś propozycję od ICF? Kristina Dąbrowska Haugsand:Dziekuję bardzo! Cieszę się, że tak miło zareagowaliście na moją nominację. Pytasz, jak […]

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Mentoring CoachWise™ to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o potencjał Klienta z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia mentora. Mentoring CoachWise™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik), buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami. Relacja ta opiera […]

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

W oparciu o model zarządzania coachingiem 4 filary CoachWise™. Prezentacja przedstawia  model  zarządzania programami coachingowymi „4 Filary Coach Wise™ ”. Analiza modelu poparta jest  przykładem konkretnego projektu realizowanego z grupą kapitałową AIP zajmującą się rozwojem przedsiębiorczości na terenie całej Polski.  Specyfika projektu, który Państwu prezentujemy polega na jego skali, tzn.  7000 osobo-godzin Coachingu i Mentoringu […]

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

CoachWise™  to całościowa metodyka pozwalająca na prowadzenie skutecznych interakcji o charakterze rozwojowym. Wielowymiarowa, ale jednocześnie na tyle uporządkowana i uniwersalna, aby dawać się zastosować w obszarze przywództwa, facylitacji zmian, wspierania rozwoju indywidualnego, zespołowego i organizacyjnego. Jako metoda coachingu opisuje nie tylko strategię działania coacha, ale także kształcenia, doskonalenia i rozwijania zrównoważonego podejścia do praktyki. Istota CoachWise™ w […]

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Czy wiesz że “yes” w niektórych kulturach wcale nie oznacza “zgadzam się, zrobię to”? Dlaczego twój naturalny styl komunikacji w niektórych miejscach będzie postrzegany jako zbyt arogancki i dyrektywny a w innych innych jako miękki i nieprecyzyjny? Co oznacza komunikat że coś będzie zrobione “jutro”, kiedy usłyszysz go w Szwajcarii a co na Bliskim Wschodzie? Dlaczego w […]